کانال کیوبیس در تلگرام را دنبال کنید
جعبه آموزش فارسی یک پروژه میکس و مستر از ابتدا تا انتها در سه برنامه اف ال استودیو و کیوبیس و سونار - فروشگاه آنلاین اینترنتی کیوبیس
دسته بندی محصولات
دسته بندی بر اساس کمپانی
آموزش فارسی خوانندگی پاپ
رهگیری مرسولات پستی
  • بعد از ارسال سفارش کد رهگیری پستی 20 رقمی در ایمیلی با عنوان وضعیت سفارش به ایمیل شما ارسال میگردد . با کلیک بر روی "رهگیری سفارشات" و وارد نمودن کد رهگیری 20 رقمی پستی از آخرین موقعیت و وضعیت سفارش ارسال شده خود به طور آنلاین مطلع شوید

آموزش فارسی یک پروژه میکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها

آموزش فارسی یک پروژه میکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها
آموزش فارسی یک پروژه میکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها
20,000تومان 18,000تومان 
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  

جعبه آموزش فارسی میکس و مستر یک آهنگ در اف ال استودیو و کیوبیس و سونار
در این مجموعه عملیات کامل میکس و مستر یک آهنگ از ابتدا تا انتها در سه برنامه اف ال و کیوبیس و سونار به زبان فارسی در123 فیلم و طی 13 ساعت فیلم آموزشی به همراه کتاب آموزش داده میشود

جعبه آموزش فارسی یک پروژه میکس و مستر از ابتدا تا انتها در سه برنامه اف ال استودیو و کیوبیس و سونار

در این مجموعه عملیات میکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها به طور کامل به زبان فارسی آموزش داده میشود

همه ی عملیات لازم برای میکس و مستر آهنگ به موازات هم در 3 برنامه اف ال استودیو ، کیوبیس و سونار طی 13 ساعت فیلم آموزشی شامل 123 فیلم به زبان فارسی به همراه کتاب آموزش فارسی آموزش داده می شود

این مجموعه تکمیل کننده ی تمام آموزشهای قبلی در زمینه میکس و مسترینگ جعبه آموزش های قبلی  است

همینک میتوانید جعبه آموزش فارسی یک پروژه میکس و مستر از ابتدا تا انتها شامل دی وی دی 13 ساعت فیلم آموزشی شامل 123 فیلم فارسی به همراه کتاب آموزشی فارسی با قیمت مصوب پشت جلد 20 هزار تومان از فروشگاه کیوبیس تهیه نمایید

آموزش فارسی یک پروژه میکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها

فهرست
٩ ............................................................................................. فصل ١
آماده سازی پروژه برای ميکس .................................................................. ٩
ميکس يک حلقه از زنجير است .............................................................. ٩
ميکس چيست ؟ .............................................................................. ١١
پاکسازی کليپهای صوتی .................................................................... ١۴
١۴ ...................................................................... MIDI ميکس تراکهای
١۵ .................................................... drum تجزيه تراکهای اجرا کننده ريتم
تک تک تراکهای آهنگ .................................................... ١۶ wav تبديل به
چيدن فايلهای صوتی در برنامه ميکس .................................................... ١٧
آماده سازی تراکها در برنامه ميکس ....................................................... ١٨
٢٠ ........................................................................................... فصل ٢
شروع عمليات ميکس ........................................................................... ٢٠
ايجاد تعادل اوليه بين تراکها ................................................................ ٢٠
تنظيم محيط و سيستم مانيتورينگ ميکس و مستر ....................................... ٢١
اجرای کمپرسور بر تراکهای ميکس ....................................................... ٢٢
اکولايز نمودن تراکها ........................................................................ ٢۴
ميکس وکال .................................................................................. ٢٨
٣٠ ..................................................................... delay اجرای پردازنده
اجرای پردازنده های تغييرشکل صدا ...................................................... ٣١
کاربردهای تغيير شکل صدا ................................................................ ٣٢
وسايل ايجاد تغيير شکل صدا ........................................................... ٣٣
اجرای کمپرس نهايی ........................................................................ ٣۶
فضاسازی صدای ميکس .................................................................... ٣٧
يک پروژه ميکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها
٤
تکنيک پن کردن صداها ................................................................. ٣٨
تکنيک استفاده از پردازنده های بهبود استريو ............................................ ۴٠
تنظيم تعادل بين صداها ...................................................................... ۴٠
برای تکميل فضاسازی ...................................... ۴١ reverb تکنيک استفاده از
تنظيم تعادل نهايی بين صداها ............................................................... ۴٢
اتوماسيون .................................................................................... ۴۴
آماده سازی و تهيه ميکس دان .............................................................. ۴٧
پاکسازی ميکس .............................................................................. ۴٨
تهيه ميکس دان نهايی ....................................................................... ۴٩
۵٠ ........................................................................................... فصل ٣
مسترينگ آهنگ ................................................................................. ۵٠
تعريف مسترينگ آهنگ ..................................................................... ۵٠
آماده سازی پروژه مستر آهنگ ............................................................ ۵۵
تنظيم ترتيب اجرای پردازشهای مستر ..................................................... ۵۶
تحليل فرکانس آهنگ ........................................................................ ۵٧
اجرای کمپرسور ............................................................................. ۵٧
اجرای اکولايزر ............................................................................. ۵٨
۵٩ .................................................... harmonic exciter اجرای پردازنده
تهيه ميکس دان آزمايشی .................................................................... ۵٩
اجرای افکت ريورب ........................................................................ ۶٠
اجرای پردازشهای استريو .................................................................. ۶١
۶٢ .............................................................. maximizer اجرای پردازش
تنظيمات فيد و خروجی نهايی .............................................................. ۶۴
۵
يک پروژه ميکس و مسترينگ آهنگ از ابتدا تا انتها
مقدمه مولف
در اين مجموعه يك پروزه آهنگ ساخته شده داريم و قرار است ميكس و
مستر آن را انجام دهيم. فايلهاي صوتي تراكها در احتيار شما قرار مي گيرندو
سپس گام به گام از اولين مرحله كار ميكس را شروع نموده و تا آخرين
مرحله مستر آهنگ را كامل مي كنيم. در اين مجموعه همه ريزه كاري ها و
ترفندهاي كوچك و بزرگ عمليات ميكس و مستر آهنگ را به شما آموزش
مي دهم. درست مثل اينكه شما موظفيد كار ميكس و مستر يك آهنگ را
انجام دهيد و يك راهنما كنار شما نشسته و شما را هدايت مي كند.
اين مجموعه جايگزين مجموعه هاي قبلي آموزش ميكس و مسترينگ
ارايه شده توسط من نيست بلكه ادامه دهنده و تكميل كننده آنها است.
بنابراين اگر مجموعه هاي قبلي را مطالعه نكرده باشيد و در انديشه ميانبر
زدن باشيد به نتيجه نمي رسيد. اين مجموعه براي افرادي مفيد است كه
اصول و تكنيكها و روشهاي علمي ميكس و مستر را آموخته باشند و اكنون
مي خواهند آموخته هاي خود را در عمل تجربه نمايند. تجربه اي همراه با
راهنمايي گام به گام براي پيمودن درست راهي كه شما را به هدف نهايي
مي رساند.
نكته مهم اينكه همه مراحل و عمليات گوناگون ميكس و مسترآهنگ را
CUBASE‐ FL STUDIO‐ SONAR به موازات هم در سه برنامه گوناگون
يک پروژه ميکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها
٦
انجام داده و نمايش داده ام. به اين ترتيب همه دست اندركاران موسيقي
صرف نظر از نوع برنامه اي كه استفاده مي كنند مي توانند از مطالب
آموزشي اين مجموعه استفاده نمايند.
ميكس و مسترينگ آهنگ موضوعي است كه همه آهنگسازان و
خوانندگان و دست اندركاران موسيقي را به چال ش مي كشد. در زمينه
ميكس و مسترينگ آهنگ در حال حاضر چهار مجموعه آموزشي با اسامي
زير ارائه داده ام:
جعبه آموزش ميكس و مسترينگ حرفه اي
جعبه آموزش ميكس حرفه اي آهنگ
جعبه آموزش مسترينگ آهنگ
جعبه آموزش ركورد و ميكس وكال
شايد تا قبل از عرضه اين مجموعه ها بسياري از آهنگسازان و خوانندگان
در مورد اهميت و نقش و ميزان تاثير گذاري اين عمليات در آهنگ عرضه
شده اطلاعات زيادي نداشتند. اكنون همه مي دانند كه نوع ميكس و مستر
يك آهنگ چه تاثير بزرگي در گيرايي و تاثير گذاري يك آهنگ دارد.ميكس
و مستر بد مي تواند يك آهنگ خوب را با همه زحمات و انرژي و هزينه
هايي كه براي آن صرف شده به يك كار متوسط و نه چندان متمايز تبديل
نمايد. و البته ميكس و مستر خوب مي تواند يك آهنگ معمولي و متوسط را
به يك كار متمايز و تاثير گذار تبديل نمايد.همان كاري كه در آموزشهاي
اين مجموعه همراه با هم انجام مي دهيم.
در مجموعه هاي قبلي تلاش نموده ام تا نقش و اهميت و تاثير گذاري
عمليات ميكس و مستر در توليد و عرضه موسيقي را بطور كامل توضيح
دهم. همچنين روشها و تكنيكهاي نوين و ابزارهايي كه در زمينه ميكس و
مستر آهنگ استفاده مي شوند را بطور كامل و با جزييات زياد آموزش
دهم.به كمك اين مجموعه هاي آموزشي مي توانيد تئوري و اصول و
٧
يک پروژه ميکس و مسترينگ آهنگ از ابتدا تا انتها
تكنيكهاي اجرايي و رايج عمليات ميكس و مستر يك آهنگ را آموحته و
كار خود را تا سطح كار حرفه اي ها ارتقا دهيد.
با وجود كامل بودن مجموعه هاي فوق در زمينه ميكس و مستر آهنگ
طي تماسهاي دوستان و خوانندگان متوجه شدم كه خوانندگان به يك
مجموعه آموزشي ديگر نياز دارند تا روال ميكس و مستر آهنگ را بروش
كاملا كاربردي آموزش دهد. با فرض اينكه مجموعه هاي فوق را با دقت
مطالعه نموده ايد اين مجموعه به شما كمك مي كند تا همه آموخته هاي
خود را طي يك فرايند چند مرحله اي در نرم افزار يا در استوديو استفاده
نماييد. بنابراين توجه داشته باشيد كه اين مجموعه شما را از مجموعه هاي
قبلي بي نياز نمي كند. لازم است تا ابتدا مجموعه هاي قبلي را مطالعه و
استفاده نماييد و سپس از اين مجموعه به عنوان تكميل كننده استفاده
نماييد.
در اين مجموعه يك پروژه آهنگ ساخته شده با كيفيت معمولي داريم
كه هيچ چيز ممتازي در آن وجود ندارد. و ما تلاش مي كنيم به كمك دانش
و تجربه خود اين آهنگ را در مرحله ميكس و مستر به يك سطح بالا و قابل
قبول براي ارايه عموم برسانيم.
براي تهيه اين مجموعه به سورس يك آهنگ نياز داشتم كه هم خودم و
هم خوانندگان كتاب بتوانند براحتي از آن استفاده نمايندو متاسفانه
دوستاني كه آهنگهايشان را براي ميكس و مستر به من داده بودند هيچكدام
مايل نبودند تا سورس كارشان در اختيار عموم قرار گيرد. همچنين امكان
استفاده از سورس آهنگ ديگران را هم نداشتم چون ممكن بود موجب
ناراحتي ايشان و يا حتي طرح دعاوي حقوقي گردد. به همين دليل مجبور
شدم براي تهيه اين مجموعه يك آهنگ كامل را بسازم.آهنگي كه همه
عناصر و قسمتهاي آن متعلق به خودم است. حتي وكال اين آهنگ را نيز با
صداي خودم ركورد نمودم اگرچه خواننده نيستم.اما با اين روش مي توانم
يک پروژه ميکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها
٨
همه تراكهاي سورس آهنگ را بدون دغدغه در اختيار عموم قرار دهم. كار از
نظر كيفيت ساخت و ركورد يك كار كاملا عادي و معمولي بدون ويژگي هاي
ممتاز و خاص است. اما در اين مجموعه مي بينيد كه چگونه به كمك
عمليات و ترفندهاي ميكس و مستر همين كار معمولي را به يك كار ممتاز و
قابل قبول در سطح استانداردهاي حرفه اي تبديل مي كنيم.اين يك تجربه
بزرگ براي شما خواهد بود تا بتوانيد كيفيت و سطح كار تان را از طريق
عمليات ميكس و مستر صدها برابر افزايش دهيد.
براي استفاده بهتر و موثرتر از اين مجموعه توصيه مي كنم فايلهاي
تراكهاي ارايه شده در اين مجموعه را در برنامه مورد نظرتان باز كنيد يا
حتي اگر خودتان آهنگ ساخته شده داريد فايلهاي آن را در برنامه مورد نظر
تان باز كرده و همه عملياتي را كه در فيلمهاي آموزشي مي بينيد گام به گام
همراه با من انجام دهيد. ديدن فيلمها و خواندن مطالب فقط ذهن شما را
بيدار و آماده مي كند اما براي انجام كار لازم است گوشها و دستها و انگشتان
شما نيز مهارت داشته باشند و اجراي تمرينات همراه با فيلمهاي آموزشي
اين مجموعه به شما كمك مي كند تا ذهن و گوش و دستان و انگشتاني با
مهارت براي كار ميكس و مستر پيدا كنيد.

مولف : داریوش فرسایی

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

خرید جعبه آموزش فارسی یک پروژه میکس و مستر از ابتدا تا انتها,فروش جعبه آموزش فارسی یک پروژه میکس و مستر از ابتدا تا انتها,دانلود جعبه آموزش فارسی یک پروژه میکس و مستر از ابتدا تا انتها
clear-bug-div
محصولات پیشنهادی ما به شما
کارگاه آموزش فارسی آکوردها،ملودی ،هارمونی و کنترپوان برای آهنگسازان
کارگاه آموزش فارسی آکوردها،ملودی ،هارمونی و کنترپوان برای آهنگسازان
30,000تومان
27,000تومانآموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای کیوبیس 9 cubase
آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای کیوبیس 9 cubase
29,000تومان
15,000تومانملودیکا یاماها آکبند Yamaha P37D 37-Key Pianica
ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P37D 37-Key Pianica
740,000تومان
690,000تومانفروش ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P-32D Melodica
فروش ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P-32D Melodica
350,000تومان
339,000تومانوی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
وی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
15,800تومان
12,800تومانوی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
وی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
2,800تومان
1,000تومانوی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
وی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
6,800تومان
5,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
وی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
42,000تومان
27,000تومانوی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
وی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
15,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
وی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
85,000تومان
79,000تومانوی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
وی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
50,000تومان
42,800تومانوی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
وی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
18,000تومان
15,300تومانوی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
وی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
3,000تومان
1,700تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
وی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
12,000تومان
8,800تومانوی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
وی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
110,000تومان
88,000تومانوی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
وی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
4,800تومان
1,800تومانTips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
Tips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
50,000تومان
39,800تومانوی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
وی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
4,800تومان
1,000تومانمعرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.
کلمات رايج جستجو
dvd فروش هاردی فروش  سونار  لینک مستقیم  vst فروشگاه کیوبیس  vst وی اس تی  میکس مسترینگ  daw flstudio cubase reason  آهنگسازی صدابرداری  خرید فروش ارزان  پلاگین ارزان  ارزان vst  atmosphere  pro tools  Kontakt 5  logic  auto tune  کلارینت  clarinet  cubase  protools  guitar  ایرانی  cubase 6  midi  east west  notion  vocaloid  piano  battery 3  East West Quantum Leap  kontakt  art vista  native instruments  Miroslav Philharmoni  omnisphere  la  trilian  virtual guitarist  morphestra  vst  nexus  کیوبیس  sibelius  کتاب  Omnispher  Komplete  iZotope Ozone  ریتم  Steinberg Virtual Guita  omni  styl  stylus  امنیسفر  mac  native  la scoring  gold  drum  درام  ATMOSPHER  philharmonik  La Scoring Strings  sonar  studio one  پیانو  Vengeance  sty  نکسوز  cubase6  East West Quantum Le  ilya  elastik  ueberschall  la string  پلاگین  sonivox  stylus rmx  loop  ableton  sonar x1  Ivory  Vir2 Electri6ity  vienna  halion  Superior Drummer  Drummer  دانلود  ez drumer  RA  izotop  Nexus 2.2  cakewalk  bass  giant  kontact  veng  superior  گیتار  آموزش  reason  refill  quantum  violin  RealGuitar  8 dio  hypersonic  trance  guitar pro  Musiclab Real Guitar 2.  electric guitar  Best Service  Akoustik Piano  native instrument  رپ  string  nuendo  Vir2 Electri6ity با کیف  پکیج کامل Trilian تریلی  violence  best  symphobia  bfd2  Garritan Stradivari  BFD  vsl  musiclab  فروش vst  real  Ominisphere  Spectrasonics Omnisp  خرید پستی  ethno world  ethno  real guitar  سنتور  میکس و مستر  drums overkill  colossus  shahrzad  vir2  هایپر سونیک  هیپ هاپ  تار  شرقی  ریل گیتار  کیوبیس  نکسوز  فروش vst  خرید vst  native instruments k  فروش وی اس تی  cubase 7  trilogy  Ez Drummer  Ako  RmX  Ez  east  darbuka  Hollywood  Best Service Galaxy  Galaxy  massive  dubstep  alchemy  atm  Ilya Efimov Nylon Gu  miroslav  Avid Sibelius  hip hop  DJ  فلوت  QUANTUM Leap RA  ueber  addictive  بوزوکی  تریلوژی  درام bfd  اتمسفر  poetic  Symphonic Orchestra  cubase5  chris hein  hein  Vsampler  omn  rig  art  platinum  korg  Native Instruments s  میدی  fl studio  ezdrummer  trillian  choir  افکت  Virtual  omnis  Akoustik  sultan  Ilya Efimov Acoustic  فروش وی اس تی  sylenth  FL  xln  steinberg  studio drummer  nex  Ultra Focus  real guitar 3  wave  izotope  East West Ra  kontak  ez keys  West  spectrasonics  vir2 instruments  cubase 5  eastwest  cello  grand  هایپرسونیک  فروش سمپل آهنگسازی  rap  Yamaha  Santur  melodyne  ویلون  harmonica  Vocal  hyper  rock solid  ReFX  Session  sampla  cubase 7  sonar x2  komplete 8  halion sonic  Techno  Native Instruments Kont  ven  master  mix  plugin  r&b  زنبورک  roland  action  flute  waves  sample  کارت صدا  komplete 7  ویولن  plug  cinesamples  PLUG SOUND  quantum leap  کر  z3ta  symphobia 2  سنتی  vi  vir  synth  8dio  SaxLab  Stylus RMX Full Expansi  كيوبيس  Komplete 9  سینتی سایزر  آموزش کیوبیس  fx  xtreme  Reaktor  Rob Papen  world  AutoTune  drums  ProjectSAM  Addictive Drums  Halion 3.5  SYLENTH 1  adob audition  ominespher  electri6  Symphonic  instruments  تغییر گام و تن وکال Akai Professional PitchRight  تریلیان  logic pro  logic pro 9  Bouzouki  uad  electri6ity  expansion  tune  گیتار الکتریک  متال  FM8  فروش وی اس تی  آموزش cubase  zero  hiphop  سورس  REVERB  kick  new york  strings  sax  پرکاشن  vivace  sonokinetic  omnisfer  East West Symphonic  ساکسیفون  LATIGO  leap ra  magix  8Dio Adagio Violins  Vir2 Instruments VI  hyper sonic  Ilya Efimov  zebra  van  orchestral  battery  کیوبیس6  Big Fish  آموزش اف ال  آموزش fl  kon  ominsphere  اکوستیک پیانو Akoustik  orchestra  cubase7  استایلوس  sonic  Nexus 2.2 Full expans  بهترین درام  voice  atmos  بیس  مسترینگ  sound effect  soundiron  scarbee  تنظیم  سونار  \پیانو  بسته آموزشی فارسی اف  acoustic guitar  damage  titan  Cinematic  adagio  synthmaster  epic  وی اس تی پیانو  orient  latin  loop master  raging  chris hein bass  broomstick bass  ueberschall elastik  ezkey  Galaxy II Piano  گيتار  bela d media  legend  giga  لوپ  Style  percussion  پروتولز  ozon  massiv  antares  avox  Blue  ozone  ethno world 5  east west bass  امینسفر  turk  Sampletank  کیوبیس7  EastWest Quantum Lea  کانتکت  سازهای بادی  Best Service Chris h  violon  Cakewalk Drummer 3 v  Session Horns  Waves Complete v7  Vir2 Instruments Vio  vienna 3 symphonic c  Stylus RMX Full Expa  فیلم آموزشی همراه با  nectar  سمپل  fazioli  سایلنت  silent  sultan String  la scorin  هایپرسونیک 2 Hypersonic  کیوبیس 6  chris  امنیسفر Spectrasonics O  Orient world  kontakt5  EZ Drummer Full EXPan  synthogy  trumpet  کمانچه  akoustic piano  la scoring string  ACTION STRINGS  ریزن  prominy  Big  ترکی  استرینگ  استرینگ ترکی  ماندولین  اف ایکس  atmo  pad  نکسوس  gladiator  vir2 syntAX  oboe  viena  دف  Shahrazad  ویالون  ویولون  dub step  اف ال  fill  konta  ارکستر  ez drum  big fish audio  absynth  harp  طبیعی ترین وی اس تی سمپ  تیون  میکس و مسترینگ  om  wusik station  strum  Ik  تمبک  bigfish  stradivari solo  steinberg virtual gu  dio  battery 4  طبیعت  perc  heavyocity damage  T-RACKS  فیلارمونیک  Steinberg Groove Agent  philarmonik  Choirs  t racks  battery4  ارگ  سه تار  VI.ONE  fl studio 11  لوپ ترنس  funk  nomad  vir 2  Sultan Strings  soltan  sampler  grand piano  accordions  LA SCORE STRING  نی  مک  Wizoo  Liquid  Hypersonic 2  RealLPC  Mixcraft 5  TAR  نت  دانلود رایگان  Virtual Guitarist El  addictive drum  tank  vegence  Sytrus  لوپ ترکی  adagio cellos  5000  tom  Synergy X  sonok  ایزوتوپ ازون  Prominy SC Electric  sonokinetic kemence  violan  کنتاکت  steinberg cubase  Native Instruments M  steinway  mixosaurus  East West Symphonic Orc  base  وکال  Requiem Professional  ایزوتوپ  BBC Sound Effects  la s  mandolin  اموزش میکس و مسترینگ  Cinematic Strings 2  FabFilter  جعبه آموزش  سمپل ایرانی  اموزش  basis  ونجنس  direct guitar 3  santoor  acoustic legend hd  کیوبیس 7  Panflute  Shahrazad طبیعی ترین قر  EASTWEST QUANTUM LEAP S  berlin  Kontakt player  Spitfire  خرید وی اس تی  acoustic bass  ample sound  نت میدی  LA String 2  تغییر گام Ùˆ تن وکال Akai Professional PitchRight  cuba  vst سازهای ایرانی  ترومپت  viol  Native Instruments P  The Elements Of Tran  guitar bass  ample  ample sound AGM  ebow  sonik  eth  مستر  pop  میکس  dance  Ultimate Santoor  USB-eLicenser  electric  ableton live  Ample Guitar  جعبه آموزش فارسی میک  فیلم  harmonik  sonokinetic sultan s  درام اکوستیک  ورژن جدید Kontakt 5.2  میکروفن  جعبه  اکوستیک پیانو  ترنس  reflektor  batter  جدیدترین نسخه مسترینگ W  abbey  Kontakt 5.0.3  BFD3  لا استرینگ  virtual guitar  Berlin WoodWinds v1.  berlin woodwinds  organ  sonar x3  الکتریک  آموزش مسترینگ وکال  stylu  batt  تکنو  Superior Drummer2  داب استپ  Hip-hop Brass  funk guitar  la strings  وینجنس  key  aco  آموزش میکس و مستر  karaoke  پکیج کامل  thin  StudioLinkedVST  سمپل سینه زنی  drum mic  راک  AcousticsampleS Bass  Guitar pro 6  Ilya Efimov LP Guita  Camel Audio  iris  پد  wobble  عربی  سازهای ایرانی  آموزش تنظیمات گیتار  the trumpet  str  Soundiron Acoustic S  not  آکوستیک پیانو  اکوستیک  Dobro  hybrid  fazi  اموزش اهنگسازی  گیتار بیس  fxpansion  sco  Kontakt 5.2  8dio studio  albion  sheva  atmosfer  PettinHouse  Stylus RMX Expansi  Ilya Efimov Modern B  PianoWave Steinway B  Piano kontakt  Soundiron The Musiqu  Spitfire Audio Albio  خرید سمپل آهنگسازی  ساز برنجی  وی اس تی های سبک ترنس  si string  drum lab  Chris Hein Harmonica  cubase le ai  ساز حرفه ایی  وی اس تی گیتار  col  طبیعی  دانلود کیوبیس  سینت  Ueberschall Elastik Reg  kontakt vienna