کانال کیوبیس در تلگرام را دنبال کنید
آموزش تکنیکهای حرفه ای وکال همراه با اموزش نرم افزار Melodyne - فروشگاه آنلاین اینترنتی کیوبیس
دسته بندی محصولات
دسته بندی بر اساس کمپانی
آموزش فارسی خوانندگی پاپ
رهگیری مرسولات پستی
  • بعد از ارسال سفارش کد رهگیری پستی 20 رقمی در ایمیلی با عنوان وضعیت سفارش به ایمیل شما ارسال میگردد . با کلیک بر روی "رهگیری سفارشات" و وارد نمودن کد رهگیری 20 رقمی پستی از آخرین موقعیت و وضعیت سفارش ارسال شده خود به طور آنلاین مطلع شوید

آموزش فارسی تکنیکهای حرفه ای وکال همراه با آموزش Melodyne

آموزش فارسی تکنیکهای حرفه ای وکال همراه با آموزش Melodyne
آموزش فارسی تکنیکهای حرفه ای وکال همراه با آموزش Melodyne
30,000تومان 29,000تومان 
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  

کتاب+10 ساعت فیلم آموزشی فارسی
آموزش فارسی کامل اصول رکورد و صدابرداری و میکروفون گذاری صدای خواننده و اصول ادیتها وپردازشها و افکت گذاری و تکنیکهای میکس وکال به همراه آموزش ادیت وکال با نرم افزار

جعبه آموزش فارسی حرفه ای تکنیکهای حرفه ای وکال همراه با آموزش نرم افزار Melodyne

 کتاب فارسی آموزشی + DVD فارسی آموزشی شامل 10 ساعت آموزش ویدئویی فارسی

به همراه فایل نصب نرم افزار ملوداین در این جعبه آموزشی فارسی 

دراين مجموعه همه مراحل كار وكال در يك آهنگ از ابتدا تا انتها شامل تكنيكهاي ركورد و
اديت و افكت گذاري و اتوماسيون و ميكس وكال را بطور كامل و كاربردي آموزش داده ام
و به شما مي آموزم چگونه با بودجه اي نه چندان زياد
محيط و شرايط ركورد حرفه اي وكال را در استوديوي خانگي تان ايجاد نماييد. 

آموزش فارسی کامل اصول رکورد و صدابرداری و میکروفون گذاری صدای خواننده و اصول ادیتها وپردازشها و افکت گذاری و تکنیکهای میکس وکال به همراه آموزش ادیت وکال با نرم افزار

Melodyne

جعبه آموزش حرفه ای تکنیکهای حرفه ای وکال همراه با آموزش نرم افزار Melodyne

آموزش فارسی اصولی حرفه ای صدابرداری و رکورد وکال

آموزش فارسی اصول حرفه ای ادیت و پردازش وکال

آموزش فارسی اصول حرفه ای افکت گذاری و میکس وکال

آموزش فارسی کار با نرم افزار تیون کردن و فالش گیری و کوک وکال ملوداین Melodyne 

 

فهرست
مقدمه .................................................................................................................................................... 10
15 ................................................................................................................................................... فصل 1
تكنيكهاي پرورش صداي خواننده ...................................................................................................... 15
سيستم توليد صداي خواننده ........................................................................................................... 17
تقويت صدا ..................................................................................................................................... 18
تقويت در قفسه سينه ................................................................................................................... 18
رجيستر و طبقه بندي صداها .................................................................................................... 19
خواندن نت ها ..................................................................................................................................... 20
نگهداري و مراقبت از صدا ................................................................................................................. 20
پرورش و تربيت صدا ................................................................................................................... 21
شنيدن صدايي كه توليد مي كنيد ............................................................................................ 21
گرم كردن سيستم صوتي ............................................................................................................ 22
روال گرم كردن صدا ..................................................................................................................... 22
تنفس ديافراگمي ........................................................................................................................... 23
كنترل جريان صدا با لبها ........................................................................................................... 23
حنجره و صورت و دهان را آرام و ريلكس نماييد ................................................................... 24
وز وز كردن .................................................................................................................................... 24
خنك كردن سيستم توليد صدا ................................................................................................ 24
4
داشتن يك اجراي موفق .................................................................................................................... 24
آرامش و تسلط .............................................................................................................................. 25
محيط اجرا ..................................................................................................................................... 25
اضافه كردن احساس به كلمات .................................................................................................. 25
استفاده از هدفون .......................................................................................................................... 26
شنيدن صدا با افكت ..................................................................................................................... 26
پيدا كردن بهترين ساعت اجرا .................................................................................................... 26
محيط راحت و بدون استرس ...................................................................................................... 26
مراقبت و نگهداري از صدا ........................................................................................................... 27
28 ................................................................................................................................................... فصل 2
تكنيكهاي ركورد وكال ......................................................................................................................... 28
انتخاب كامپيوتر و نرم افزار .............................................................................................................. 30
نوع كامپيوتر تعيين كننده نوع نرم افزار است ......................................................................... 30
انتخاب كارت صوتي ........................................................................................................................... 31
انتخاب ميكروفون مناسب ................................................................................................................ 32
الگوهاي قطبي ميكروفون .................................................................................................................. 34
موضوع آكوستيك و وكال ................................................................................................................. 35
پاپ فيلتر ....................................................................................................................................... 36
محيط ركورد وكال ............................................................................................................................. 36
تنظيم مكان ميكروفون ...................................................................................................................... 37
39 .......................................................................................................................... proximity تاثير
٥
تكنيكهاي ميكروفون گذاري ............................................................................................................. 39
40 ......................................................................................................................... pre amp استفاده از
ميكروفون گذاري سازهاي سيمي آكوستيك و سيمي پرده دار .......................................... 40
گيتار آكوستيك ............................................................................................................................. 41
ركورد وكال انفرادي ...................................................................................................................... 41
ركورد وكال دسته جمعي .................................................................................................................. 42
صدابرداري گوينده راديويي .............................................................................................................. 43
شدت ركورد صدا ............................................................................................................................... 44
كنترل دامنه ديناميك صدا هنگام ركورد ...................................................................................... 45
ركورد وكال ......................................................................................................................................... 46
ركورد مداوم يا منقطع ....................................................................................................................... 47
ركورد چند برداشت از وكال ............................................................................................................. 48
ركورد وكال همخوان و دوبل كردن وكال ...................................................................................... 49
50 .......................................................... (Comping) تلفيق برداشتهاو قطعات ركورد شده وكال
52 ................................................................................................................................................... فصل 3
پردازشها و تكنيكهاي ميكس وكال .................................................................................................... 52
پاكسازي كليپهاي ركورد شده وكال ............................................................................................. 52
اديت كردن قطعات منتخب ........................................................................................................ 53
هيس گيري صداي خواننده.............................................................................................................. 53
اجراي افكتهاي وكال .......................................................................................................................... 54
اصلاح پيچ و نتها ................................................................................................................................ 55
افكتهاي افزايش شفافيت صدا .......................................................................................................... 56
6
كمپرس ................................................................................................................................................ 56
57 ....................................................................................................................... threshold پارامتر
57 ................................................................................................................................. ratio پارامتر
58 ................................................................................................... attack/release پارامترهاي
58 .................................................................................................................................. gain پارامتر
اكولايزر ................................................................................................................................................ 58
افكتهاي فضا سازي و عمق بخشي .................................................................................................. 59
افكتهاي شبيه ساز ميكروفون و پري آمپ ............................................................................... 59
افكت ريورب ........................................................................................................................................ 60
ايجاد جلوه هاي ويژه وكال ............................................................................................................... 61
ايجاد لرزه و ويبره در قسمتي از وكال ...................................................................................... 61
ليزري كردن صدا .......................................................................................................................... 61
تلفني كردن صدا ........................................................................................................................... 61
تغيير اوكتاو قسمتي از وكال ....................................................................................................... 61
دابل نمودن تراك وكال ..................................................................................................................... 62
وكال همخوان ..................................................................................................................................... 62
پن كردن وكال ................................................................................................................................... 62
اتوماسيون تغييرات وكال ................................................................................................................... 63
بررسي چند نمونه از وكال در آهنگهاي حرفه اي ........................................................................ 64
65 ................................................................................................................................................... فصل 4
65 .................................................................................................................Melodyne آموزش برنامه
٧
روشهاي اجراي برنامه ......................................................................................................................... 66
انتقال اطلاعات صوتي به برنامه ....................................................................................................... 67
68 ............................................................................................................... replace ranges عمليات
هماهنگ سازي و تمپو ...................................................................................................................... 69
تمپو متغير در برنامه به عنوان پلاگ اين ..................................................................................... 70
ركورد اطلاعات صوتي در نسخه مستقل برنامه ............................................................................ 71
شروع و توقف ركورد صدا .................................................................................................................. 71
مقدار تمپو و مترونوم ......................................................................................................................... 71
ذخيره حاصل كار برنامه در اجراي مستقل ................................................................................... 72
ذخيره فايل پروژه ............................................................................................................................... 73
ذخيره و مديريت فايلها ...................................................................................................................... 73
مديريت فايلهاي صوتي و فايلهاي گم شده ................................................................................... 73
حذف فايلهاي غير ضروري ................................................................................................................ 74
فايلهاي گم شده ................................................................................................................................. 75
پيدا نمودن فايلهاي گم شده در برنامه مستقل ............................................................................ 75
75 .............................................................................. MIDI ذخيره اطلاعات صوتي به عنوان نتهاي
ذخيره همه نتها يا نتهاي داخل ناحيه لوپ ................................................................................... 76
رابط كاري برنامه ................................................................................................................................ 76
ابزارهاي برنامه .................................................................................................................................... 78
78 ............................................................................................................................ main tool ابزار
79 ................................................................................................................................ pitch tool ابزار
80 .................................................................................................................... formant tool ابزار
8
ا ............................................................................................................................................................. 80
81 .......................................................................................................................... amplitude ابزار
81 .........................................................................................................................timing tool ابزار
83 ............................................................................................................. note separation ابزار
84 ............................................................................................................. detection mode ابزار
اصلاح نتها به كمك ماكرو ................................................................................................................ 85
كوانتايز نمودن نتها به كمك ماكرو ............................................................................................... 85
انتخاب الگوريتم مناسب .................................................................................................................... 86
87 ............................................................................................................................. melodic الگوريتم
87 ....................................................................................................................... percussive الگوريتم
87 ...................................................................................................................... polyphonic الگوريتم
تعويض الگوريتم ................................................................................................................................. 87
88 ................................................................... melodic كنترل و اديت شناسايي نتها در الگوريتم
88 ....................................................................................................... note assignment لغزنده
مانتيورينگ سينتي سايزري ........................................................................................................ 89
90 ............................................................ polyphonic كنترل و اديت شناسايي نتها در الگوريتم
90 ............................................................ percussion كنترل و اديت شناسايي نتها در الگوريتم
عمليات پيمايش و اجرا ...................................................................................................................... 91
92 ....................................................................stand alone كنترلهاي اجرا در برنامه در وضعيت
تنظيمات نمايش اطلاعات ................................................................................................................. 93
كنترلهاي با قابليت اتوماسيون ......................................................................................................... 94
٩
روشهايي براي افزايش كارايي و عملكرد برنامه ............................................................................. 95
اندازه بافر برنامه اصلي .................................................................................................................. 95
توجه نماييد .......................................................................................... 95 RAM به مقدار حافظه
فقط قسمتهاي مورد نياز را به برنامه منتقل نماييد ............................................................... 96
خروجي گرفتن از تراكها ............................................................................................................. 96
استفاده از درايور صوتي مناسب ................................................................................................. 97
تنظيمات برنامه .................................................................................................................................. 97
برگه تنظميات برنامه در وضعيت اجراي مستقل .................................................................... 98
انتخاب نمودن نتها ............................................................................................................................. 99
100 ..................................................................................................................snake انتخاب به روش
100 ........................................................................................ selection انتخاب به كمك فرمانهاي
كپي نمودن نت ها ........................................................................................................................... 100
ريست نمودن اديتها و ايجاد تغييرات نامنظم ............................................................................ 100
تنظيمات خطهاي مشبك زمان .................................................................................................... 101
تنظيمات خطهاي مشبك در نسخه مستقل برنامه ............................................................. 102
پانل اطلاعات موسيقي و پيچ نتها ................................................................................................ 102
پانل موسيقي و گام ها .................................................................................................................... 103
انتخاب و استفاده از گام ها ............................................................................................................ 104
105 ........................................................................................................................ open scale پنجره
106 ........................................................................................... scale pool عمليات مديريت فايل و
106 ................................................................................. scale detective تشخيص گام به كمك
10
مقدمه
اين مجموعه در واقع نسخه جديد و به روز شده از مجموعه قبلي يعني " ركورد و ميكس وكال
" است.اگرچه برخي مطالب از مجموعه قبلي در اين مجموعه جديد وجود دارند اما در نسخه
جديد مطالب و تكنيكهاي جديد كار با وكال ارائه شده است. در زمينه آماده شدن براي ركورد
وكال و در زمينه تكنيكهاي حرفه اي استوديويي و انتخاب ميكروفون و پري آمپ و ميكروفون
گذاري و نيز در زمينه اديت و افكت گذاري صداي خواننده نيز مطالب جديد به اين مجموعه
را نيز به مطالب اين مجموعه melodyne اضافه شده است. علاوه بر اين آموزش كامل برنامه
اضافه نموده ام تا خواننده بتواند همه مراحل لازم براي دستيابي به يك وكال تجاري و حرفه اي
را با آگاهي و دانش كامل و به تنهايي انجام دهد و اگر خواننده مايل است از خدمات
استوديويي براي وكال آهنگش استفاده نمايد بتواند با آگاهي و دانش كامل از ترفندهاي مربوط
به وكال نظارت كامل و علمي بر روند انجام كارش در اين استوديوها را داشته باشد.
هر آهنگي بيانگر يك داستان يا روايت در مورد يك موضوع خاص است .در آهنگ هاي با كلام
-صداي خواننده - يا آنچه در زبان مدرن موسيقي وكال مي نامند مركز ثقل اصلي آهنگ
است.همه عناصر شركت كننده در آهنگ شامل ملودي و ريتم و آكوردها بايد به شيوه اي
تنظيم شوند تا صداي خواننده و كلمات و جملاتي كه بيان مي كند به بهترين شكل ممكن
روايت و داستان را بيان نمايد.
تركيب لايه هاي موجود در آهنگ بايد به شكلي باشد كه احساسات مورد نظر را نه تنها به
شنونده منتقل نمايد بلكه انگيزشهاي حسي را در مخاطب بيدار نمايد. اگر موضوع آهنگ يك
ناكامي وشكست عشقي است تركيب لايه هاي آهنگ بايد احساس درماندگي و شكست
خوردگي را به بهترين شكل ممكن به مخاطبين منتقل نمايند.اگر موضوع آهنگ شادماني و
خوشحالي و سرور است باز هم تركيب لايه هاي آهنگ بايد به شكلي باشد كه احساس سرور و
١١
شادي و شادماني را در ذهن و بدن مخاطبين ايجاد نمايند. در بين لايه هاي تشكيل دهنده
آهنگ بدون شكل لايه وكال يعني صداي خواننده نقش بسيار مهمي در انتقال مفاهيم و
احساسات به مخاطب دارد.البته نمي توان نقش ساير لايه ها را ناديده گرفت. به عنوان مثال
نقش ريتم شايد به اندازه وكال مهم و تاثير گذار باشد. اما در اين مجموعه تاكيد من بر نقش
لايه وكال است و اينكه چگونه و با چه تكنيكهايي بتوانيد بهترين وكال ممكن براي آهنگتان را
ايجاد و تنظيم و اجرا نماييد.
در گذشته نه چندان دور خواننده چه هنگام ركورد آهنگ در استوديو و چه در زمان اجراي
زنده مقابل ميكروفون قرار مي گرفت و همگام با موسيقي كلمات و جملات را اجرا مي كرد. اما
در موسيقي نوين نقش فن آوري آنقدر اهميت يافته كه يك اجراي ساده توسط خواننده نمي
تواند نظر مخاطبين را جلب نمايد حتي اگر خواننده بسيار مشهور و خوش صدا باشد. امروزه از
انواع تكنيكها و نرم افزارها و وسايل سخت افزاري براي افزايش جذابيت و تاثير گذاري صداي
خوانندگان استفاده مي كنند.
در آهنگهايي كه به روش حرفه اي توليد مي شوند اين تكنيكها و نرم افزارها و وسايل سخت
افزاري در خدمت افزايش تاثير گذاري حسي خواننده بر شنوندگان استفاده مي شوند. به همين
دليل انواع تكنيكها و افكتهاي مخصوص كار با وكال ابداع شده اند.
بدست آوردن يك صداي وكال حرفه اي كار دشواري است. و اغلب كاربران تازه كار تصور مي
كنند بدون داشتن تجهيزات گران قيمت استوديويي امكان دستيابي به صداي گرم حرفه اي
براي خواننده ناممكن است.براي ايجاد يك لايه وكال حرفه اي و در سطح تجاري براي يك
آهنگ دو روش داريد. در روش اول لازم است يك كيف پر از پول برداشته و به يكي از
استوديوهاي حرفه اي و با تجربه مراجعه نموده و كار ركورد و اديت و پردازش وكال آهنگتان را
به آنها بسپاريد. بديهي است كه استفاده از اين روش شايد براي خوانندگان معروف مقرون
بصرفه باشد اما براي خوانندگان تازه كار و آماتور كه مي خواهند وارد عرصه خوانندگي شوند
چندان مقرون بصرفه نخواهد بود چون براي ساخت و تكميل هر تك آهنگ بايد مبالغ گزافي را
بپردازيد .
12
روش دوم اين است كه آگاهي و دانش و تجربه خود در مورد تكنيكها و ترفندهاي مورد استفاده
در استوديو هاي حرفه اي در زمينه ايجاد وكال را افزايش دهيد.البته در اين روش باز هم بايد
هزينه كنيد اما هزينه هايي كه مي پردازيد به مراتب كمتر خواهد بودو نتيجه اي كه بدست مي
آوريد به مراتب بهتر خواهد بود.
در اين مجموعه به شما نشان مي دهم كه حتي بدون امكانات حرفه اي استوديوهاي گران
قيمت و با هزينه هايي اندك هم مي توانيد به صدايي كاملا گرم و جذاب و گيرا براي وكال
آهنگتان برسيد. چون براي ايجاد يك لايه وكال تجاري و حرفه اي علاوه بر تجهيزات و
ابزارهاي فيزيكي به دانش و تجربه و تسلط بر تكنيكهاي حرفه اي هم نياز داريد. به همين دليل
داشتن تجهيزات و وسايل حرفه اي به تنهايي براي دستيابي به وكال با كيفيت كافي نيست.
بسياري از استوديو ها از امكانات فني خوبي برخورداند اما به دليل دانش اندك كاربران نمي
توانند صدايي با كيفيت مناسب به مشتريان ارائه دهند. نيروي انساني كه از تجهيزات سخت
افزاري استفاده مي كند خيلي مهمتر از خود تجهيزات است.
در اين مجموعه من فرض نموده ام كه شما آدم خيلي پولداري نيستيد و نمي توانيد وسايل
خيلي گران قيمت براي كار آهنگسازي تان تهيه نماييد . همچنين فرض نموده ام كه شما توان
مالي كافي نداريد تا براي ساخت و ارائه هر تك آهنگتان دهها ميليون تومان هزينه نماييد. به
همين دليل در اين مجموعه ضمن معرفي تجهيزات و امكانات مناسب براي ركورد و اديت وكال
بيشتر تلاش نموده ام تا همه تكنيكها و ترفندها و روشهاي استاندارد ركورد و اديت و پردازش
وكال را به شما منتقل نمايم. با بدست آوردن دانش و آگاهي و تجربه كافي مي توانيد بر
كمبود وسايل و تجهيزات نيز غلبه نموده و صدايي گرم و زيبا و تاثير گذار براي وكال آهنگتان
ركورد و ميكس نماييد.
صداي وكال حرفه اي براي آهنگ حاصل تصميمات و عملياتي است كه در دو مرحله اصلي
انجام مي دهيد. مرحله اول ركورد صداي خواننده است كه مهمترين تاثير را بر نوع و كيفيت
صداي توليد شده خواهد داشت. اگر ركورد وكال بدرستي و بر اساس اصول و تكنيكهاي حرفه
اي انجام نشود در مرحله بعد هر كاري انجام دهيد نمي توانيد صدايي زيبا و تاثير گذار براي
خواننده بدست آوريد. در مرحله ركورد صداي خواننده عوامل زيادي تاثير گذار هستند كه در
١٣
اين مجموعه شما را با آنها آشنا مي كنم و به شما مي آموزم چگونه با بودجه اي نه چندان زياد
محيط و شرايط ركورد حرفه اي وكال را در استوديوي خانگي تان ايجاد نماييد.
بعد از ركورد مرحله پردازش و افكت گذاري صداي ركورد شده انجام مي شود. اگرچه جنس و
نوع صداي ركورد شده بسيار مهم است اما كارهايي كه در مرحله دوم انجام مي دهيد تفاوت
بين يك مهندس صداي با تجربه و بي تجربه را نشان مي دهد. در اين مرحله عوامل فيزيكي
تاثير كمتري دارند و دانش و آگاهي و تجربه مهندس صدا به همراه سيستمهاي نرم افزاري
بيتشرين تاثير را دارند. در اين مجموعه شما را با همه تكنيكها و ترفندهاي پردازشهاي حرفه
اي وكال و افكتهاي ميكس وكال آشنا مي كنم.
دراين مجموعه همه مراحل كار وكال در يك آهنگ از ابتدا تا انتها شامل تكنيكهاي ركورد و
اديت و افكت گذاري و اتوماسيون و ميكس وكال را بطور كامل و كاربردي آموزش داده ام.اما
آموزشهاي مربوط به تكنيكهاي تنظيم حرفه اي وكال در اين مجموعه ارائه نشده است. در
مجموعه "جعبه آموزش تنظيم حرفه اي موسيقي " يك فصل مستقل و مفصل را به تكنيكهاي
حرفه اي تنظيم وكال و صداي خواننده اختصاص دادم. در آن مجموعه همه تكنيكها و
ترفندهاي رايج در زمينه تنظيم وكال در يك آهنگ را آموزش داده ام.
در اين مجموعه ابتدا شما را با تكنيكهاي رايج براي تربيت و پرورش صداي خواننده آشنا مي
كنم. چيزي كه هر خواننده نوپا و تازه كار لازم است بداند تا بتواند از نعمت خدادادي اش
بهترين حاصل را بدست آورد.
سپس تكنيكهاي حرفه اي مربوط به ركورد وكال را به شما آموزش مي دهم. بخش مهمي از
موفقيت در توليد صداي وكال حرفه اي در مرحله ركورد صدا نهفته است. در اين بخش
روشهاي نوين و حرفه اي براي ايجاد وكال جذاب و تاثيرگذار را مي آموزيد.
در بخش بعدي تكنيكهاي حرفه اي اديت و افكت گذاري و ميكس وكال را مي آموزيد. در اين
بخش روشهاي اديت صداي خواننده و تكنيكهاي رايج براي افكت گذاري و تنظيم و ميكس
وكال را مي آموزيد. اين تكنيكها با هر نرم افزاري قابل اجرا هستند. به همين دليل خيلي مهم
14
نيست كه از كدام برنامه براي ركورد و ميكس وكال استفاده نماييد.در آخرين فصل اين
براي اديت حرفه اي صدا را مي آموزيد. melodyne مجموعه كار با نرم افزار

مولف : داریوش فرسایی

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

آموزش ملوداین,آموزش وکال,آموزش آواز,آموزش تکنیک وکال,آموزش فارسی ملوداین,آموزش فارسی melodyne,جعبه آموزش فارسی ملوداین
clear-bug-div
محصولات پیشنهادی ما به شما
کارگاه آموزش فارسی آکوردها،ملودی ،هارمونی و کنترپوان برای آهنگسازان
کارگاه آموزش فارسی آکوردها،ملودی ،هارمونی و کنترپوان برای آهنگسازان
30,000تومان
27,000تومانآموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای کیوبیس 9 cubase
آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای کیوبیس 9 cubase
29,000تومان
15,000تومانملودیکا یاماها آکبند Yamaha P37D 37-Key Pianica
ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P37D 37-Key Pianica
740,000تومان
690,000تومانفروش ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P-32D Melodica
فروش ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P-32D Melodica
350,000تومان
339,000تومانوی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
وی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
15,800تومان
12,800تومانوی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
وی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
2,800تومان
1,000تومانوی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
وی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
6,800تومان
5,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
وی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
42,000تومان
27,000تومانوی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
وی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
15,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
وی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
85,000تومان
79,000تومانوی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
وی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
50,000تومان
42,800تومانوی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
وی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
18,000تومان
15,300تومانوی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
وی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
3,000تومان
1,700تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
وی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
12,000تومان
8,800تومانوی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
وی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
110,000تومان
88,000تومانوی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
وی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
4,800تومان
1,800تومانTips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
Tips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
50,000تومان
39,800تومانوی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
وی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
4,800تومان
1,000تومانمعرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.
کلمات رايج جستجو
dvd فروش هاردی فروش  سونار  لینک مستقیم  vst فروشگاه کیوبیس  vst وی اس تی  میکس مسترینگ  daw flstudio cubase reason  آهنگسازی صدابرداری  خرید فروش ارزان  پلاگین ارزان  ارزان vst  atmosphere  pro tools  Kontakt 5  logic  auto tune  کلارینت  clarinet  cubase  protools  guitar  ایرانی  cubase 6  midi  east west  notion  vocaloid  piano  battery 3  East West Quantum Leap  kontakt  art vista  native instruments  Miroslav Philharmoni  omnisphere  la  trilian  virtual guitarist  morphestra  vst  nexus  کیوبیس  sibelius  کتاب  Omnispher  Komplete  iZotope Ozone  ریتم  Steinberg Virtual Guita  omni  styl  stylus  امنیسفر  mac  native  la scoring  gold  drum  درام  ATMOSPHER  philharmonik  La Scoring Strings  sonar  studio one  پیانو  Vengeance  sty  نکسوز  cubase6  East West Quantum Le  ilya  elastik  ueberschall  la string  پلاگین  sonivox  stylus rmx  loop  ableton  sonar x1  Ivory  Vir2 Electri6ity  vienna  halion  Superior Drummer  Drummer  دانلود  ez drumer  RA  izotop  Nexus 2.2  cakewalk  bass  giant  kontact  veng  superior  گیتار  آموزش  reason  refill  quantum  violin  RealGuitar  8 dio  hypersonic  trance  guitar pro  Musiclab Real Guitar 2.  electric guitar  Best Service  Akoustik Piano  native instrument  رپ  string  nuendo  Vir2 Electri6ity با کیف  پکیج کامل Trilian تریلی  violence  best  symphobia  bfd2  Garritan Stradivari  BFD  vsl  musiclab  فروش vst  real  Ominisphere  Spectrasonics Omnisp  خرید پستی  ethno world  ethno  real guitar  سنتور  میکس و مستر  drums overkill  colossus  shahrzad  vir2  هایپر سونیک  هیپ هاپ  تار  شرقی  ریل گیتار  کیوبیس  نکسوز  فروش vst  خرید vst  native instruments k  فروش وی اس تی  cubase 7  trilogy  Ez Drummer  Ako  RmX  Ez  east  darbuka  Hollywood  Best Service Galaxy  Galaxy  massive  dubstep  alchemy  atm  Ilya Efimov Nylon Gu  miroslav  Avid Sibelius  hip hop  DJ  فلوت  QUANTUM Leap RA  ueber  addictive  بوزوکی  تریلوژی  درام bfd  اتمسفر  poetic  Symphonic Orchestra  cubase5  chris hein  hein  Vsampler  omn  rig  art  platinum  korg  Native Instruments s  میدی  fl studio  ezdrummer  trillian  choir  افکت  Virtual  omnis  Akoustik  sultan  Ilya Efimov Acoustic  فروش وی اس تی  sylenth  FL  xln  steinberg  studio drummer  nex  Ultra Focus  real guitar 3  wave  izotope  East West Ra  kontak  ez keys  West  spectrasonics  vir2 instruments  cubase 5  eastwest  cello  grand  هایپرسونیک  فروش سمپل آهنگسازی  rap  Yamaha  Santur  melodyne  ویلون  harmonica  Vocal  hyper  rock solid  ReFX  Session  sampla  cubase 7  sonar x2  komplete 8  halion sonic  Techno  Native Instruments Kont  ven  master  mix  plugin  r&b  زنبورک  roland  action  flute  waves  sample  کارت صدا  komplete 7  ویولن  plug  cinesamples  PLUG SOUND  quantum leap  کر  z3ta  symphobia 2  سنتی  vi  vir  synth  8dio  SaxLab  Stylus RMX Full Expansi  كيوبيس  Komplete 9  سینتی سایزر  آموزش کیوبیس  fx  xtreme  Reaktor  Rob Papen  world  AutoTune  drums  ProjectSAM  Addictive Drums  Halion 3.5  SYLENTH 1  adob audition  ominespher  electri6  Symphonic  instruments  تغییر گام و تن وکال Akai Professional PitchRight  تریلیان  logic pro  logic pro 9  Bouzouki  uad  electri6ity  expansion  tune  گیتار الکتریک  متال  FM8  فروش وی اس تی  آموزش cubase  zero  hiphop  سورس  REVERB  kick  new york  strings  sax  پرکاشن  vivace  sonokinetic  omnisfer  East West Symphonic  ساکسیفون  LATIGO  leap ra  magix  8Dio Adagio Violins  Vir2 Instruments VI  hyper sonic  Ilya Efimov  zebra  van  orchestral  battery  کیوبیس6  Big Fish  آموزش اف ال  آموزش fl  kon  ominsphere  اکوستیک پیانو Akoustik  orchestra  cubase7  استایلوس  sonic  Nexus 2.2 Full expans  بهترین درام  voice  atmos  بیس  مسترینگ  sound effect  soundiron  scarbee  تنظیم  سونار  \پیانو  بسته آموزشی فارسی اف  acoustic guitar  damage  titan  Cinematic  adagio  synthmaster  epic  وی اس تی پیانو  orient  latin  loop master  raging  chris hein bass  broomstick bass  ueberschall elastik  ezkey  Galaxy II Piano  گيتار  bela d media  legend  giga  لوپ  Style  percussion  پروتولز  ozon  massiv  antares  avox  Blue  ozone  ethno world 5  east west bass  امینسفر  turk  Sampletank  کیوبیس7  EastWest Quantum Lea  کانتکت  سازهای بادی  Best Service Chris h  violon  Cakewalk Drummer 3 v  Session Horns  Waves Complete v7  Vir2 Instruments Vio  vienna 3 symphonic c  Stylus RMX Full Expa  فیلم آموزشی همراه با  nectar  سمپل  fazioli  سایلنت  silent  sultan String  la scorin  هایپرسونیک 2 Hypersonic  کیوبیس 6  chris  امنیسفر Spectrasonics O  Orient world  kontakt5  EZ Drummer Full EXPan  synthogy  trumpet  کمانچه  akoustic piano  la scoring string  ACTION STRINGS  ریزن  prominy  Big  ترکی  استرینگ  استرینگ ترکی  ماندولین  اف ایکس  atmo  pad  نکسوس  gladiator  vir2 syntAX  oboe  viena  دف  Shahrazad  ویالون  ویولون  dub step  اف ال  fill  konta  ارکستر  ez drum  big fish audio  absynth  harp  طبیعی ترین وی اس تی سمپ  تیون  میکس و مسترینگ  om  wusik station  strum  Ik  تمبک  bigfish  stradivari solo  steinberg virtual gu  dio  battery 4  طبیعت  perc  heavyocity damage  T-RACKS  فیلارمونیک  Steinberg Groove Agent  philarmonik  Choirs  t racks  battery4  ارگ  سه تار  VI.ONE  fl studio 11  لوپ ترنس  funk  nomad  vir 2  Sultan Strings  soltan  sampler  grand piano  accordions  LA SCORE STRING  نی  مک  Wizoo  Liquid  Hypersonic 2  RealLPC  Mixcraft 5  TAR  نت  دانلود رایگان  Virtual Guitarist El  addictive drum  tank  vegence  Sytrus  لوپ ترکی  adagio cellos  5000  tom  Synergy X  sonok  ایزوتوپ ازون  Prominy SC Electric  sonokinetic kemence  violan  کنتاکت  steinberg cubase  Native Instruments M  steinway  mixosaurus  East West Symphonic Orc  base  وکال  Requiem Professional  ایزوتوپ  BBC Sound Effects  la s  mandolin  اموزش میکس و مسترینگ  Cinematic Strings 2  FabFilter  جعبه آموزش  سمپل ایرانی  اموزش  basis  ونجنس  direct guitar 3  santoor  acoustic legend hd  کیوبیس 7  Panflute  Shahrazad طبیعی ترین قر  EASTWEST QUANTUM LEAP S  berlin  Kontakt player  Spitfire  خرید وی اس تی  acoustic bass  ample sound  نت میدی  LA String 2  تغییر گام Ùˆ تن وکال Akai Professional PitchRight  cuba  vst سازهای ایرانی  ترومپت  viol  Native Instruments P  The Elements Of Tran  guitar bass  ample  ample sound AGM  ebow  sonik  eth  مستر  pop  میکس  dance  Ultimate Santoor  USB-eLicenser  electric  ableton live  Ample Guitar  جعبه آموزش فارسی میک  فیلم  harmonik  sonokinetic sultan s  درام اکوستیک  ورژن جدید Kontakt 5.2  میکروفن  جعبه  اکوستیک پیانو  ترنس  reflektor  batter  جدیدترین نسخه مسترینگ W  abbey  Kontakt 5.0.3  BFD3  لا استرینگ  virtual guitar  Berlin WoodWinds v1.  berlin woodwinds  organ  sonar x3  الکتریک  آموزش مسترینگ وکال  stylu  batt  تکنو  Superior Drummer2  داب استپ  Hip-hop Brass  funk guitar  la strings  وینجنس  key  aco  آموزش میکس و مستر  karaoke  پکیج کامل  thin  StudioLinkedVST  سمپل سینه زنی  drum mic  راک  AcousticsampleS Bass  Guitar pro 6  Ilya Efimov LP Guita  Camel Audio  iris  پد  wobble  عربی  سازهای ایرانی  آموزش تنظیمات گیتار  the trumpet  str  Soundiron Acoustic S  not  آکوستیک پیانو  اکوستیک  Dobro  hybrid  fazi  اموزش اهنگسازی  گیتار بیس  fxpansion  sco  Kontakt 5.2  8dio studio  albion  sheva  atmosfer  PettinHouse  Stylus RMX Expansi  Ilya Efimov Modern B  PianoWave Steinway B  Piano kontakt  Soundiron The Musiqu  Spitfire Audio Albio  خرید سمپل آهنگسازی  ساز برنجی  وی اس تی های سبک ترنس  si string  drum lab  Chris Hein Harmonica  cubase le ai  ساز حرفه ایی  وی اس تی گیتار  col  طبیعی  دانلود کیوبیس  سینت  Ueberschall Elastik Reg  kontakt vienna