کانال کیوبیس در تلگرام را دنبال کنید
فروش 128 وی اس تی ساز در یک پک Bigcat GM Midi Instruments - فروشگاه آنلاین اینترنتی کیوبیس
دسته بندی محصولات
دسته بندی بر اساس کمپانی
آموزش فارسی خوانندگی پاپ
رهگیری مرسولات پستی
  • بعد از ارسال سفارش کد رهگیری پستی 20 رقمی در ایمیلی با عنوان وضعیت سفارش به ایمیل شما ارسال میگردد . با کلیک بر روی "رهگیری سفارشات" و وارد نمودن کد رهگیری 20 رقمی پستی از آخرین موقعیت و وضعیت سفارش ارسال شده خود به طور آنلاین مطلع شوید

Bigcat GM Midi Instruments مجموعه بزرگ ساز

Bigcat GM Midi Instruments مجموعه بزرگ ساز
Bigcat GM Midi Instruments مجموعه بزرگ ساز
14,900تومان 
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  

تعداد : 3 DVD
مجموعه ای منحصر به فرد از 128 ساز مختلف ساخته شده از جنرال میدی استاندارد با صدای با کیفیت محصولی از کمپانی معروف ملقب به گربه ی بزرگ

Bigcat GM Midi Instruments Kontakt

مجموعه ای منحصر به فرد از 128 ساز مختلف ساخته شده از جنرال میدی استاندارد با صدای با کیفیت محصولی از کمپانی معروف ملقب به گربه ی بزرگ

شامل سازها و صداهای با کیفیت و متنوع در قالب 3 دی وی دی  :

PIANO

1 Acoustic Grand City Piano Bonus Patches Iowa Piano

continued... MK Acoustic Grand SSO Grand Piano S Piano

2 Bright Acoustic Salamander Piano Summer Piano MK Bright Grand

Upright Skerratt London Upright Piano

3 Electric Grand MK Electric Grand

4 Honky-Tonk Shoot the Piano MK Honky Tonk

Intimate The Whisper MSLP Piano Grand Soft

Prepared A Prepared Piano

Toy MSLP Toy Piano

5 Electric Piano 1 Street Bumper Piano MK R Piano

Detuned MK Detuned EP 1

6 Electric Piano 2 The H Planet S Piano MK Electric 2

Detuned MK Detuned EP 2

7 Harpsichord MK Harpsichord

Coupled MK Coupled Harpsichord

8 Clavinet MK Clavinet


CHROMATIC PERCUSSION

9 Celesta MK Celesta

10 Glockenspiel MK Glockenspiel SSO Glockenspiel

11 Music Box MK Music Box

Found Finger Piano

Chimes SSO Chimes

12 Vibraphone MSLP Vibraphone MK Vibraphone

13 Marimba MSLP Marimba MK Marimba

Toy MSLP Toy Marimba MSLP Broken Toy Marimba

14 Xylophone MSLP Xylophone MK Xylophone SSO Xylophone

Toy MSLP Toy Zylo

15 Tubular Bells MK Tubular Bells

Church Bells MK Church Bells

16 Dulcimer MK Dulcimer MSLP Kantele

Toy MSLP Toy Zither


ORGAN

17 Drawbar Organ MK Drawbar Organ

Detuned MK Detuned Organ 1 MK Detuned Organ 3

18 Percussive Organ MK Percussive Organ

Detuned MK Detuned Percussive Organ

19 Rock Organ MK Rock Organ

20 Church Organ MK Church Organ 1 MK Church Organ 2

Pipe Organ Bureu Saint Augustine's Burea Funeral

21 Reed Organ MK Reed Organ

22 Accordion MK Accordion

Italian MK Italian Accordion

23 Harmonica MK Harmonica

Toy MSLP Hippo Harmonica

Melodica MSLP Melodica

24 Tango Accordion MK BandoneonGUITAR

25 Nylon String MF Natural Concert Guitar Quartertone Guitar MK Nylon Guitar

continued... S Guitar MSLP Acoustic Lil Nylon

Shell DIY Philharmonic Guitar (see here)

Chords MSLP Acoustic Guitar Chords

Ukulele MK Ukulele

26 Steel String Project 16 Sherwood SH887 Guitar FS Seagull Steel String Acoustic Guitar

continued... FS Ibanez Steel String Acoustic Guitar MK Steel Guitar

12 Sring MK 12 String Guitar

Mandolin MSLP Mandolin Nillsson MK Mandolin

Shell DIY Philharmonic Mandolin (see here)

Tiple Tiple

27 Electric Jazz FS Gibson Les Paul Electric Guitar MK Jazz Guitar

Hawaiian MK Hawaiian Guitar

28 Electric Clean FS Fender Jaguar Electric FS Fender Telecaster Electric Guitar

continued... Cute Emily MK Clean Guitar S Jackson EMG

Chords MSLP Electric Guitar Chords

Chorus MK Chorus Guitar

29 Electric Muted MK Muted Guitar

Funk MK Funk Guitar

30 Overdriven MK Overdriven Guitar

31 Distortion MK Distortion Guitar 1 MK Distortion Guitar 2

Feedback MK Feedback Guitar

32 G Harmonics MK Guitar Harmonics

G Feedback MK Guitar Feedback


BASS

33 Acoustic Bass FS Washburn Acoustic Bass Guitar MK Acoustic Bass

34 Electric Fingered FS Yamaha Electric Bass Guitar Quartertone Bass Guitar MK Finger Bass

Muffled FS Ibanez Electric Bass Guitar

35 Electric Picked MK Pick Bass

Variety of Basses Project16 Bass - Version 2 Eight MSLP Basses

36 Fretless Bass MK Fretless Bass

37 Slap Bass 1 MK Slap Bass

38 Slap Bass 2 MK Slap Bass 2

39 Synth Bass 1 MK Synth Bass 1 MK Synth Bass 2

40 Synth Bass 2 MK Synth Bass 3 MK Synth Bass 4


SOLO STRINGS

41 Violin Ldk1609 Violin SSO Solo Violin MK Violin S Violin

Shell DIY Violin (see here)

Violins SSO 1st Violins - Take 2 SSO 2nd Violins - Take 2

42 Viola S Viola MK Viola

Shell DIY Viola (see here)

Violas SSO Violas - Take 2

43 Cello Karoryfer Cello MSLP Cello Lofberg

continued... SSO Solo Cello S Cello MK Cello

Celli Celli

Viola Da Gamba S Simple Viola da Gamba

44 Contrabass D Smolken Double Bass Chad's Double Bass Pizzicato

continued... MSLP Double Bass Lofberg MK Contrabass

Contrabasses SSO Basses

45 Tremolo Strings MK Tremolo Strings

46 Pizzicato Strings MK Pizzicato Strings

47 Harp SSO Concert Harp MK Celtic Harp

48 Timpani SSO Timpani MSLP Timpani MK Timpani

Frightening Bows Crotbow Glockbow


ENSEMBLE

49 String Ensemble 1 bigcat String Section MK String Ensemble

50 String Ensemble 2 MK Slow Strings

51 SynthStrings 1 MK Synth Strings 1 Mk Synth Strings 2

52 SynthStrings 2 MK Synth Strings 3 MK Orchestral Pad

53 Choir Aahs SSO Male SSO Female SSO Mixed MK Choral Aahs

54 Voice Oohs Betsy Joseph MK Melodic Choir

55 Synth Voice MK Synth Vox

56 Orchestra Hit MK Orchestral Hit


BRASS

57 Trumpet SSO Trumpet S The Trumpet MK Trumpet S Bb Trumpet

Trumpets SSO Trumpets - Take 2

58 Trombone MSLP Trombone Knutsson SSO Tenor Trombone S Tenor Trombone

Bass Trombone SSO Bass Trombone S Bass Trombone

Trombones MSLP Trombone Knutsson Ensemble SSO Trombones MK Trombones

59 Tuba SSO Tuba MK Tuba S Tuba

60 Muted Trumpet MK Muted Trumpet

61 French Horn SSO Horn S French Horn

French Horns SSO Horns - Take 2 MK French Horns

62 Brass Section MK Brass Section

63 SynthBrass 1 MK Synth Brass 1 MK Synth Brass 2

64 SynthBrass 2 MK Synth Brass 3 MK Synth Brass 4


REED

65 Soprano Sax Iowa Soprano Sax MK Soprano Sax

66 Alto Sax Iowa Alto Sax Club Alto Sax Club Jazz Alto Sax MK Alto Sax

67 Tenor Sax Club Tenor Sax MSLP Sax MK Tenor Sax

68 Baritone Sax Club Baritone Sax MK Baritone Sax

69 Oboe SSO Oboe Iowa Oboe MK Oboe S Oboe

Oboes SSO Oboes

70 English Horn SSO Cor Anglias MK English Horn

71 Bassoon SSO Bassoon Iowa Bassoon S Bassoon MK Bassoon

Bassoons SSO Bassoons

Contrabassoon SSO Contrabassoon

72 Clarinet SSO Clarinet MSLP Sad Clarinet MK Clarinet Legato

continued... Iowa Eb Clarinet Iowa Bb Clarinet S Bb Clarinet

Bass Clarinet Iowa Bass Clarinet S Bass Clarinet

Clarinets SSO Clarinets

Crumhorn S Crumhorn


PIPE

73 Piccolo SSO Piccolo MK Piccolo

74 Flute MSLP Flute Grbavac Iowa Flute SSO Flute MK Flute

Alto Flute Iowa Alto Flute Iowa Tuned Alto Flute S Alto Flute SSO Alto Flute

Bass Flute Iowa Bass Flute S Bass Flute

Flutes SSO Flutes

75 Recorder MSLP Recorder MK Recorder

76 Pan Flute MK Pan Flute

77 Blown Bottle MK Blown Bottle MK Breathe

78 Skakuhachi MK Skakuhachi

79 Whistle MK Whistle

80 Ocarina MK Ocarina


SYNTH LEAD

81 Lead 1 (square) MK Square Lead

Lead 1.2 (sine) MK AC Sine Wave

82 Lead 2 (sawtooth) MK Saw Wave

Lead 2.2 (doctor) MK Doctor Solo

83 Lead 3 (calliope) MK Calliope Lead

84 Lead 4 (chiff) MK Chiffer Lead

85 Lead 5 (charang) MK Charang

86 Lead 6 (voice) MK Solo Vox

Lead 6.2 (doo) MK Doo Vox

87 Lead 7 (fifths) MK 5th Saw Wave

88 Lead 8 (bass+lead) MK Bass + LeadSYNTH PAD

89 Pad 1 (new age) MK Fantasia Pad

90 Pad 2 (warm) MK Warm Strings

91 Pad 3 (polysynth) MK Polysynth

92 Pad 4 (choir) MK Voice Pad

93 Pad 5 (bowed) MK Bowed Pad

94 Pad 6 (metallic) MK Metal Pad

95 Pad 7 (halo) MK Halo Pad

96 Pad 8 (sweep) MK Sweep PadSYNTH EFFECTS

97 FX 1 (rain) MK Ice Rain

98 FX 2 (soundtrack) MK Soundtrack

99 FX 3 (crystal) MK Crystal

100 FX 4 (atmosphere) MK Atmosphere

101 FX 5 (brightness) MK Brightness

102 FX 6 (goblins) MK Goblins

103 FX 7 (echoes) MK Echoes

104 FX 8 (sci-fi) MK Star ThemeETHNIC

105 Sitar MK Sitar

106 Banjo FS Kay 5-String Banjo MK Banjo MSLP Banjo

Shell DIY Philharmonic Banjo (see here)

107 Shamisen MK Shamisen

108 Koto MK Koto

Taisho Koto MK Taisho Koto

109 Kalimba MK Kalimba

110 Bagpipe MK Bagpipe

111 Fiddle MK Fiddle MSLP Folk Violin Lofberg

112 Shenai MK Shenai

World Instruments S 9 World Instruments

Kayageum Spt3125 KayageumPERCUSSIVE

113 Tinkle Bell MK Tinkle Bell

Jingle Bells MSLP Jingle Bells

114 Agogo MK Agogo

115 Steel Drums MK Steel Pan Steel Drums

116 Woodblock MK Woodblock

Castanets MK Castanets

Maracas MSLP Maracas

117 Taiko Drum MK Taiko Drum

Concert Bass Drum MK Concert Bass Drum

118 Melodic Tom MK Melodic Tom MK Melodic Tom 2

119 Synth Drum MK Snyth Drum

808 Tom MK 808 Tom

120 Reverse Cymbal MK Reverse Cymbal

Tambourine S Pink Tambourine


SOUND EFFECTS

121 Guitar Fret Noise MK Fret Noise

Guitar Cut Noise MK Cut Noise

String Slap MK String Slap

122 Breath Noise Breathing Noises

Flute Key Click MK Key Click

123 Seashore MK Seashore

Rain MK Rain

Thunder MK Thunder

Wind MK Wind

Stream MK Stream

Bubble MK Bubble Tverse Bubbles

124 Bird Tweet MK Bird Goose

Dog MK Dog

Horse MK Horse Gallop

Grasshopper S Grasshopper

125 Telephone MK Telephone 1 MK Telephone 2

Door Creak MK Door Creak

Door Close The Doors MK Door Slam

Scratch MK Scratch

Wind Chimes MK Wind Chimes

126 Helicopter Helicopter

Car Engine MK Car Engine

Car Stop MK Car Skid

Car Pass MK Car Pass

Car Crash MK Car Crash

Siren MK Siren

Train MK Train

Jet Plane MK Jet Plane

Star Ship MK Star Ship

Burst Noise MK Burst Noise

127 Applause MK Applause

Laughing MK Laughter

Screaming MK Screaming

Punch MK Punch

Heartbeat MK Heartbeat

Footsteps MK Footsteps

128 Gunshot Gunshot SFX MK Gunshot

Machine Gun MK Machine Gun

Lazar Gun MK Lazar Gun

Explosion MK Explosion

Drums

1 Standard Kit Quartertone Drums SmithULTD/Evil Dragon Drums MK Standard Kit

2 Standard Kit 2 MK Standard Kit 2

3 Pop Kit MK Pop Kit

4 Jungle Kit MK Jungle Kit

9 Room Kit MK Room Kit

10 Room Kit 2 MK Room Kit 2

17 Power Kit MK Power Kit

25 Electronic Kit MK Electronic Kit

26 TR-808 Kit MK US 88

27 TR-909 Kit MK US 99

28 GORK Kit MK Synth QORK

33 Jazz Kit MK Jazz Kit

34 Jazz Kit 2 MK Jazz Kit 2

35 Latin Kit MK Latin Kit

41 Brush Kit MK Brush Kit

49 Orchestra Kit MK Orchestra Drums MSLP Orchestral Percussion

57 SFX Kit MK SFX Set

81 Electro Kit MK Electro Kit

82 Dance Kit MK Dance Kit

83 Gabba Kit MK Gabba Kit

84 House Kit MK House Kit

85 Industrial Kit MK Industrial Kit

86 Rave Kit MK Rave Kit

87 Techno Kit MK Techno Kit

105 Ethnic Percussion MK Ethnic Percussion

106 Africa Kit MK Africa Kit

107 Gamelan Complete Gamelan Delft Bonang Barung Pelog GMB Gamelan

128 CM Kit MK Drum Synth

تحت کانتکت قابل استفاده در ویندوز و مک

 

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

دانلود Bigcat GM Midi Instruments,فروش Bigcat GM Midi Instruments,خرید Bigcat GM Midi Instruments
clear-bug-div
محصولات پیشنهادی ما به شما
کارگاه آموزش فارسی آکوردها،ملودی ،هارمونی و کنترپوان برای آهنگسازان
کارگاه آموزش فارسی آکوردها،ملودی ،هارمونی و کنترپوان برای آهنگسازان
30,000تومان
27,000تومانآموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای کیوبیس 9 cubase
آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای کیوبیس 9 cubase
29,000تومان
15,000تومانملودیکا یاماها آکبند Yamaha P37D 37-Key Pianica
ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P37D 37-Key Pianica
740,000تومان
690,000تومانفروش ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P-32D Melodica
فروش ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P-32D Melodica
350,000تومان
339,000تومانوی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
وی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
15,800تومان
12,800تومانوی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
وی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
2,800تومان
1,000تومانوی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
وی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
6,800تومان
5,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
وی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
42,000تومان
27,000تومانوی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
وی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
15,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
وی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
85,000تومان
79,000تومانوی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
وی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
50,000تومان
42,800تومانوی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
وی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
18,000تومان
15,300تومانوی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
وی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
3,000تومان
1,700تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
وی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
12,000تومان
8,800تومانوی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
وی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
110,000تومان
88,000تومانوی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
وی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
4,800تومان
1,800تومانTips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
Tips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
50,000تومان
39,800تومانوی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
وی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
4,800تومان
1,000تومانمعرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.
کلمات رايج جستجو
dvd فروش هاردی فروش  سونار  لینک مستقیم  vst فروشگاه کیوبیس  vst وی اس تی  میکس مسترینگ  daw flstudio cubase reason  آهنگسازی صدابرداری  خرید فروش ارزان  پلاگین ارزان  ارزان vst  atmosphere  pro tools  Kontakt 5  logic  auto tune  کلارینت  clarinet  cubase  protools  guitar  ایرانی  cubase 6  midi  east west  notion  vocaloid  piano  battery 3  East West Quantum Leap  kontakt  art vista  native instruments  Miroslav Philharmoni  omnisphere  la  trilian  virtual guitarist  morphestra  vst  nexus  کیوبیس  sibelius  کتاب  Omnispher  Komplete  iZotope Ozone  ریتم  Steinberg Virtual Guita  omni  styl  stylus  امنیسفر  mac  native  la scoring  gold  drum  درام  ATMOSPHER  philharmonik  La Scoring Strings  sonar  studio one  پیانو  Vengeance  sty  نکسوز  cubase6  East West Quantum Le  ilya  elastik  ueberschall  la string  پلاگین  sonivox  stylus rmx  loop  ableton  sonar x1  Ivory  Vir2 Electri6ity  vienna  halion  Superior Drummer  Drummer  دانلود  ez drumer  RA  izotop  Nexus 2.2  cakewalk  bass  giant  kontact  veng  superior  گیتار  آموزش  reason  refill  quantum  violin  RealGuitar  8 dio  hypersonic  trance  guitar pro  Musiclab Real Guitar 2.  electric guitar  Best Service  Akoustik Piano  native instrument  رپ  string  nuendo  Vir2 Electri6ity با کیف  پکیج کامل Trilian تریلی  violence  best  symphobia  bfd2  Garritan Stradivari  BFD  vsl  musiclab  فروش vst  real  Ominisphere  Spectrasonics Omnisp  خرید پستی  ethno world  ethno  real guitar  سنتور  میکس و مستر  drums overkill  colossus  shahrzad  vir2  هایپر سونیک  هیپ هاپ  تار  شرقی  ریل گیتار  کیوبیس  نکسوز  فروش vst  خرید vst  native instruments k  فروش وی اس تی  cubase 7  trilogy  Ez Drummer  Ako  RmX  Ez  east  darbuka  Hollywood  Best Service Galaxy  Galaxy  massive  dubstep  alchemy  atm  Ilya Efimov Nylon Gu  miroslav  Avid Sibelius  hip hop  DJ  فلوت  QUANTUM Leap RA  ueber  addictive  بوزوکی  تریلوژی  درام bfd  اتمسفر  poetic  Symphonic Orchestra  cubase5  chris hein  hein  Vsampler  omn  rig  art  platinum  korg  Native Instruments s  میدی  fl studio  ezdrummer  trillian  choir  افکت  Virtual  omnis  Akoustik  sultan  Ilya Efimov Acoustic  فروش وی اس تی  sylenth  FL  xln  steinberg  studio drummer  nex  Ultra Focus  real guitar 3  wave  izotope  East West Ra  kontak  ez keys  West  spectrasonics  vir2 instruments  cubase 5  eastwest  cello  grand  هایپرسونیک  فروش سمپل آهنگسازی  rap  Yamaha  Santur  melodyne  ویلون  harmonica  Vocal  hyper  rock solid  ReFX  Session  sampla  cubase 7  sonar x2  komplete 8  halion sonic  Techno  Native Instruments Kont  ven  master  mix  plugin  r&b  زنبورک  roland  action  flute  waves  sample  کارت صدا  komplete 7  ویولن  plug  cinesamples  PLUG SOUND  quantum leap  کر  z3ta  symphobia 2  سنتی  vi  vir  synth  8dio  SaxLab  Stylus RMX Full Expansi  كيوبيس  Komplete 9  سینتی سایزر  آموزش کیوبیس  fx  xtreme  Reaktor  Rob Papen  world  AutoTune  drums  ProjectSAM  Addictive Drums  Halion 3.5  SYLENTH 1  adob audition  ominespher  electri6  Symphonic  instruments  تغییر گام و تن وکال Akai Professional PitchRight  تریلیان  logic pro  logic pro 9  Bouzouki  uad  electri6ity  expansion  tune  گیتار الکتریک  متال  FM8  فروش وی اس تی  آموزش cubase  zero  hiphop  سورس  REVERB  kick  new york  strings  sax  پرکاشن  vivace  sonokinetic  omnisfer  East West Symphonic  ساکسیفون  LATIGO  leap ra  magix  8Dio Adagio Violins  Vir2 Instruments VI  hyper sonic  Ilya Efimov  zebra  van  orchestral  battery  کیوبیس6  Big Fish  آموزش اف ال  آموزش fl  kon  ominsphere  اکوستیک پیانو Akoustik  orchestra  cubase7  استایلوس  sonic  Nexus 2.2 Full expans  بهترین درام  voice  atmos  بیس  مسترینگ  sound effect  soundiron  scarbee  تنظیم  سونار  \پیانو  بسته آموزشی فارسی اف  acoustic guitar  damage  titan  Cinematic  adagio  synthmaster  epic  وی اس تی پیانو  orient  latin  loop master  raging  chris hein bass  broomstick bass  ueberschall elastik  ezkey  Galaxy II Piano  گيتار  bela d media  legend  giga  لوپ  Style  percussion  پروتولز  ozon  massiv  antares  avox  Blue  ozone  ethno world 5  east west bass  امینسفر  turk  Sampletank  کیوبیس7  EastWest Quantum Lea  کانتکت  سازهای بادی  Best Service Chris h  violon  Cakewalk Drummer 3 v  Session Horns  Waves Complete v7  Vir2 Instruments Vio  vienna 3 symphonic c  Stylus RMX Full Expa  فیلم آموزشی همراه با  nectar  سمپل  fazioli  سایلنت  silent  sultan String  la scorin  هایپرسونیک 2 Hypersonic  کیوبیس 6  chris  امنیسفر Spectrasonics O  Orient world  kontakt5  EZ Drummer Full EXPan  synthogy  trumpet  کمانچه  akoustic piano  la scoring string  ACTION STRINGS  ریزن  prominy  Big  ترکی  استرینگ  استرینگ ترکی  ماندولین  اف ایکس  atmo  pad  نکسوس  gladiator  vir2 syntAX  oboe  viena  دف  Shahrazad  ویالون  ویولون  dub step  اف ال  fill  konta  ارکستر  ez drum  big fish audio  absynth  harp  طبیعی ترین وی اس تی سمپ  تیون  میکس و مسترینگ  om  wusik station  strum  Ik  تمبک  bigfish  stradivari solo  steinberg virtual gu  dio  battery 4  طبیعت  perc  heavyocity damage  T-RACKS  فیلارمونیک  Steinberg Groove Agent  philarmonik  Choirs  t racks  battery4  ارگ  سه تار  VI.ONE  fl studio 11  لوپ ترنس  funk  nomad  vir 2  Sultan Strings  soltan  sampler  grand piano  accordions  LA SCORE STRING  نی  مک  Wizoo  Liquid  Hypersonic 2  RealLPC  Mixcraft 5  TAR  نت  دانلود رایگان  Virtual Guitarist El  addictive drum  tank  vegence  Sytrus  لوپ ترکی  adagio cellos  5000  tom  Synergy X  sonok  ایزوتوپ ازون  Prominy SC Electric  sonokinetic kemence  violan  کنتاکت  steinberg cubase  Native Instruments M  steinway  mixosaurus  East West Symphonic Orc  base  وکال  Requiem Professional  ایزوتوپ  BBC Sound Effects  la s  mandolin  اموزش میکس و مسترینگ  Cinematic Strings 2  FabFilter  جعبه آموزش  سمپل ایرانی  اموزش  basis  ونجنس  direct guitar 3  santoor  acoustic legend hd  کیوبیس 7  Panflute  Shahrazad طبیعی ترین قر  EASTWEST QUANTUM LEAP S  berlin  Kontakt player  Spitfire  خرید وی اس تی  acoustic bass  ample sound  نت میدی  LA String 2  تغییر گام Ùˆ تن وکال Akai Professional PitchRight  cuba  vst سازهای ایرانی  ترومپت  viol  Native Instruments P  The Elements Of Tran  guitar bass  ample  ample sound AGM  ebow  sonik  eth  مستر  pop  میکس  dance  Ultimate Santoor  USB-eLicenser  electric  ableton live  Ample Guitar  جعبه آموزش فارسی میک  فیلم  harmonik  sonokinetic sultan s  درام اکوستیک  ورژن جدید Kontakt 5.2  میکروفن  جعبه  اکوستیک پیانو  ترنس  reflektor  batter  جدیدترین نسخه مسترینگ W  abbey  Kontakt 5.0.3  BFD3  لا استرینگ  virtual guitar  Berlin WoodWinds v1.  berlin woodwinds  organ  sonar x3  الکتریک  آموزش مسترینگ وکال  stylu  batt  تکنو  Superior Drummer2  داب استپ  Hip-hop Brass  funk guitar  la strings  وینجنس  key  aco  آموزش میکس و مستر  karaoke  پکیج کامل  thin  StudioLinkedVST  سمپل سینه زنی  drum mic  راک  AcousticsampleS Bass  Guitar pro 6  Ilya Efimov LP Guita  Camel Audio  iris  پد  wobble  عربی  سازهای ایرانی  آموزش تنظیمات گیتار  the trumpet  str  Soundiron Acoustic S  not  آکوستیک پیانو  اکوستیک  Dobro  hybrid  fazi  اموزش اهنگسازی  گیتار بیس  fxpansion  sco  Kontakt 5.2  8dio studio  albion  sheva  atmosfer  PettinHouse  Stylus RMX Expansi  Ilya Efimov Modern B  PianoWave Steinway B  Piano kontakt  Soundiron The Musiqu  Spitfire Audio Albio  خرید سمپل آهنگسازی  ساز برنجی  وی اس تی های سبک ترنس  si string  drum lab  Chris Hein Harmonica  cubase le ai  ساز حرفه ایی  وی اس تی گیتار  col  طبیعی  دانلود کیوبیس  سینت  Ueberschall Elastik Reg  kontakt vienna