کانال کیوبیس در تلگرام را دنبال کنید
وی اس تی گیتار نایلون GuitarWavs Nylon String Guitar - فروشگاه آنلاین اینترنتی کیوبیس
دسته بندی محصولات
دسته بندی بر اساس کمپانی
آموزش فارسی خوانندگی پاپ
رهگیری مرسولات پستی
  • بعد از ارسال سفارش کد رهگیری پستی 20 رقمی در ایمیلی با عنوان وضعیت سفارش به ایمیل شما ارسال میگردد . با کلیک بر روی "رهگیری سفارشات" و وارد نمودن کد رهگیری 20 رقمی پستی از آخرین موقعیت و وضعیت سفارش ارسال شده خود به طور آنلاین مطلع شوید

GuitarWavs Nylon String Guitar

GuitarWavs Nylon String Guitar
GuitarWavs Nylon String Guitar
2,900تومان 
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  

گیتار نایلون از جمله سازهایی هست که خیلی ها به دنبال سمپل یا لوپ های اون می گردن و امروز کمپانی GuitarWavs برای استفاده کاربرانش بسته ای متشکل از 1100 فایل با پسوند Wav رو قرار داده

وی اس تی گیتار نایلون GuitarWavs Nylon String Guitar

گیتار نایلون از جمله سازهایی هست که خیلی ها به دنبال سمپل یا لوپ های اون می گردن و امروز کمپانی GuitarWavs برای استفاده کاربرانش بسته ای متشکل از 1100 فایل با پسوند Wav رو قرار داده

با سمپل لوپهای بسیار زیبای گیتار نایلون برای ریتم و اکورد گیتار . ریتم های و قطعات بسیار زیبای گیتار برای استفاده در آهنگهای شما

 

شامل برترین و زیباترین لوپها و قطعات آماده ی گیتار نواخته شده :

+ riff 2.wav
A + riff 3.wav
A + riff 4.wav
A + riff.wav
A 12 bar jazz-blues.wav
A 3rds 2.wav
A 3rds 3.wav
A 3rds 4.wav
A 3rds 5.wav
A 3rds 6.wav
A 3rds 7.wav
A 3rds.wav
A 59 picking.wav
A 59 strum 2.wav
A 59 Strum.wav
A 5th A 4th.wav
A A#dim Bm7 E7.wav
A A7 D Dm picking.wav
A A7 D strum.wav
A add9 B add11 picking.wav
A add9 picking.wav
A add9 strum.wav
A Amaj7 A7 D picking.wav
A Amaj7 A7 D strum.wav
A Asus2 high.wav
A Bbmaj7#11 C69 strum.wav
A Bbmaj7#11 strum.wav
A blues riff 2.wav
A blues riff.wav
A C add9 picking.wav
A C D F 59.wav
A C D strum muted.wav
A Cmaj7 Gadd9 picking.wav
A D add9 picking.wav
A D Bm E plucked.wav
A D E picking.wav
A D offbeat strum.wav
A E G D offbeat strum.wav
A E G D strum.wav
A E high + riff.wav
A E picking 2.wav
A E picking 4.wav
A E picking 5.wav
A E picking.wav
A E strum.wav
A E sus4.wav
A Em strum.wav
A F# D E riff.wav
A G D strum.wav
A G offbeat strum.wav
A harmonic minor run 2.wav
A harmonic minor run 3.wav
A harmonic minor run.wav
A plucked.wav
A r59 G r59 picking.wav
A riff.wav
A root strum.wav
A strum 3.wav
A strum 4.wav
A strum 5.wav
A strum.wav
A sus2 sus4 picking.wav
A triad.wav
A6 C#m A7 E7 picking.wav
A69 E strum.wav
A7 + riff.wav
A7 D7 picking .wav
A7 D7 picking.wav
A7 Dm picking sextuplets.wav
A7 Dm picking.wav
A7 funky 2.wav
A7 funky.wav
A7 funky3.wav
A7 picking.wav
A7 soul.wav
Aadd9 E picking.wav
Aadd9 picking 2.wav
Aadd9 picking.wav
Aadd9 strum.wav
Ab 10ths descending.wav
Ab Abmaj7 C strum.wav
Ab Abmaj7 strum.wav
Ab Db picking 2.wav
Ab Db picking 3.wav
Ab Eb Dbmaj7 strum.wav
Ab Eb Fm7 Eb picking.wav
Ab Eb strum 2.wav
Ab Eb strum.wav
Ab Fm Db Eb picking.wav
Ab Fm.wav
Ab maj7 Cm picking.wav
Ab maj7 Eb picking.wav
Ab picking.wav
Ab riff + strum.wav
Abmaj7 Fm picking.wav
Abmaj7 plucking.wav
Am + A harmonic min scale.wav
Am + riff 2.wav
Am + riff 3.wav
Am + riff 4.wav
Am + riff 5.wav
Am + riff 6.wav
Am + riff 7.wav
Am + riff picking.wav
Am + riff.wav
Am + triad.wav
Am add9 gentle.wav
Am add9 picking 2.wav
Am add9 picking 3.wav
Am add9 picking 4.wav
Am add9 picking 5.wav
Am add9 picking.wav
Am add9 strum.wav
Am Am(maj7) Am7 Am6 plucked 2.wav
Am Am(maj7) Am7 Am6 plucked.wav
Am Am(maj7) Am7 Am6.wav
Am arp riff 2.wav
Am arp riff.wav
Am arp.wav
Am Asus2 E strum.wav
Am Asus2 strum.wav
Am C Dm F picking.wav
Am C Em D picking.wav
Am C Em G picking.wav
Am C Em picking.wav
Am C G Bb strum.wav
Am C G D strum.wav
Am C G strum.wav
Am D F picking.wav
Am D strum.wav
Am Dm E aug.wav
Am Dm E7 picking 3.wav
Am Dm E7 strum.wav
Am Dm picking 2.wav
Am Dm run.wav
Am Dm strum 3.wav
Am Dm strum.wav
Am E + riff.wav
Am E plucking 2.wav
Am E strum 2.wav
Am E strum 3.wav
Am E strum.wav
Am E7 picking 2.wav
Am E7 picking.wav
Am E7 strum 2.wav
Am E7 strum 3.wav
Am E7 strum.wav
Am E7.wav
Am Em + riff.wav
Am Em B Em.wav
Am Em C D strum.wav
Am Em D strum.wav
Am Em strum 2.wav
Am Em strum.wav
Am F Am G strum.wav
Am F C G.wav
Am F Dm E7 picking.wav
Am F G strum.wav
Am F strum 2.wav
Am F strum.wav
Am Fmaj7.wav
Am funky 2.wav
Am funky 3.wav
Am funky 4.wav
Am funky riff.wav
Am funky.wav
Am G C D G D strum.wav
Am G C Dm picking.wav
Am G C picking.wav
Am G C strum.wav
Am G F E picked.wav
Am G F E strum 2.wav
Am G F E strum 3.wav
Am G F E strum.wav
Am G F E7 2.wav
Am G F E7 3.wav
Am G F E7 strum.wav
Am G F G strum.wav
Am G F strum.wav
Am G F.wav
Am G F11 picking.wav
Am G offbeat.wav
Am G picking.wav
Am G strum 2.wav
Am G strum 3.wav
Am G-B C strum.wav
Am picking.wav
Am plucked.wav
Am plucking.wav
Am riff.wav
Am stacato.wav
Am strum + riff.wav
Am strum 2.wav
Am strum.wav
Am tremelo.wav
Am11 picking.wav
Am6 E picking 2.wav
Am6 E picking.wav
Am6 picking.wav
Am7 Am6 funky.wav
Am7 Am6 riff.wav
Am7 Bdim Am7 E7#9.wav
Am7 D7 G Em picking.wav
Am7 D9 funky.wav
Am7 D9 Gmaj7 Cmaj7 strum.wav
Am7 Dsus2 sus4.wav
Am7 Fadd9 picking.wav
Am7 Fmaj7 Dm7 E7 picking.wav
Am7 funky.wav
Am7 plucking.wav
Am7 strum.wav
Am9 D11 strum.wav
Am9 D-A strum 2.wav
Am9 D-A strum.wav
Am9 Dm9.wav
Am9 E + riff.wav
Am9 Eadd9 picking.wav
Am9 funky.wav
Am9 picking 2.wav
Amaj7 Dmaj7 picking.wav
Amaj7 Fm7 Bm7 E7.wav
Amaj7 picking 2.wav
Amaj7 picking.wav
Amaj9 Esus2.wav
Asus2 + knock.wav
Asus2 + riff.wav
Asus2 A strum.wav
Asus2 picking.wav
Asus2 strum 2.wav
Asus2 strum 3.wav
Asus2 strum.wav
Asus4 Dsus4 picking.wav
B 3rds.wav
B A E picking.wav
B add9 picking.wav
B B7 E G picking.wav
B Bsus2 E A strum.wav
B Bsus2 E Esus2 strum 2.wav
B Bsus2 E Esus2 strum.wav
B Bsus2 strum 2.wav
B Bsus2 strum.wav
B D E picking.wav
B D E7 strum.wav
B E picking.wav
B E plucking.wav
B E riff.wav
B E strum.wav
B E7 G A picking.wav
B Emaj7 picking.wav
B F# E picking.wav
B F# picking 2.wav
B F# plucking.wav
B F#m9 strum.wav
B funky.wav
B G#m E F#7.wav
B groove.wav
B harmonic min scale.wav
B harmonic minor run 3.wav
B picking.wav
B strum 2.wav
B strum.wav
B sus2 sus4.wav
B59 D59 Esus2 picking.wav
B7 3rds.wav
B7 E 2.wav
B7 E strum.wav
B7 E7 strum.wav
B7 E9 groove.wav
B7 riff.wav
Bb Ab Eb picking 2.wav
Bb Ab Eb picking.wav
Bb Ab riff.wav
Bb Ab.wav
Bb add9 picking.wav
Bb Bb7 Eb Ebm picking.wav
Bb Bbm F strum.wav
Bb Bbsus2 picking.wav
Bb bluesy.wav
Bb C D picking.wav
Bb C Eb F 59s picking.wav
Bb C F.wav
Bb D7 Eb C7 strum.wav
Bb Db Ab 59 picking.wav
Bb Eb + riff.wav
Bb Eb F strum.wav
Bb Eb G Cm strum.wav
Bb Eb picking 2.wav
Bb Eb picking.wav
Bb Eb plucked.wav
Bb Eb strum + riff.wav
Bb Eb strum 2.wav
Bb Eb strum 3.wav
Bb Eb strum.wav
Bb F Cm Gm strum.wav
Bb F Eb strum 2.wav
Bb F Eb strum 3.wav
Bb F Eb strum 4.wav
Bb F Eb strum.wav
Bb F Gm Eb strum.wav
Bb Fm Eb Bb pluckin.wav
Bb G7 Eb F strum 2.wav
Bb Gm F Eb strum.wav
Bb Gm Eb F strum.wav
Bb Gm strum.wav
Bb picking.wav
Bb riff.wav
Bb strum.wav
Bb59 C59 Gm9 picking.wav
Bb59 G59 picking.wav
Bb59 Gm9 picking.wav
Bb7 rag.wav
Bb7 riff.wav
Bbm Ab Db picking.wav
Bbm Ab Eb F#6.wav
Bbm Ab Gb F picking.wav
Bbm Ab strum.wav
Bbm Db picking.wav
Bbm Db.wav
Bbm Eb picking 2.wav
Bbm Eb picking.wav
Bbm EbAb Dbmaj7.wav
Bbm F Fm Gm11 picking.wav
Bbm F7 strum.wav
Bbm high.wav
Bbm offbeat strum.wav
Bbm picking high 2.wav
Bbm picking high.wav
Bbm picking.wav
Bbm run.wav
Bbm strum.wav
Bbmaj7 Am7 sextuplets.wav
Bbmaj7 Am9 picking.wav
Bbsus2 picking high.wav
Bm + riff 2.wav
Bm + riff 3.wav
Bm + riff 4.wav
Bm + riff.wav
Bm 3rds 2.wav
Bm 3rds.wav
Bm Bm7 Em strum.wav
Bm Bsus2 picking.wav
Bm Em F#7 picking.wav
Bm Em9 F#m9 picking.wav
Bm F# Em Bm strum +riff.wav
Bm F# plucking.wav
Bm F# riff.wav
Bm F# strum 2.wav
Bm F# strum.wav
Bm F#7 run 2.wav
Bm F#7 run.wav
Bm F#m C#m Em strum.wav
Bm F#m.wav
Bm F7 picking.wav
Bm picking.wav
Bm riff.wav
Bm strum.wav
Bm6 Bm7 funky.wav
Bm7 Bm6 G Bm7.wav
Bm7 C#m7 groove.wav
Bm7 E7b9 Amaj7 F13.wav
Bm9 A D B picking.wav
Bm9 D C #11 Em picking.wav
Bm9 D59 picking.wav
Bm9 Em9 F#m9 picking.wav
Bm9 F#m.wav
Bm9 picking 2.wav
Bm9 picking.wav
Bmaj7 double stops.wav
Bmaj7 picking.wav
Bsus2 Emaj9 picking.wav
Bsus4 picking.wav
C 10ths 2.wav
C 10ths diatonic 2.wav
C 10ths.wav
C Am Em strum.wav
C Am F G strum.wav
C Am F G.wav
C Am G F strum.wav
C Am G strum.wav
C Am strum.wav
C Am7 picking.wav
C Bb F C plucked.wav
C C #11 Gmaj7 G.wav
C C #11.wav
C Cmaj9 strum.wav
C D C G strum.wav
C D E strum.wav
C D G plucked.wav
C D G strum.wav
C D11 strum.wav
C desc B 2.wav
C desc B.wav
C Dm strum.wav
C Eb Bb Fsus2 strum.wav
C Eb F strum.wav
C F Am G strum.wav
C F C G strum.wav
C F picking.wav
C F strum.wav
C Fmaj7 strum.wav
C G Am F strum.wav
C G Am G high picking.wav
C G Am G picking.wav
C G C D strum.wav
C G D picking.wav
C G D plucked.wav
C G D strum.wav
C G Fmaj7 strum.wav
C G picking 2.wav
C G picking.wav
C G strum 2.wav
C G strum.wav
C G7 strum 2.wav
C G7 strum.wav
C G-B Am9 strum.wav
C harmonic min run 4.wav
C harmonic min run.wav
C picking 5.wav
C picking 6.wav
C picking 7.wav
C pluck.wav
C r59 Eb picking.wav
C r59 r58.wav
C strum 2.wav
C strum 3.wav
C strum 4.wav
C strum.wav
C sus4 sus2 strum.wav
C#m Fm picking.wav
C#maj7 Fm7 picking.wav
C59 Eb59 strum 2.wav
C59 Eb59 strum.wav
C7 F7 strum.wav
Cm + riff.wav
Cm Ab Bb Eb Bb strum.wav
Cm Ab doubles.wav
Cm Ab picking 2.wav
Cm Ab picking.wav
Cm Ab strum.wav
Cm Bb Ab strum.wav
Cm Bb Abmaj7.wav
Cm Bb Eb Bb strum.wav
Cm Bb Eb strum.wav
Cm C#maj7 picking.wav
Cm Cm(maj7) Cm7 Cm(maj7).wav
Cm Cm(maj7) Cm7 Cm6.wav
Cm F7 picking.wav
Cm G plucking.wav
Cm G7 strum.wav
Cm Gm Cm Eb strum.wav
Cm picking 2.wav
Cm picking.wav
Cm riff 2.wav
Cm riff.wav
Cm strum.wav
Cm7 Cm6 2.wav
Cm7 Cm6.wav
Cm7 F7 strum.wav
Cm9 +riff.wav
Cm9 Eb picking 2.wav
Cm9 Eb picking.wav
Cm9 picking 2.wav
Cm9 picking.wav
Cmaj riff 2.wav
Cmaj7 picking.wav
Cmaj7 strum.wav
Csus2 Gm.wav
Csus2 strum.wav
D + riff 2.wav
D + riff.wav
D 3rds 3.wav
D 3rds 4.wav
D 3rds picking 2.wav
D 3rds picking 3.wav
D 3rds picking 4.wav
D 3rds picking.wav
D 5th.wav
D A 3rds.wav
D A Am B7 picking.wav
D A B add9 strum.wav
D A Bm A E F#m picking.wav
D A Bm A picking 2.wav
D A C G plucking.wav
D A G picked.wav
D A G plucked.wav
D A picking 2.wav
D A picking 3.wav
D A picking.wav
D A strum.wav
D A7 strum.wav
D Aadd9 C Gmaj7 strum.wav
D add9 picking.wav
D ascending D7 picking.wav
D Bb C D picking 2.wav
D Bb C D picking.wav
D bluesy.wav
D C A strum.wav
D C D trilled.wav
D C G C picking.wav
D C G Gm picking.wav
D C G strum.wav
D C G trilled.wav
D C trilled.wav
D Cadd9 picking.wav
D Cmaj7 picking.wav
D D# picking.wav
D D7 G D picking.wav
D desc A picking.wav
D Dm G picking.wav
D Dm9 picking.wav
D Dmaj7 D7 D6 picking.wav
D Dmaj7 D7 G Gm picking.wav
D Dmaj7 D7 G picking 2.wav
D Dmaj7 D7 G picking.wav
D Dsus2 G strum.wav
D Dsus2 strum.wav
D Em strum.wav
D F G D strum.wav
D F#m Bm F#m.wav
D Fmaj7 G6 D strum.wav
D Fmaj7 strum.wav
D G A plucked.wav
D G A strum.wav
D G C D picking.wav
D G picking 2.wav
D G picking 3.wav
D G strum 2.wav
D G strum.wav
D G sus4 picking.wav
D groove 2.wav
D groove.wav
D picking 1.wav
D picking 2.wav
D picking 6 beats.wav
D picking riff.wav
D run + strum.wav
D run A picking.wav
D strum.wav
D# D#maj9 D#7 Ab.wav
D# sus4 picking.wav
D7 C7 G7 funky 2.wav
D7 C7 G7 funky 3.wav
D7 C7 G7 funky.wav
D7 C7 picking.wav
D9 funky.wav
D9 picking.wav
Dadd9 D11 picking.wav
Dadd9 picking 2.wav
Dadd9 picking.wav
Db 10ths.wav
Db Ab Bbm Eb picking.wav
Db Ab Eb picking.wav
Db Ab picking 2.wav
Db Ab picking.wav
Db Ab plucking high.wav
Db Ab strum.wav
Db Bbm Ab F# picking.wav
Db Bbm Ab strum.wav
Db Eb Fsus2 strum.wav
Db#11 Cm9 strum.wav
Dbsus2 strum.wav
Dbsus4 Db strum.wav
D-F# strum.wav
Dm + riff 2.wav
Dm + riff 3.wav
Dm + riff 4.wav
Dm + riff 5.wav
Dm + riff picking.wav
Dm + riff.wav
Dm + scale.wav
Dm 16ths picking.wav
Dm 3rds 2.wav
Dm 3rds.wav
Dm A + riff.wav
Dm A arps.wav
Dm A plucking.wav
Dm A strum.wav
Dm A7 riff.wav
Dm add9 picking.wav
Dm add9 strum.wav
Dm Am plucked.wav
Dm Am + riff 2.wav
Dm Am + riff 3.wav
Dm Am + riff.wav
Dm Am Em + bass notes.wav
Dm Am picking 2.wav
Dm Am picking.wav
Dm Am strum.wav
Dm arp.wav
Dm C Bb A strum.wav
Dm C Bb plucking.wav
Dm C picking.wav
Dm E7.wav
Dm G C F Bb Ebsus2 D.wav
Dm G F picking.wav
Dm G strum.wav
Dm Gm A7 Gm plucking.wav
Dm Gm picking.wav
Dm Gm plucking.wav
Dm picking 1.wav
Dm picking 2.wav
Dm picking 3.wav
Dm picking 4.wav
Dm picking.wav
Dm pluck.wav
Dm riff 3.wav
Dm riff.wav
Dm sextuplets.wav
Dm stacato.wav
Dm7 Em7 strum.wav
Dmaj9 Amaj7 strum.wav
Dsu4 D Dsus2 D plucked.wav
Dsus2 D Dsus4.wav
Dsus2 D picking.wav
Dsus4 D Dsus2 strum.wav
Dsus4 D.wav
E #11 picking.wav
E + e note.wav
E + riff 2.wav
E + riff 3.wav
E + riff.wav
E 1 strum light.wav
E 1 strum.wav
E 2 strums.wav
E 5ths high.wav
E 8th notes.wav
E A B picking.wav
E A B plucking.wav
E A B strum 2.wav
E A B strum.wav
E A B7 picking 2.wav
E A B7 picking.wav
E A riff.wav
E A69 strum 2.wav
E A69 strum.wav
E Am + riff 2.wav
E Am + riff 3.wav
E Am + riff.wav
E Am triads.wav
E B C#m A.wav
E B D A plucked.wav
E B D A strum.wav
E B F# picking.wav
E B F# strum.wav
E B F#.wav
E B strum.wav
E B7 F#7 strum.wav
E C#m + riff.wav
E C#m A B7 picking.wav
E C#m7 Cmaj7 D picking.wav
E C7 B7 strum.wav
E chord all harmonics.wav
E D A picking 2.wav
E D A picking.wav
E D A strum 2.wav
E D A strum.wav
E D A.wav
E D strum.wav
E E7 A Am strum.wav
E ending.wav
E F G strum.wav
E F strum 2.wav
E F strum.wav
E F#m11 strum.wav
E F#m7 Gadd9 A strum.wav
E F#m9 B7 plucking.wav
E fingers 1.wav
E G A C 59 picking.wav
E G A strum 2.wav
E G A strum 3.wav
E G A strum.wav
E G strum.wav
E Gmaj7 D strum.wav
E harmonic min run 2.wav
E harmonic min run.wav
E harmonic min scale.wav
E maj comp.wav
E maj riff.wav
E r59 G r59 picking.wav
E riff 2.wav
E riff 3.wav
E riff 4.wav
E riff.wav
E root strum 1.wav
E root strum.wav
E run 1.wav
E strum 2.wav
E strum 4.wav
E strum slow.wav
E strumming 1.wav
E strumming 2.wav
E strumming 3.wav
E strumming 4.wav
E strumming 5.wav
E surf.wav
E tremelo.wav
E triad picking.wav
E7 A Am E picking.wav
E7 picking 2.wav
E7 picking.wav
E7 riff 2.wav
E7 riff.wav
E7 strum 2.wav
E7 strum 3.wav
E7 strum.wav
E7 sus2 sus4 picking.wav
Eb + riff.wav
Eb 10ths 2.wav
Eb 10ths descending.wav
Eb 10ths.wav
Eb Ab high.wav
Eb Ab picking 2.wav
Eb Ab picking 3.wav
Eb Ab picking.wav
Eb Ab strum 2.wav
Eb Abmaj7 picking.wav
Eb Bb Ab Eb plucked.wav
Eb Bb Cm Bb Ab Bb Eb picking.wav
Eb Bb picking 2.wav
Eb Bb picking 3.wav
Eb Bb picking.wav
Eb Bb strum.wav
Eb Bb7 strum.wav
Eb BbCm Bb Ab Eb Fm Bb picking.wav
Eb Cm Bb Ab picking.wav
Eb Cm Fm7 Bb strum.wav
Eb Cm strum.wav
Eb Db Ab picking.wav
Eb F G picking.wav
Eb F G raggy.wav
Eb Fm Gm Fm picking.wav
Eb Gm Cm Bb strum.wav
Eb Gm picking.wav
Eb sus2 sus4.wav
Eb sus4 sus2.wav
Eb sus4.wav
Eb7 F7 Bb7 rag.wav
Eb7 D7 G7 picking.wav
Eb7 F7 rag.wav
Ebadd9 Bbadd9 picking.wav
Ebmaj7 D7 Gm9 Cm7 picking.wav
Ebmaj7 D7 Gm9 Cm7 strum.wav
Ebsus2 sus4 picking.wav
E-G# strum.wav
Em + riff 2.wav
Em + riff 3.wav
Em + riff 4.wav
Em + riff 5.wav
Em + riff.wav
Em 1 strum.wav
Em 3rds.wav
Em A strum.wav
Em add9.wav
Em Am D G strum.wav
Em B harmonic min riff.wav
Em B picking.wav
Em B strum 2.wav
Em B strum.wav
Em B7 2.wav
Em B7 picking.wav
Em B7 strum.wav
Em B7.wav
Em Bm strum.wav
Em C D G strum.wav
Em C picking.wav
Em C strum 2.wav
Em Cmaj7 B7 picking.wav
Em Csus2 picking.wav
Em D A strum.wav
Em D C B7 strum.wav
Em D C D Em strum.wav
Em D G E Am G C A picking.wav
Em D strum.wav
Em Esus2 picking.wav
Em F#7 pick + strum.wav
Em F#7 strum.wav
Em finger 1.wav
Em Fmaj7 D G picking.wav
Em G D picking 2.wav
Em G D picking.wav
Em picking 2.wav
Em picking 3.wav
Em picking 4.wav
Em picking 5.wav
Em picking 6.wav
Em picking.wav
Em riff.wav
Em strum 4.wav
Em strum 5.wav
Em strum 6.wav
Em strum.wav
Em sus2 sus4 picking.wav
Em7 Bm11 strum.wav
Em7 C#m7 Cmaj7 picking.wav
Em7 Em6.wav
Em7 Em9 picking.wav
Em7 picking.wav
Em9 A13 Dmaj7 strum.wav
Em9 Am picking.wav
Em9 G69 plucking.wav
Em9 root strum 2.wav
Em9 root strum.wav
Emaj7 picking.wav
F 2strums.wav
F Ab Bb 59 picking.wav
F Am strum.wav
F Bb Eb Ab strum.wav
F Bb.wav
F bluesy 2.wav
F bluesy 3.wav
F bluesy riff 2.wav
F bluesy riff.wav
F bluesy.wav
F C Bb.wav
F C G + riff 2.wav
F C G + riff.wav
F C picking.wav
F C strum 2.wav
F C strum.wav
F C7 Bb.wav
F C7 Dm Bbsus2.wav
F Db picking.wav
F Dm Bb C7 strum.wav
F Dm Gm C7 strum.wav
F E7 strum.wav
F F#maj7#11 strum.wav
F Fmaj9 strum.wav
F Fsus4 picking.wav
F G D picking.wav
F G riff.wav
F strum 2.wav
F strum 3.wav
F strum 4.wav
F tremelo alternate.wav
F# #11 F picking.wav
F# 10ths.wav
F# A E strum.wav
F# B picking.wav
F# B strum.wav
F# Badd9 picking.wav
F# bluesy.wav
F# E B picking.wav
F# strum.wav
F#11 strum.wav
F#7 Bm picking.wav
F#7 strum.wav
F#m A picking.wav
F#m B plucking.wav
F#m B.wav
F#m D riff.wav
F#m D#m B C# picking.wav
F#m E-G# picking.wav
F#m spy picking.wav
F#m strum harder.wav
F#m strum.wav
F#m11 picking.wav
F#sus4 B strum.wav
F#sus4 F# 2.wav
F#sus4 F# 3.wav
F#sus4 F#.wav
F7 picking.wav
F7 rag.wav
Fm 3rds.wav
Fm Ab Eb Bb strum 2.wav
Fm Ab Eb Bb strum.wav
Fm ascending picking.wav
Fm C7 picking.wav
Fm C7 strum 2.wav
Fm C7 strum.wav
Fm Db Ab Eb picking.wav
Fm Db Bbm C7 strum.wav
Fm Db Eb Ab strum.wav
Fm Db Eb plucking 2.wav
Fm Db Eb plucking.wav
Fm Db Eb strum.wav
Fm Db strum.wav
Fm Eb Db Ab strum.wav
Fm strum 2.wav
Fm9 Bb7 strum.wav
Fm9 picking 2.wav
Fm9 picking.wav
Fm9 strum.wav
Fmaj7 C Em G strum.wav
Fmaj7 C picking 2.wav
Fmaj7 E7 strum.wav
Fmaj7 picking.wav
Fmaj9 strum.wav
Fsus2 strum 2.wav
Fsus2 strum.wav
Fsus4 F 2.wav
Fsus4 F.wav
G + riff 2.wav
G + riff.wav
G A B picking.wav
G Bm C strum.wav
G C D plucked.wav
G C high strum.wav
G C picking 2.wav
G C picking 3.wav
G C picking 4.wav
G C picking.wav
G C strum + riff.wav
G C strum.wav
G C69 strum.wav
G C-G D-G strum.wav
G D A D strum.wav
G D B picking.wav
G D C D strum.wav
G D E picking.wav
G D Em picking.wav
G D Em strum.wav
G D Fmaj7 C strum.wav
G D picking.wav
G D strum.wav
G D-F# picking.wav
G D-F# strum.wav
G Dm picking 2.wav
G Eb F.wav
G Em C D picking.wav
G Em C D7 plucking.wav
G Em Csus2 D7 strum.wav
G Em7 C D strum 2.wav
G Em7 C D strum.wav
G ending.wav
G F #11 picking high.wav
G F C strum.wav
G G# #11 picking.wav
G G-C 1.wav
G G-C 2.wav
G G-C 3.wav
G G-C 4.wav
G Gmaj 9 strum.wav
G Gmaj7 G7 C picking.wav
G Gsus2 picking.wav
G Gsus2 strum.wav
G picking 2.wav
G picking 3.wav
G picking 4.wav
G strum 2.wav
G strum 3.wav
G strum.wav
G sus2 picking.wav
G tremelo.wav
G.wav
G11 G picking.wav
G6 strum.wav
G7 C7 Eb7 D7 G7 picking.wav
G7 Cm strum.wav
G7 picking.wav
G7 ragtime 2.wav
G7 ragtime 3.wav
G7 ragtime.wav
G7sus4 G7 G9 G7 strum.wav
Gm Bb picking 2.wav
Gm Bb picking 3.wav
Gm Bb picking 4.wav
Gm D7 strum.wav
Gm Dm plucked.wav
Gm doubles 2.wav
Gm doubles.wav
Gm Eb Cm F strum.wav
Gm Eb D7 picking.wav
Gm Eb picking.wav
Gm F Bb F plucking.wav
Gm F C plucking.wav
Gm F picking.wav
Gm Gm(maj7) Gm7 Gm6.wav
Gm picking.wav
Gm plucking 2.wav
Gm plucking.wav
Gm strum.wav
Gm7 C7 F plucked.wav
Gm7 picking.wav
Gm9 Bb picking.wav
Gm9 Cadd9 picking.wav
Gm9 Cm9 strum.wav
Gm9 picking 2.wav
Gm9 picking.wav
Gm9 strum.wav
Gmaj7 #11 picking.wav
Gmaj7 A.wav
Gmaj7 strum.wav
Gsus4 picking.wav
Folder Name: Duets
Folder Size: 72 MB
Files in Folder: 120

A Em strum + lead 2.wav
A Em strum + lead 3.wav
A Em strum + lead.wav
A harmonic min.wav
A.wav
A2.wav
Ab Eb strum + lead 1.wav
Ab Eb strum + lead 2.wav
Ab Eb strum + lead 3.wav
Am + riff.wav
Am E + riff 2.wav
Am E + riff.wav
Am E.wav
Am Em.wav
Am G F E leads.wav
Am G F E7 + lead 2.wav
Am G F E7 + lead 3.wav
Am G F E7 + lead 4.wav
Am G F E7 + lead 5.wav
Am G F E7 + lead.wav
Am riff 2.wav
Am riff 3.wav
Am riff 4.wav
Am riff 5.wav
Am riff.wav
Am scale run.wav
Am trills.wav
Am7 arp.wav
Am7 funky 1.wav
Am7 funky 2.wav
Am7 funky 3.wav
Am7 funky 4.wav
Am7 funky 5.wav
Am7 funky 6.wav
Amaj7 + riff.wav
Amaj7 Bm 2.wav
Amaj7 Bm.wav
B7 E9 groove +lead 2.wav
B7 E9 groove +lead 3.wav
B7 E9 groove +lead 4.wav
B7 E9 groove +lead 5.wav
B7 E9 groove +lead 6.wav
B7 E9 groove +lead 7.wav
B7 E9 groove +lead.wav
Bbmaj7 A7.wav
Cm G7 strum + lead 2.wav
Cm G7 strum + lead 4.wav
Cm G7 strum + lead 5.wav
Cm G7 strum + lead.wav
Cm riff.wav
Cm7 Cm6 + lead 2.wav
Cm7 Cm6 + lead.wav
D A.wav
D Dmaj7 D7 G picking.wav
D Dmaj7 picking.wav
D G A D.wav
D picking 2.wav
D picking.wav
D riff.wav
D7 C7 G7 funky 2 + lead 2.wav
D7 C7 G7 funky 2 + lead 3.wav
D7 C7 G7 funky 2 + lead 4.wav
D7 C7 G7 funky 2 + lead 5.wav
D7 C7 G7 funky 2 + lead 6.wav
D7 C7 G7 funky 2 + lead.wav
dim arp + E strum.wav
Dm + riff.wav
Dm arp.wav
Dm scale run 2.wav
Dm scale run.wav
Dm7 E Eb D.wav
Dmaj7 riff.wav
E B A triads.wav
Eb Ab picking.wav
Em + riff 2.wav
Em + riff.wav
Em Am 2.wav
Em Am 3.wav
Em Am.wav
Em B strum 2 + lead 2.wav
Em B strum 2+ lead 3.wav
Em B strum 2+ lead 4.wav
Em B strum 2+ lead 5.wav
Em B strum 2+ lead 6.wav
Em B strum 2+ lead 7.wav
Em B strum 2+ lead 8.wav
Em B strum 2+ lead.wav
Em Bm strum + lead 2.wav
Em Bm strum + lead.wav
Em riff.wav
Em.wav
F C.wav
F riff 2.wav
F riff.wav
F#m B + lead 2.wav
F#m B + lead 3.wav
F#m B + lead 4.wav
F#m B + lead.wav
G + riff.wav
G C.wav
G7 C7 + lead.wav
G7 C7 Eb7 D7 G7 + lead 2.wav
G7 C7 Eb7 D7 G7 + lead 3.wav
G7 C7 Eb7 D7 G7 + lead 4.wav
G7 C7 Eb7 D7 G7 + lead 6.wav
G7 C7 Eb7 D7 G7 + lead 7.wav
G7 ragtime 2 + lead 10.wav
G7 ragtime 2 + lead 11.wav
G7 ragtime 2 + lead 12.wav
G7 ragtime 2 + lead 13.wav
G7 ragtime 2 + lead 2.wav
G7 ragtime 2 + lead 3.wav
G7 ragtime 2 + lead 4.wav
G7 ragtime 2 + lead 5.wav
G7 ragtime 2 + lead 6.wav
G7 ragtime 2 + lead 7.wav
G7 ragtime 2 + lead 8.wav
G7 ragtime 2 + lead 9.wav
G7 ragtime 2 + lead.wav
Gm F C Bb picking.wav

مجموعه ای جالب و منحصر به فرد از تکنوازیهای گیتار کلاسیک به صورت کوتاه و میزانبندی شده با تفکیک نوع آکورد یا توالی آکورد داده شده با سرعت تمپو 120 و کیفیت 16 بیت و 44 کیلوهرتز دارای 650 مگابایت حجم و 1100 عدد لوپ با مشخصات بالا! 
قابل استفاده در ویندوز و مک

 

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

وی اس تی گیتار نایلون GuitarWavs Nylon String Guitar
clear-bug-div
محصولات پیشنهادی ما به شما
آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای کیوبیس 9 cubase
آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای کیوبیس 9 cubase
29,000تومان
15,000تومانملودیکا یاماها آکبند Yamaha P37D 37-Key Pianica
ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P37D 37-Key Pianica
740,000تومان
690,000تومانفروش ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P-32D Melodica
فروش ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P-32D Melodica
350,000تومان
339,000تومانوی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
وی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
15,800تومان
12,800تومانوی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
وی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
2,800تومان
1,000تومانوی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
وی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
6,800تومان
5,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
وی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
42,000تومان
27,000تومانوی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
وی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
15,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
وی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
85,000تومان
79,000تومانوی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
وی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
50,000تومان
42,800تومانوی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
وی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
18,000تومان
15,300تومانوی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
وی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
3,000تومان
1,700تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
وی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
12,000تومان
8,800تومانوی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
وی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
110,000تومان
88,000تومانوی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
وی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
4,800تومان
1,800تومانTips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
Tips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
50,000تومان
39,800تومانوی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
وی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
4,800تومان
1,000تومانوی اس تی وکال کُر زنان strezov Freyja Female Choir v1.1
وی اس تی وکال کُر زنان strezov Freyja Female Choir v1.1
5,800تومان
2,800تومانمعرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.
کلمات رايج جستجو
dvd فروش هاردی فروش  سونار  لینک مستقیم  vst فروشگاه کیوبیس  vst وی اس تی  میکس مسترینگ  daw flstudio cubase reason  آهنگسازی صدابرداری  خرید فروش ارزان  پلاگین ارزان  ارزان vst  atmosphere  pro tools  Kontakt 5  logic  auto tune  کلارینت  clarinet  cubase  protools  guitar  ایرانی  cubase 6  midi  east west  notion  vocaloid  piano  battery 3  East West Quantum Leap  kontakt  art vista  native instruments  Miroslav Philharmoni  omnisphere  la  trilian  virtual guitarist  morphestra  vst  nexus  کیوبیس  sibelius  کتاب  Omnispher  Komplete  iZotope Ozone  ریتم  Steinberg Virtual Guita  omni  styl  stylus  امنیسفر  mac  native  la scoring  gold  drum  درام  ATMOSPHER  philharmonik  La Scoring Strings  sonar  studio one  پیانو  Vengeance  sty  نکسوز  cubase6  East West Quantum Le  ilya  elastik  ueberschall  la string  پلاگین  sonivox  stylus rmx  loop  ableton  sonar x1  Ivory  Vir2 Electri6ity  vienna  halion  Superior Drummer  Drummer  دانلود  ez drumer  RA  izotop  Nexus 2.2  cakewalk  bass  giant  kontact  veng  superior  گیتار  آموزش  reason  refill  quantum  violin  RealGuitar  8 dio  hypersonic  trance  guitar pro  Musiclab Real Guitar 2.  electric guitar  Best Service  Akoustik Piano  native instrument  رپ  string  nuendo  Vir2 Electri6ity با کیف  پکیج کامل Trilian تریلی  violence  best  symphobia  bfd2  Garritan Stradivari  BFD  vsl  musiclab  فروش vst  real  Ominisphere  Spectrasonics Omnisp  خرید پستی  ethno world  ethno  real guitar  سنتور  میکس و مستر  drums overkill  colossus  shahrzad  vir2  هایپر سونیک  هیپ هاپ  تار  شرقی  ریل گیتار  کیوبیس  نکسوز  فروش vst  خرید vst  native instruments k  فروش وی اس تی  cubase 7  trilogy  Ez Drummer  Ako  RmX  Ez  east  darbuka  Hollywood  Best Service Galaxy  Galaxy  massive  dubstep  alchemy  atm  Ilya Efimov Nylon Gu  miroslav  Avid Sibelius  hip hop  DJ  فلوت  QUANTUM Leap RA  ueber  addictive  بوزوکی  تریلوژی  درام bfd  اتمسفر  poetic  Symphonic Orchestra  cubase5  chris hein  hein  Vsampler  omn  rig  art  platinum  korg  Native Instruments s  میدی  fl studio  ezdrummer  trillian  choir  افکت  Virtual  omnis  Akoustik  sultan  Ilya Efimov Acoustic  فروش وی اس تی  sylenth  FL  xln  steinberg  studio drummer  nex  Ultra Focus  real guitar 3  wave  izotope  East West Ra  kontak  ez keys  West  spectrasonics  vir2 instruments  cubase 5  eastwest  cello  grand  هایپرسونیک  فروش سمپل آهنگسازی  rap  Yamaha  Santur  melodyne  ویلون  harmonica  Vocal  hyper  rock solid  ReFX  Session  sampla  cubase 7  sonar x2  komplete 8  halion sonic  Techno  Native Instruments Kont  ven  master  mix  plugin  r&b  زنبورک  roland  action  flute  waves  sample  کارت صدا  komplete 7  ویولن  plug  cinesamples  PLUG SOUND  quantum leap  کر  z3ta  symphobia 2  سنتی  vi  vir  synth  8dio  SaxLab  Stylus RMX Full Expansi  كيوبيس  Komplete 9  سینتی سایزر  آموزش کیوبیس  fx  xtreme  Reaktor  Rob Papen  world  AutoTune  drums  ProjectSAM  Addictive Drums  Halion 3.5  SYLENTH 1  adob audition  ominespher  electri6  Symphonic  instruments  تغییر گام و تن وکال Akai Professional PitchRight  تریلیان  logic pro  logic pro 9  Bouzouki  uad  electri6ity  expansion  tune  گیتار الکتریک  متال  FM8  فروش وی اس تی  آموزش cubase  zero  hiphop  سورس  REVERB  kick  new york  strings  sax  پرکاشن  vivace  sonokinetic  omnisfer  East West Symphonic  ساکسیفون  LATIGO  leap ra  magix  8Dio Adagio Violins  Vir2 Instruments VI  hyper sonic  Ilya Efimov  zebra  van  orchestral  battery  کیوبیس6  Big Fish  آموزش اف ال  آموزش fl  kon  ominsphere  اکوستیک پیانو Akoustik  orchestra  cubase7  استایلوس  sonic  Nexus 2.2 Full expans  بهترین درام  voice  atmos  بیس  مسترینگ  sound effect  soundiron  scarbee  تنظیم  سونار  \پیانو  بسته آموزشی فارسی اف  acoustic guitar  damage  titan  Cinematic  adagio  synthmaster  epic  وی اس تی پیانو  orient  latin  loop master  raging  chris hein bass  broomstick bass  ueberschall elastik  ezkey  Galaxy II Piano  گيتار  bela d media  legend  giga  لوپ  Style  percussion  پروتولز  ozon  massiv  antares  avox  Blue  ozone  ethno world 5  east west bass  امینسفر  turk  Sampletank  کیوبیس7  EastWest Quantum Lea  کانتکت  سازهای بادی  Best Service Chris h  violon  Cakewalk Drummer 3 v  Session Horns  Waves Complete v7  Vir2 Instruments Vio  vienna 3 symphonic c  Stylus RMX Full Expa  فیلم آموزشی همراه با  nectar  سمپل  fazioli  سایلنت  silent  sultan String  la scorin  هایپرسونیک 2 Hypersonic  کیوبیس 6  chris  امنیسفر Spectrasonics O  Orient world  kontakt5  EZ Drummer Full EXPan  synthogy  trumpet  کمانچه  akoustic piano  la scoring string  ACTION STRINGS  ریزن  prominy  Big  ترکی  استرینگ  استرینگ ترکی  ماندولین  اف ایکس  atmo  pad  نکسوس  gladiator  vir2 syntAX  oboe  viena  دف  Shahrazad  ویالون  ویولون  dub step  اف ال  fill  konta  ارکستر  ez drum  big fish audio  absynth  harp  طبیعی ترین وی اس تی سمپ  تیون  میکس و مسترینگ  om  wusik station  strum  Ik  تمبک  bigfish  stradivari solo  steinberg virtual gu  dio  battery 4  طبیعت  perc  heavyocity damage  T-RACKS  فیلارمونیک  Steinberg Groove Agent  philarmonik  Choirs  t racks  battery4  ارگ  سه تار  VI.ONE  fl studio 11  لوپ ترنس  funk  nomad  vir 2  Sultan Strings  soltan  sampler  grand piano  accordions  LA SCORE STRING  نی  مک  Wizoo  Liquid  Hypersonic 2  RealLPC  Mixcraft 5  TAR  نت  دانلود رایگان  Virtual Guitarist El  addictive drum  tank  vegence  Sytrus  لوپ ترکی  adagio cellos  5000  tom  Synergy X  sonok  ایزوتوپ ازون  Prominy SC Electric  sonokinetic kemence  violan  کنتاکت  steinberg cubase  Native Instruments M  steinway  mixosaurus  East West Symphonic Orc  base  وکال  Requiem Professional  ایزوتوپ  BBC Sound Effects  la s  mandolin  اموزش میکس و مسترینگ  Cinematic Strings 2  FabFilter  جعبه آموزش  سمپل ایرانی  اموزش  basis  ونجنس  direct guitar 3  santoor  acoustic legend hd  کیوبیس 7  Panflute  Shahrazad طبیعی ترین قر  EASTWEST QUANTUM LEAP S  berlin  Kontakt player  Spitfire  خرید وی اس تی  acoustic bass  ample sound  نت میدی  LA String 2  تغییر گام Ùˆ تن وکال Akai Professional PitchRight  cuba  vst سازهای ایرانی  ترومپت  viol  Native Instruments P  The Elements Of Tran  guitar bass  ample  ample sound AGM  ebow  sonik  eth  مستر  pop  میکس  dance  Ultimate Santoor  USB-eLicenser  electric  ableton live  Ample Guitar  جعبه آموزش فارسی میک  فیلم  harmonik  sonokinetic sultan s  درام اکوستیک  ورژن جدید Kontakt 5.2  میکروفن  جعبه  اکوستیک پیانو  ترنس  reflektor  batter  جدیدترین نسخه مسترینگ W  abbey  Kontakt 5.0.3  BFD3  لا استرینگ  virtual guitar  Berlin WoodWinds v1.  berlin woodwinds  organ  sonar x3  الکتریک  آموزش مسترینگ وکال  stylu  batt  تکنو  Superior Drummer2  داب استپ  Hip-hop Brass  funk guitar  la strings  وینجنس  key  aco  آموزش میکس و مستر  karaoke  پکیج کامل  thin  StudioLinkedVST  سمپل سینه زنی  drum mic  راک  AcousticsampleS Bass  Guitar pro 6  Ilya Efimov LP Guita  Camel Audio  iris  پد  wobble  عربی  سازهای ایرانی  آموزش تنظیمات گیتار  the trumpet  str  Soundiron Acoustic S  not  آکوستیک پیانو  اکوستیک  Dobro  hybrid  fazi  اموزش اهنگسازی  گیتار بیس  fxpansion  sco  Kontakt 5.2  8dio studio  albion  sheva  atmosfer  PettinHouse  Stylus RMX Expansi  Ilya Efimov Modern B  PianoWave Steinway B  Piano kontakt  Soundiron The Musiqu  Spitfire Audio Albio  خرید سمپل آهنگسازی  ساز برنجی  وی اس تی های سبک ترنس  si string  drum lab  Chris Hein Harmonica  cubase le ai  ساز حرفه ایی  وی اس تی گیتار  col  طبیعی  دانلود کیوبیس  سینت  Ueberschall Elastik Reg  kontakt vienna