افکت Tonic

این افکت یک برنامه افزودنی است که بر اساس طراحی فیلتر  Monologue monophormic synthresizer طراحی شده باشد یک ابزار خلاق برای افکتهای صوتی است .

پارامترهای این افکت در سه گروه دسته بندی شده اند . گروه میانی که مربوط به Filter می باشند :

 • Mode : که نوع فیلتر را تعیین می کند .
 • Catoff : مقدار بریدگی فرکانس را تعیین می کند . روش کار این پارامتر بستگی به نوع فیلتر متفاوت است .
 • Res : مقدار رزونانس فیلترهای چند حالتی را تنظیم می کند .
 • Drive : نوعی جلوه نرم به صدا اضافه می کند .
 • Mix : ترکیب بین صدای اصلی و صدای افکت شده را تغییر می دهد  عملیات را از استریو به مونو یا برعکس تبدیل می کند .

(بیشتر…)

افکت Vst dynamics

این افکت عملکردی شبیه افکت Dynamics دارد با چند تفاوت :

 • افکت Vst dynamics دو ماژول اضافی دارد : Auto level و Soft clip
 • جریان سیگنال در این افکت ثابت و غیر قابل تغییر است .

(بیشتر…)

افکت Midi gate

عملیات Gate در واقع سیگنالهایی که شدت آنها کمتر از مقدار تعیین شده باشند را ساکت می کند . این عملیات را Gate می نامند چون شبیه دروازه است . سیگنالهایی که شدت آنها بیشتر از مقدار تعیین شده باشد با دروازه باز روبرو شده و بدون افکت گذر می کنند . سیگنالهایی که شدت آنها کمتر از مقدار تعیین شده باشد با دروازه بسته روبرو شده و نمیتوانند بدون افکت وارد شوند . (بیشتر…)

افکت  Magneto

این افکت می تواند کیفیت مثبت صداهای آنالوگ ضبط شده را به سیستم دیجیتال وارد نماید این افکت از روشهای زیر استفاده می کند :

 • شبیه سازی Tap saturation و Tape overdive بروش واقعی .
 • افزودن Wormth ، Punch و Brilliance به صدا .
 • امکان تاکید کردن بر جزییات موجود در صدا .
 • مناسب برای ضبط گیتار ، باس و سازهای کوبه ای .
 • تبدیل صداهای سازهای کوبه ای و Percussion به صدای طبیعی .
 • حذف ناهنجاریهای موجود در صدا .

(بیشتر…)

قسمت Compressor

 به کمک تنظیمات و پارامترهای این قسمت می توانید صدای سخت را به نرم یا برعکس تبدیل نمایید .  در این قسمت پارامترهایی مانند Threshold  و Ratio و  Attack  و Release قرار دارند . نمودار گرافیکی موجود بر اساس تنظیمات پارامترها شکل می گیرد . (بیشتر…)

افکت  Spl deEsser

از این افکت برای اصلاح اضافی ضبط شده به خصوص صداهای ناخواسته حاصل از تلفظ صدای حرف س استفاده می کنیم . برای اجرای این افکت به ترتیب Audio → pluh-ins → dynamics → deesser در نوار منو را کلیک کنید .

(بیشتر…)

افکت  Modelay

این افکت نیز نوعی تاخیر زمانی ایجاد می کند و از آن برای ایجاد جلوه های دو صدایی استفاده  می کنیم . پارامترهای افکت به شما امکان می دهند تا تاخیر زمانی را بر اساس مقدار Tempo یا بروش آزادنه تغییر دهید . برای اجرای این افکت ابتدا کلیپ یا بخش صوتی مورد نظر را انتخاب نموده و سپس به ترتیب         Audio → plug-ins → delay → modelay در نوار منو را کلیک کنید . مزیت اصلی این افکت نسبت به افکت قبلی آن است که می توانید حالت اجرایی تاخیر ایجاد شده را به کمک دکمه Delay mod تغییر دهید . (بیشتر…)

گروه افکتهای Delay

افکتهای داخل این گروه به شما امکان می دهند تا انواع تاخیرها را به شکل جلوه ها و افکتهای ویژه اجرا و تنظیم نمایید .

 

افکت Double delay

این افکت دو نوع تاخیر مستقل را ایجاد می کند که ممکن است بر اساس مقدار Tempo یا بر اساس تنظیمات تاخیر زمانی باشد . بخش صوتی مورد نظر را انتخاب نموده و به ترتیب Audio → plug-ins → delay → double delay در نوار منو را کلیک کنید . (بیشتر…)

برنامه های افزودنی Direct x

برای اینکه از برنامه های افزودنی نوع Direct x استفاده نمایید ، لازم است تا برنامه Microsoft direct x در کامپیوتر شما نصب شده باشد . برنامه های افزودنی Direct x را نباید داخل پوشه Vst plugins نصب کنید ، بلکه این برنامه ها تحت نظارت خود سیستم عامل ویندوز و در پوشه های مشخص توسط ویندوز نصب می شوند . (بیشتر…)

تنظیم یک وسیله افکت گذاری بیرونی

 1. گذرگاه ورودی وسیله افکت گذاری بیرونی را به گذرگاه خروجی در کارت صوتی کامپیوتر متصل نمایید .
 2. همچنین یک گذرگاه ورودی در کارت صوتی را به گذرگاه خروجی در وسیله بیرونی متصل نمایید .
 3. در برنامه Cubase به ترتیب Devices → vst connections در نوار منو را کلیک کنید .
 4. برگه External fx را فعال کنید .
 5. دکمه Add external fx را کلیک کنید در فیلدهای Send و Return گزینه Stereo را انتخاب نمایید دکمه ok را کلیک کنید .
 6. در ستون Device port مربوط به Send bus کلیک نموده و نام خروجی موجود در کارت صوتی که بوسیله بیرونی متصل نموده اید را انتخاب نمایید .
 7. در ستون Device port مربوط به Return bus کلیک نموده و نام ورودی موجود در کارت صوتی که به وسیله بیرونی متصل نموده اید را انتخاب نمایید .

(بیشتر…)

آخرین دیدگاه‌ها