کانال کیوبیس در تلگرام را دنبال کنید
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف برای نرم افزارهای آهنگسازی - فروشگاه آنلاین اینترنتی کیوبیس
دسته بندی محصولات
دسته بندی بر اساس کمپانی
آموزش فارسی خوانندگی پاپ
رهگیری مرسولات پستی
  • بعد از ارسال سفارش کد رهگیری پستی 20 رقمی در ایمیلی با عنوان وضعیت سفارش به ایمیل شما ارسال میگردد . با کلیک بر روی "رهگیری سفارشات" و وارد نمودن کد رهگیری 20 رقمی پستی از آخرین موقعیت و وضعیت سفارش ارسال شده خود به طور آنلاین مطلع شوید

260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف برای نرم افزارهای آهنگسازی

260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف برای نرم افزارهای آهنگسازی
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف برای نرم افزارهای آهنگسازی
29,800تومان 
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  

260 الگو + کتاب و اموزش فارسی
vst 

خرید وی اس تی
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف قابل اجرا روي انواع درام ماشین ، سینتی سایزرو سیکونسر و نرم افزارهاي موسیقی

260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف

 الگوها در استپ سکوئنسر در برنامه ی اف ال استودیو به صورت فیلم آموزش داده شده است

از این الگوها میتوان در تمام برنامه های آهنگسازی استفاده نمود فقط ما در این پکیج آنرا در قالب پترن flsutdio آموزش داده ایم که شما میتوانید به دلخواه آن الگوها را که به شکل جدول در کتاب ترسیم شده اند را در سایر برنامه های آهنگسازی نظیر کیوبیس و سونار و استودیو وان و ایبلتون و ... را پیاده سازی و کپی کنید

 

 

قابل اجرا روي انواع درام ماشین ،
سینتی سایزرو سیکونسر و نرم افزارهاي موسیقی

به همراه کتاب و فیلمهای آموزشی فارسی

 الگوها در استپ سکوئنسر در برنامه ی اف ال استودیو فیلم آموزشی دارند که در تمام نرم افزارهای آهنگسازی از روی جدول الگوها در کتاب قابل پیاده سازی و کپی به راحتی هستند

260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف برای نرم افزارهای آهنگسازی


این مجموعه بیش از 260 الگوي ریتم آماده در بیشتر سبکهاي موسیقی رایج را در اختیار
شما قرار داده است. الگوها در قالب جدولهاي 16 یا 12 ضربی و یک میزانی هستند و
بسادگی می توانید روش چیدن ضربهاي وسایل درام را در هر سبکی بازسازي نمایید. با
این روش هر گاه تصمیم بگیرید آهنگی را با یک ریتم خاص بسازید بسادگی و به سرعت
می توانید الگوهاي ریتم آن سبک را بررسی و بازسازي نموده و الگوي مناسب ودلخواه را
انتخاب نمایید. براي اینکه بتوانید تم و فرم ریتم هر یک از این الگوها را بهتر تشخیص
دهید براي همه این الگوها ، فیلمهاي آموزشی تهیه نموده ام و این الگوها را در یک
استپ سکونسر در برنامه ا ف ال بازسازي نموده ام.

فهرست الگوهایی که برای شما در این مجموعه آماده شده است ....................................................................................................................................................................... 15
عبارتهاي اختصاري استفاده شده در این مجموعه ........................................................................................ 17
18 .................................................................................................................................... Afro-cub الگوي ریتم 1
18 .................................................................................................................................. Afro-cub الگوي ریتم 2
19 ..................................................................................................................................... Afro-cub الگوي ریتم 3
19 ..................................................................................................................................... Afro-cub الگوي ریتم 4
19 ..................................................................................................................................... Afro-cub الگوي ریتم 5
20 ..................................................................................................................................... Afro-cub الگوي ریتم 6
21 ..................................................................................................................................... Afro-cub الگوي ریتم 7
21 ..................................................................................................................................... Afro-cub الگوي ریتم 8
22 ..................................................................................................................................... Afro-cub الگوي ریتم 9
22 ....................................................................................................................................... AFRO-CUBAN الگوي
22 ............................................................................................................................................................... BREAK 1
23 ............................................................................................................................................................... BREAK 2
23 .................................................................................................................................................................BREAK3
25 ............................................................................................................................................ Blues الگوي ریتم 1
26 ............................................................................................................................................. Blues الگوي ریتم 2
26 ............................................................................................................................................. Blues الگوي ریتم 3
27 ............................................................................................................................................ Blues الگوي ریتم 4
27 ............................................................................................................................................ Blues الگوي ریتم 5
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف 4
28 ............................................................................................................................................ Blues الگوي ریتم 6
28 .............................................................................................................................. Blues break الگوي ریتم 1
29 .............................................................................................................................. Blues break الگوي ریتم 2
29 .............................................................................................................................. Blues break الگوي ریتم 3
30 ........................................................................................................................................ boogie الگوي ریتم 1
30 ........................................................................................................................................ boogie الگوي ریتم 2
31 ........................................................................................................................................ boogie الگوي ریتم 3
31 .......................................................................................................................... boogie break الگوي ریتم 1
32 .......................................................................................................................... boogie break الگوي ریتم 2
32 .......................................................................................................................... boogie break الگوي ریتم 3
33 ........................................................................................................................................... bossa الگوي ریتم 1
33 ........................................................................................................................................... bossa الگوي ریتم 2
34 ........................................................................................................................................... bossa الگوي ریتم 3
34 ........................................................................................................................................... bossa الگوي ریتم 4
35 ........................................................................................................................................... bossa الگوي ریتم 5
35 ........................................................................................................................................... bossa الگوي ریتم 6
36 ............................................................................................................................ bossa break الگوي ریتم 1
36 ............................................................................................................................ bossa break الگوي ریتم 2
37 ............................................................................................................................ bossa break الگوي ریتم 3
37 .......................................................................................................................................cha cha الگوي ریتم 1
38 .......................................................................................................................................cha cha الگوي ریتم 2
38 .......................................................................................................................................cha cha الگوي ریتم 3
39 ........................................................................................................................ cha cha break الگوي ریتم 1
39 ........................................................................................................................ cha cha break الگوي ریتم 2
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف
5
40 ........................................................................................................................ cha cha break الگوي ریتم 3
40 ............................................................................................................................................ disco الگوي ریتم 1
41 ............................................................................................................................................ disco الگوي ریتم 2
41 ............................................................................................................................................ disco الگوي ریتم 3
42 ............................................................................................................................................ disco الگوي ریتم 4
42 ............................................................................................................................................ disco الگوي ریتم 5
43 ............................................................................................................................................ disco الگوي ریتم 6
43 ............................................................................................................................................ disco الگوي ریتم 7
44 ............................................................................................................................................ disco الگوي ریتم 8
44 ............................................................................................................................................ disco الگوي ریتم 9
45 ......................................................................................................................................... disco الگوي ریتم 10
45 ......................................................................................................................................... disco الگوي ریتم 11
46 .......................................................................................................................................... disco الگوي ریتم 12
46 ................................................................................................................................ disco break الگوي ریتم 1
47 ............................................................................................................................... disco break الگوي ریتم 2
47 ............................................................................................................................... disco break الگوي ریتم 3
48 ............................................................................................................................... disco break الگوي ریتم 4
48 ............................................................................................................................... disco break الگوي ریتم 5
49 ............................................................................................................................... disco break الگوي ریتم 6
49 ............................................................................................................................... disco break الگوي ریتم 7
50 ............................................................................................................................... disco break الگوي ریتم 8
50 ............................................................................................................................... disco break الگوي ریتم 9
117............................................................................................................................................ funk الگوي ریتم 1
117............................................................................................................................................ funk الگوي ریتم 2
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف 6
118............................................................................................................................................ funk الگوي ریتم 3
118............................................................................................................................................ funk الگوي ریتم 4
119............................................................................................................................................ funk الگوي ریتم 5
119............................................................................................................................................ funk الگوي ریتم 6
120............................................................................................................................................ funk الگوي ریتم 7
120............................................................................................................................................ funk الگوي ریتم 8
121............................................................................................................................................ funk الگوي ریتم 9
121......................................................................................................................................... funk الگوي ریتم 10
122......................................................................................................................................... funk الگوي ریتم 11
122......................................................................................................................................... funk الگوي ریتم 12
123......................................................................................................................................... funk الگوي ریتم 13
123......................................................................................................................................... funk الگوي ریتم 14
124......................................................................................................................................... funk الگوي ریتم 15
124............................................................................................................................. funk break الگوي ریتم 1
125............................................................................................................................. funk break الگوي ریتم 2
125............................................................................................................................. funk break الگوي ریتم 3
126 ............................................................................................................................. funk break الگوي ریتم 4
126 ............................................................................................................................. funk break الگوي ریتم 5
127............................................................................................................................. funk break الگوي ریتم 6
127............................................................................................................................. funk break الگوي ریتم 7
128............................................................................................................................. funk break الگوي ریتم 8
128............................................................................................................................. funk break الگوي ریتم 9
129.......................................................................................................................... funk break الگوي ریتم 10
129.......................................................................................................................... funk break الگوي ریتم 11
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف
7
130.......................................................................................................................... funk break الگوي ریتم 12
130.......................................................................................................................... funk break الگوي ریتم 13
131.......................................................................................................................... funk break الگوي ریتم 14
131.......................................................................................................................... funk break الگوي ریتم 15
73 ................................................................................................................................................jazz الگوي ریتم 1
74 ................................................................................................................................................jazz الگوي ریتم 2
74 ................................................................................................................................................jazz الگوي ریتم 3
75 ................................................................................................................................................jazz الگوي ریتم 4
75 ................................................................................................................................................jazz الگوي ریتم 5
76 .................................................................................................................................................jazz الگوي ریتم 6
76 .................................................................................................................................. jazz break الگوي ریتم 1
77 ................................................................................................................................. jazz break الگوي ریتم 2
77 ................................................................................................................................. jazz break الگوي ریتم 3
78 ......................................................................................................................................... march الگوي ریتم 1
78 ......................................................................................................................................... march الگوي ریتم 2
80 ............................................................................................................................................... tango الگوي ریتم
79 ............................................................................................................................... march break الگوي ریتم
79 ............................................................................................................................... march break الگوي ریتم
80 ............................................................................................................................... tango break الگوي ریتم
132............................................................................................................................................ paso الگوي ریتم 1
132............................................................................................................................................ paso الگوي ریتم 2
133.................................................................................................................................. charieston الگوي ریتم
133............................................................................................................................. paso break الگوي ریتم 1
134............................................................................................................................. paso break الگوي ریتم 2
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف 8
134............................................................................................................... charieston break الگوي ریتم 1
51 ................................................................................................................................................ pop الگوي ریتم 1
51 ................................................................................................................................................ pop الگوي ریتم 2
52 ................................................................................................................................................ pop الگوي ریتم 3
52 ................................................................................................................................................ pop الگوي ریتم 4
53 ................................................................................................................................................ pop الگوي ریتم 5
53 ................................................................................................................................................ pop الگوي ریتم 6
54 ................................................................................................................................................ pop الگوي ریتم 7
54 ................................................................................................................................................ pop الگوي ریتم 8
55 ................................................................................................................................................ pop الگوي ریتم 9
55 ..............................................................................................................................................pop الگوي ریتم 10
56 ...............................................................................................................................................pop الگوي ریتم 11
56 ...............................................................................................................................................pop الگوي ریتم 12
57 .................................................................................................................................. pop break الگوي ریتم 1
57 .................................................................................................................................. pop break الگوي ریتم 2
58 .................................................................................................................................. pop break الگوي ریتم 3
58 .................................................................................................................................. pop break الگوي ریتم 4
59 .................................................................................................................................. pop break الگوي ریتم 5
59 .................................................................................................................................. pop break الگوي ریتم 6
90 ........................................................................................................................................ reggae الگوي ریتم 1
90 ........................................................................................................................................ reggae الگوي ریتم 2
91 ........................................................................................................................................ reggae الگوي ریتم 3
91 ........................................................................................................................................ reggae الگوي ریتم 4
92 ........................................................................................................................................ reggae الگوي ریتم 5
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف
9
92 ........................................................................................................................................ reggae الگوي ریتم 6
93 ........................................................................................................................................ reggae الگوي ریتم 7
93 ........................................................................................................................................ reggae الگوي ریتم 8
94 ........................................................................................................................................ reggae الگوي ریتم 9
94 ..................................................................................................................................... reggae الگوي ریتم 10
95 ..................................................................................................................................... reggae الگوي ریتم 11
95 ....................................................................................................................................... reggae الگوي ریتم 12
96 ........................................................................................................................... reggae break الگوي ریتم 1
96 ........................................................................................................................... reggae break الگوي ریتم 2
97 .......................................................................................................................... reggae break الگوي ریتم 3
97 .......................................................................................................................... reggae break الگوي ریتم 4
98 .......................................................................................................................... reggae break الگوي ریتم 5
98 .......................................................................................................................... reggae break الگوي ریتم 6
99 .......................................................................................................................... reggae break الگوي ریتم 7
99 .......................................................................................................................... reggae break الگوي ریتم 8
100........................................................................................................................ reggae break الگوي ریتم 9
60 ............................................................................................................................................... rock الگوي ریتم 1
60 ............................................................................................................................................... rock الگوي ریتم 2
61 ............................................................................................................................................... rock الگوي ریتم 3
61 ............................................................................................................................................... rock الگوي ریتم 4
62 ............................................................................................................................................... rock الگوي ریتم 5
62 ............................................................................................................................................... rock الگوي ریتم 6
63 ............................................................................................................................................... rock الگوي ریتم 7
63 ............................................................................................................................................... rock الگوي ریتم 8
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف 10
64 ............................................................................................................................................... rock الگوي ریتم 9
64 ............................................................................................................................................ rock الگوي ریتم 10
65 ............................................................................................................................................ rock الگوي ریتم 11
65 ............................................................................................................................................ rock الگوي ریتم 12
66 ............................................................................................................................................ rock الگوي ریتم 13
66 ............................................................................................................................................ rock الگوي ریتم 14
67 ............................................................................................................................................ rock الگوي ریتم 15
67 ................................................................................................................................. rock break الگوي ریتم 1
68 ................................................................................................................................. rock break الگوي ریتم 2
68 ................................................................................................................................. rock break الگوي ریتم 3
69 ................................................................................................................................. rock break الگوي ریتم 4
69 ................................................................................................................................. rock break الگوي ریتم 5
70 ................................................................................................................................ rock break الگوي ریتم 6
70 ................................................................................................................................ rock break الگوي ریتم 7
71 ................................................................................................................................ rock break الگوي ریتم 8
71 ................................................................................................................................ rock break الگوي ریتم 9
72 ............................................................................................................................. rock break الگوي ریتم 10
72 ............................................................................................................................. rock break الگوي ریتم 11
73 ............................................................................................................................. rock break الگوي ریتم 12
81 .............................................................................................................................................. R&B الگوي ریتم 1
81 ............................................................................................................................................... R&B الگوي ریتم 2
82 .............................................................................................................................................. R&B الگوي ریتم 3
82 .............................................................................................................................................. R&B الگوي ریتم 4
83 .............................................................................................................................................. R&B الگوي ریتم 5
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف
11
83 .............................................................................................................................................. R&B الگوي ریتم 6
84 .............................................................................................................................................. R&B الگوي ریتم 7
84 .............................................................................................................................................. R&B الگوي ریتم 8
85 .............................................................................................................................................. R&B الگوي ریتم 9
85 ........................................................................................................................................... R&B الگوي ریتم 10
86 ............................................................................................................................................ R&B الگوي ریتم 11
86 ............................................................................................................................................ R&B الگوي ریتم 12
87 ............................................................................................................................. R&B BREAK الگوي ریتم 1
87 ............................................................................................................................. R&B BREAK الگوي ریتم 2
88 ............................................................................................................................. R&B BREAK الگوي ریتم 3
88 ............................................................................................................................. R&B BREAK الگوي ریتم 4
89 ............................................................................................................................. R&B BREAK الگوي ریتم 5
89 ............................................................................................................................. R&B BREAK الگوي ریتم 6
103..................................................................................................................................... SAMBA الگوي ریتم 1
104..................................................................................................................................... SAMBA الگوي ریتم 2
104..................................................................................................................................... SAMBA الگوي ریتم 3
105..................................................................................................................................... SAMBA الگوي ریتم 4
105..................................................................................................................................... SAMBA الگوي ریتم 5
106 ..................................................................................................................................... SAMBA الگوي ریتم 6
106 ...................................................................................................................... SAMBA break الگوي ریتم 1
107...................................................................................................................... SAMBA break الگوي ریتم 2
107...................................................................................................................... SAMBA break الگوي ریتم 3
135...................................................................................................................................... shuffle الگوي ریتم 1
135...................................................................................................................................... shuffle الگوي ریتم 2
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف 12
136 ...................................................................................................................................... shuffle الگوي ریتم 3
136 ...................................................................................................................................... shuffle الگوي ریتم 4
137...................................................................................................................................... shuffle الگوي ریتم 5
137...................................................................................................................................... shuffle الگوي ریتم 6
138........................................................................................................................ shuffle break الگوي ریتم 1
138..................................................................................................................... shuffle break الگوي ریتم 2
139...................................................................................................................... shuffle break الگوي ریتم 3
139............................................................................................................................................ SKA الگوي ریتم 1
140............................................................................................................................................ SKA الگوي ریتم 2
140............................................................................................................................................ SKA الگوي ریتم 3
141............................................................................................................................. SKA break الگوي ریتم 1
141............................................................................................................................. SKA break الگوي ریتم 2
142............................................................................................................................. SKA break الگوي ریتم 3
108.......................................................................................................................................... slow الگوي ریتم 1
108.......................................................................................................................................... slow الگوي ریتم 2
109.......................................................................................................................................... slow الگوي ریتم 3
109.......................................................................................................................................... slow الگوي ریتم 4
110.......................................................................................................................................... slow الگوي ریتم 5
110.......................................................................................................................................... slow الگوي ریتم 6
111.......................................................................................................................................... slow الگوي ریتم 7
111.......................................................................................................................................... slow الگوي ریتم 8
112.......................................................................................................................................... slow الگوي ریتم 9
112....................................................................................................................................... slow الگوي ریتم 10
113....................................................................................................................................... slow الگوي ریتم 11
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف
13
113....................................................................................................................................... slow الگوي ریتم 12
114............................................................................................................................ slow break الگوي ریتم 1
114............................................................................................................................ slow break الگوي ریتم 2
115............................................................................................................................ slow break الگوي ریتم 3
115............................................................................................................................ slow break الگوي ریتم 4
116 ............................................................................................................................ slow break الگوي ریتم 5
116 ............................................................................................................................ slow break الگوي ریتم 6
142........................................................................................................................................swing الگوي ریتم 1
143........................................................................................................................................swing الگوي ریتم 2
143........................................................................................................................................swing الگوي ریتم 3
144........................................................................................................................................swing الگوي ریتم 4
144........................................................................................................................................swing الگوي ریتم 5
145........................................................................................................................................swing الگوي ریتم 6
145......................................................................................................................... swing break الگوي ریتم 1
146 ......................................................................................................................... swing break الگوي ریتم 2
146 ......................................................................................................................... swing break الگوي ریتم 3
147......................................................................................................................................... twist الگوي ریتم 1
147......................................................................................................................................... twist الگوي ریتم 2
148......................................................................................................................................... twist الگوي ریتم 3
148........................................................................................................................... twist break الگوي ریتم 1
149........................................................................................................................... twist break الگوي ریتم 2
149........................................................................................................................... twist break الگوي ریتم 3
100.......................................................................................................................................... waltz الگوي ریتم 1
101.......................................................................................................................................... waltz الگوي ریتم 2
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف 14
101.......................................................................................................................................... waltz الگوي ریتم 3
102.......................................................................................................................... waltz break الگوي ریتم 1
102.......................................................................................................................... waltz break الگوي ریتم 2
103.......................................................................................................................... waltz break الگوي ریتم 3
150.................................................................................................................................... ending الگوي ریتم 1
150.................................................................................................................................... ending الگوي ریتم 2
151.................................................................................................................................... ending الگوي ریتم 3
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف
15
مقدمه
سبکهاي موسیقی تفاوتهاي زیادي با هم دارند و به همین دلیل هنگامی که یک آهنگ
را گوش می کنید درك می کنید که آن آهنگ در سبک پاپ یا راك یا بلوز یا آر اند بی
یا هیپ هاپ یا... است.
تفاوتهاي موجود بین سبکها از جنبه هاي گوناگون هستند. اغلب اوقات سبکها با هم
تفاوت ساختاري دارند ولی لزومی ندارد تا دو سبک متفاوت حتما دو ساختار متفاوت
داشته باشند. مثلا ممکن است یک آهنگ در سبک پاپ و یک آهنگ در سبک راك
ساختاري مشابه هم داشته باشند.
یکی دیگر از جنبه هاي تفاوت مابین سبکها موضوع گامهایی است که استفاده می کنند
. تفاوت در نوع گام هایی که در یک آهنگ استفاده می شود یکی از عوامل تعیین کننده
سبک آن آهنگ است . بدون شک گامهایی که در موسیقی ترکی استفاده می شود با
آنچه در موسیقی ایرانی و یا در موسیقی آسیاي شرقی استفاده می شود کاملا متفاوت
است .
اما شاید بتوان گفت که مهمترین تفاوت سبکها مربوط به ریتم آنها است. هنگامی که
لحظات اولیه یک آهنگ و ریتم آن را می شنوید حتی قبل از اینکه نتهاي ملودي اجرا
شوند می توانید تشخیص دهید که آن آهنگ در سبک ترکی یا پاپ ایرانی یا راك یا
هیپ هاپ یا هندي یا اسپانیایی ساخته شده است. ریتم ها به همراه گام ها دو عامل
متمایز کننده موسیقی ملل از یکدیگر هستند.
البته که بیشتر آهنگها در ایران با سبک پاپ ساخته می شوند ولی بسیاري از آهنگهایی
که در ایران با سبک پاپ ساخته می شوند از بستر ریتم هاي مربوط به سبکهاي دیگر
استفاده می کنند. مثلا پاپ ایرانی با ریتم ترکی یا ریتم هندي یا ریتم آر اند بی یا ریتم
بندري و.... را همه ما شنیده ایم.
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف 16
براي ساخت ریتم در یک سبک لازم است با الگوهاي ریتم در آن سبک آشنا باشید. این
مجموعه بیش از 260 الگوي ریتم آماده در بیشتر سبکهاي موسیقی رایج را در اختیار
شما قرار داده است. الگوها در قالب جدولهاي 16 یا 12 ضربی و یک میزانی هستند و
بسادگی می توانید روش چیدن ضربهاي وسایل درام را در هر سبکی بازسازي نمایید. با
این روش هر گاه تصمیم بگیرید آهنگی را با یک ریتم خاص بسازید بسادگی و به سرعت
می توانید الگوهاي ریتم آن سبک را بررسی و بازسازي نموده و الگوي مناسب ودلخواه را
انتخاب نمایید. براي اینکه بتوانید تم و فرم ریتم هر یک از این الگوها را بهتر تشخیص
دهید براي همه این الگوها ، فیلمهاي آموزشی تهیه نموده ام و این الگوها را در یک
استپ سکونسر در برنامه ا ف ال بازسازي نموده ام.
امیدوارم حاصل زحمات من روي این مجموعه مانند مجموعه هاي قبلی مورد استفاده
شما قرار گیرد.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

خرید 260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف,فروش 260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف,دانلود 260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف
clear-bug-div
محصولات پیشنهادی ما به شما
کارگاه آموزش فارسی آکوردها،ملودی ،هارمونی و کنترپوان برای آهنگسازان
کارگاه آموزش فارسی آکوردها،ملودی ،هارمونی و کنترپوان برای آهنگسازان
30,000تومان
27,000تومانآموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای کیوبیس 9 cubase
آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای کیوبیس 9 cubase
29,000تومان
15,000تومانملودیکا یاماها آکبند Yamaha P37D 37-Key Pianica
ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P37D 37-Key Pianica
740,000تومان
690,000تومانفروش ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P-32D Melodica
فروش ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P-32D Melodica
350,000تومان
0تومانوی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
وی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
15,800تومان
12,800تومانوی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
وی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
2,800تومان
1,000تومانوی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
وی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
6,800تومان
5,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
وی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
42,000تومان
27,000تومانوی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
وی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
15,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
وی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
85,000تومان
79,000تومانوی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
وی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
50,000تومان
42,800تومانوی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
وی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
18,000تومان
15,300تومانوی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
وی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
3,000تومان
1,700تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
وی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
12,000تومان
8,800تومانوی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
وی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
110,000تومان
88,000تومانوی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
وی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
4,800تومان
1,800تومانTips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
Tips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
50,000تومان
39,800تومانوی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
وی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
4,800تومان
1,000تومانمعرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.
کلمات رايج جستجو
dvd فروش هاردی فروش  سونار  لینک مستقیم  vst فروشگاه کیوبیس  vst وی اس تی  میکس مسترینگ  daw flstudio cubase reason  آهنگسازی صدابرداری  خرید فروش ارزان  پلاگین ارزان  ارزان vst  atmosphere  pro tools  Kontakt 5  logic  auto tune  کلارینت  clarinet  cubase  protools  guitar  ایرانی  cubase 6  midi  east west  notion  vocaloid  piano  battery 3  East West Quantum Leap  kontakt  art vista  native instruments  Miroslav Philharmoni  omnisphere  la  trilian  virtual guitarist  morphestra  vst  nexus  کیوبیس  sibelius  کتاب  Omnispher  Komplete  iZotope Ozone  ریتم  Steinberg Virtual Guita  omni  styl  stylus  امنیسفر  mac  native  la scoring  gold  drum  درام  ATMOSPHER  philharmonik  La Scoring Strings  sonar  studio one  پیانو  Vengeance  sty  نکسوز  cubase6  East West Quantum Le  ilya  elastik  ueberschall  la string  پلاگین  sonivox  stylus rmx  loop  ableton  sonar x1  Ivory  Vir2 Electri6ity  vienna  halion  Superior Drummer  Drummer  دانلود  ez drumer  RA  izotop  Nexus 2.2  cakewalk  bass  giant  kontact  veng  superior  گیتار  آموزش  reason  refill  quantum  violin  RealGuitar  8 dio  hypersonic  trance  guitar pro  Musiclab Real Guitar 2.  electric guitar  Best Service  Akoustik Piano  native instrument  رپ  string  nuendo  Vir2 Electri6ity با کیف  پکیج کامل Trilian تریلی  violence  best  symphobia  bfd2  Garritan Stradivari  BFD  vsl  musiclab  فروش vst  real  Ominisphere  Spectrasonics Omnisp  خرید پستی  ethno world  ethno  real guitar  سنتور  میکس و مستر  drums overkill  colossus  shahrzad  vir2  هایپر سونیک  هیپ هاپ  تار  شرقی  ریل گیتار  کیوبیس  نکسوز  فروش vst  خرید vst  native instruments k  فروش وی اس تی  cubase 7  trilogy  Ez Drummer  Ako  RmX  Ez  east  darbuka  Hollywood  Best Service Galaxy  Galaxy  massive  dubstep  alchemy  atm  Ilya Efimov Nylon Gu  miroslav  Avid Sibelius  hip hop  DJ  فلوت  QUANTUM Leap RA  ueber  addictive  بوزوکی  تریلوژی  درام bfd  اتمسفر  poetic  Symphonic Orchestra  cubase5  chris hein  hein  Vsampler  omn  rig  art  platinum  korg  Native Instruments s  میدی  fl studio  ezdrummer  trillian  choir  افکت  Virtual  omnis  Akoustik  sultan  Ilya Efimov Acoustic  فروش وی اس تی  sylenth  FL  xln  steinberg  studio drummer  nex  Ultra Focus  real guitar 3  wave  izotope  East West Ra  kontak  ez keys  West  spectrasonics  vir2 instruments  cubase 5  eastwest  cello  grand  هایپرسونیک  فروش سمپل آهنگسازی  rap  Yamaha  Santur  melodyne  ویلون  harmonica  Vocal  hyper  rock solid  ReFX  Session  sampla  cubase 7  sonar x2  komplete 8  halion sonic  Techno  Native Instruments Kont  ven  master  mix  plugin  r&b  زنبورک  roland  action  flute  waves  sample  کارت صدا  komplete 7  ویولن  plug  cinesamples  PLUG SOUND  quantum leap  کر  z3ta  symphobia 2  سنتی  vi  vir  synth  8dio  SaxLab  Stylus RMX Full Expansi  كيوبيس  Komplete 9  سینتی سایزر  آموزش کیوبیس  fx  xtreme  Reaktor  Rob Papen  world  AutoTune  drums  ProjectSAM  Addictive Drums  Halion 3.5  SYLENTH 1  adob audition  ominespher  electri6  Symphonic  instruments  تغییر گام و تن وکال Akai Professional PitchRight  تریلیان  logic pro  logic pro 9  Bouzouki  uad  electri6ity  expansion  tune  گیتار الکتریک  متال  FM8  فروش وی اس تی  آموزش cubase  zero  hiphop  سورس  REVERB  kick  new york  strings  sax  پرکاشن  vivace  sonokinetic  omnisfer  East West Symphonic  ساکسیفون  LATIGO  leap ra  magix  8Dio Adagio Violins  Vir2 Instruments VI  hyper sonic  Ilya Efimov  zebra  van  orchestral  battery  کیوبیس6  Big Fish  آموزش اف ال  آموزش fl  kon  ominsphere  اکوستیک پیانو Akoustik  orchestra  cubase7  استایلوس  sonic  Nexus 2.2 Full expans  بهترین درام  voice  atmos  بیس  مسترینگ  sound effect  soundiron  scarbee  تنظیم  سونار  \پیانو  بسته آموزشی فارسی اف  acoustic guitar  damage  titan  Cinematic  adagio  synthmaster  epic  وی اس تی پیانو  orient  latin  loop master  raging  chris hein bass  broomstick bass  ueberschall elastik  ezkey  Galaxy II Piano  گيتار  bela d media  legend  giga  لوپ  Style  percussion  پروتولز  ozon  massiv  antares  avox  Blue  ozone  ethno world 5  east west bass  امینسفر  turk  Sampletank  کیوبیس7  EastWest Quantum Lea  کانتکت  سازهای بادی  Best Service Chris h  violon  Cakewalk Drummer 3 v  Session Horns  Waves Complete v7  Vir2 Instruments Vio  vienna 3 symphonic c  Stylus RMX Full Expa  فیلم آموزشی همراه با  nectar  سمپل  fazioli  سایلنت  silent  sultan String  la scorin  هایپرسونیک 2 Hypersonic  کیوبیس 6  chris  امنیسفر Spectrasonics O  Orient world  kontakt5  EZ Drummer Full EXPan  synthogy  trumpet  کمانچه  akoustic piano  la scoring string  ACTION STRINGS  ریزن  prominy  Big  ترکی  استرینگ  استرینگ ترکی  ماندولین  اف ایکس  atmo  pad  نکسوس  gladiator  vir2 syntAX  oboe  viena  دف  Shahrazad  ویالون  ویولون  dub step  اف ال  fill  konta  ارکستر  ez drum  big fish audio  absynth  harp  طبیعی ترین وی اس تی سمپ  تیون  میکس و مسترینگ  om  wusik station  strum  Ik  تمبک  bigfish  stradivari solo  steinberg virtual gu  dio  battery 4  طبیعت  perc  heavyocity damage  T-RACKS  فیلارمونیک  Steinberg Groove Agent  philarmonik  Choirs  t racks  battery4  ارگ  سه تار  VI.ONE  fl studio 11  لوپ ترنس  funk  nomad  vir 2  Sultan Strings  soltan  sampler  grand piano  accordions  LA SCORE STRING  نی  مک  Wizoo  Liquid  Hypersonic 2  RealLPC  Mixcraft 5  TAR  نت  دانلود رایگان  Virtual Guitarist El  addictive drum  tank  vegence  Sytrus  لوپ ترکی  adagio cellos  5000  tom  Synergy X  sonok  ایزوتوپ ازون  Prominy SC Electric  sonokinetic kemence  violan  کنتاکت  steinberg cubase  Native Instruments M  steinway  mixosaurus  East West Symphonic Orc  base  وکال  Requiem Professional  ایزوتوپ  BBC Sound Effects  la s  mandolin  اموزش میکس و مسترینگ  Cinematic Strings 2  FabFilter  جعبه آموزش  سمپل ایرانی  اموزش  basis  ونجنس  direct guitar 3  santoor  acoustic legend hd  کیوبیس 7  Panflute  Shahrazad طبیعی ترین قر  EASTWEST QUANTUM LEAP S  berlin  Kontakt player  Spitfire  خرید وی اس تی  acoustic bass  ample sound  نت میدی  LA String 2  تغییر گام Ùˆ تن وکال Akai Professional PitchRight  cuba  vst سازهای ایرانی  ترومپت  viol  Native Instruments P  The Elements Of Tran  guitar bass  ample  ample sound AGM  ebow  sonik  eth  مستر  pop  میکس  dance  Ultimate Santoor  USB-eLicenser  electric  ableton live  Ample Guitar  جعبه آموزش فارسی میک  فیلم  harmonik  sonokinetic sultan s  درام اکوستیک  ورژن جدید Kontakt 5.2  میکروفن  جعبه  اکوستیک پیانو  ترنس  reflektor  batter  جدیدترین نسخه مسترینگ W  abbey  Kontakt 5.0.3  BFD3  لا استرینگ  virtual guitar  Berlin WoodWinds v1.  berlin woodwinds  organ  sonar x3  الکتریک  آموزش مسترینگ وکال  stylu  batt  تکنو  Superior Drummer2  داب استپ  Hip-hop Brass  funk guitar  la strings  وینجنس  key  aco  آموزش میکس و مستر  karaoke  پکیج کامل  thin  StudioLinkedVST  سمپل سینه زنی  drum mic  راک  AcousticsampleS Bass  Guitar pro 6  Ilya Efimov LP Guita  Camel Audio  iris  پد  wobble  عربی  سازهای ایرانی  آموزش تنظیمات گیتار  the trumpet  str  Soundiron Acoustic S  not  آکوستیک پیانو  اکوستیک  Dobro  hybrid  fazi  اموزش اهنگسازی  گیتار بیس  fxpansion  sco  Kontakt 5.2  8dio studio  albion  sheva  atmosfer  PettinHouse  Stylus RMX Expansi  Ilya Efimov Modern B  PianoWave Steinway B  Piano kontakt  Soundiron The Musiqu  Spitfire Audio Albio  خرید سمپل آهنگسازی  ساز برنجی  وی اس تی های سبک ترنس  si string  drum lab  Chris Hein Harmonica  cubase le ai  ساز حرفه ایی  وی اس تی گیتار  col  طبیعی  دانلود کیوبیس  سینت  Ueberschall Elastik Reg  kontakt vienna