فصل سوم

روشهای اجرای پروژه و پانل Transport

در این درس روشهای اجرا و کنترلهای اجرای پروژه را می آموزید . مهمترین ابزار برای کنترل اجرای یک پروژه در محیط برنامه Cubase پانل  Transport است . اگر این پانل را در محیط کاری برنامه مشاهده نمی کنید ، به ترتیب Transport → transport panel در نوار منو را کلیک کنید . کنترلهای اصلی اجرای پروژه علاوه بر پانل Transport را پنهان کنید . کافی است دکمه کوچک سمت  چپ بالا یا سمت راست بالای این پانل را کلیک نموده و یا به ترتیب Transport → transport panel در نوار منو را کلیک کنید . (بیشتر…)

حذف دامنه های منتخب

ابتدا ابزار  Range selection را فعال نموده و دامنه موردنظر را انتخاب نمایید . سپس کلید Delete در صفحه کلید را فشار داده یا به ترتیب Edit → Delete در نوار منو را کلیک کنید . اطلاعات موجود در دامنه حذف شده و جای خالی آن باقی می ماند . (بیشتر…)

آخرین دیدگاه‌ها