کانال کیوبیس در تلگرام را دنبال کنید
فروش vst وی اس تی Best Service EPIC WORLD - فروشگاه آنلاین اینترنتی کیوبیس
دسته بندی محصولات
دسته بندی بر اساس کمپانی
آموزش فارسی خوانندگی پاپ
رهگیری مرسولات پستی
  • بعد از ارسال سفارش کد رهگیری پستی 20 رقمی در ایمیلی با عنوان وضعیت سفارش به ایمیل شما ارسال میگردد . با کلیک بر روی "رهگیری سفارشات" و وارد نمودن کد رهگیری 20 رقمی پستی از آخرین موقعیت و وضعیت سفارش ارسال شده خود به طور آنلاین مطلع شوید

Best Service EPIC WORLD

Best Service EPIC WORLD
Best Service EPIC WORLD
7,900تومان 
وضعيت موجودي: موجود است
ميانگين امتيازات: 5 از 5 امتياز!
تعداد:  

تعداد : 2 DVD
برترین صداهای شرقی و عربی و لاتین و محلی و رزمی و حماسی از نواحی مختلف جهان دارای پدها - صداها و افکت های عالی و دارای 1000 لوپ و vocal phrases

Best Service EPIC WORLD

دارای ستاپ انجین 2 قابل اجرا هم در ویندوز و هم مک

برترین صداهای شرقی و عربی و لاتین و محلی و رزمی و حماسی از نواحی مختلف جهان دارای پدها - صداها و افکت های عالی و دارای 1000 لوپ و vocal phrases

به دمویی از این بانک وی اس تی جهانی که برای شما آماده کرده ایم گوش دهید تا به قدرت و کیفیت آن پی ببرید :

Best Service EPIC WORLD

 

دارای اینسترومنتهای شرقی و عربی و آفریقایی و محلی زیر :

African Drums Loops ﴾100 BPM﴿ ﴾5
African Fula Flute Phrases ﴾110
African Fula Flute Phrases ﴾140
Alto Flute Mystery Phrases ﴾21﴿.
Arabian Flute Phrases ﴾12﴿.ytil
Arabian Plucked Strings Phrases
Bansuri I Phrases ﴾21﴿.ytil
Bansuri II Phrases ﴾10﴿.ytil
Bata Drums ﴾Low‐Mid‐High﴿.ytil
Bata Drums Ensemble.ytil
Bata Loop ﴾155 BPM﴿.ytil
Bata Loops ﴾70 BPM﴿.ytil
Bata Loops ﴾115 BPM﴿.ytil
Big Ocarine Calls ﴾19﴿.ytil
Big Ocarine Loops ﴾180 BPM﴿ ﴾4﴿.
Big Ocarine Phrases ﴾11﴿.ytil
Big Ocarine.ytil
Bowls.ytil
Congas ﴾Low‐Mid‐High﴿.ytil
Congas Ensemble.ytil
Crotales Tuned.ytil
Crotales.ytil
Crystal Chimes I.ytil
Crystal Chimes II.ytil
Egyptian Ney Low Phrases ﴾13﴿.y
Egyptian Ney Phrases ﴾17﴿.ytil
Elven Forest Flute Calls ﴾8﴿.ytil
Enigma Flute I.ytil
Enigma Flute II.ytil
Fujara Fx ﴾130 BPM﴿ ﴾41﴿.ytil
Fujara Fx Phrases ﴾43﴿.ytil
Fujara Grooves ﴾130 BPM﴿ ﴾11﴿.yt
Fujara Grooves ﴾145 BPM﴿ ﴾13﴿.yt
Fujara Long Notes.ytil
Fujara Staccato Harmonics.ytil
Hulusi Phrases ﴾32﴿.ytil
Hulusi.ytil

Jungle Flute FX Short.ytil
Jungle Flute FX Staccato.ytil
Jungle Flute FX.ytil
Kou Xiang.ytil
Low Dizi Long Notes.ytil
Low Dizi Phrases ﴾24﴿.ytil
Low Dizi Slow Phrases ﴾21﴿.yti
Low Duduk Phrases ﴾18﴿.ytil
Medieval Fidule ﴾100 BPM﴿ ﴾11﴿.
Medieval Fidule ﴾120 BPM﴿ ﴾20﴿.
Medieval Fidule.ytil
Meditation Bells.ytil
Music Box.ytil
Persian Santur.ytil
Quena Long Notes.ytil
Riqq.ytil
Sanza Chromatic.ytil
Sanza.ytil
Savanah Drums.ytil
Shaker.ytil
Shakuhachi Phrases ﴾6﴿.ytil
Shells.ytil
Shenai Long Notes.ytil
Shenai Phrases ﴾22﴿.ytil
Soft Gong.ytil
Stretching.ytil
Tibetan Bowls.ytil
Tribal Conga Rolls.ytil
Tribal Drums.ytil
Uruk‐Hai War Horns.ytil
Xiao Long Notes.ytil
Xiao Phrases ﴾30﴿.ytil
Xiao Slow Phrases ﴾22﴿.ytil

دارای وکال های :

African Solo Male ﴾34﴿.ytil
African Solo Male Yells ﴾2﴿.ytil
Elven Spoken Female ﴾28﴿.ytil
Female Nordic Rhythmic ﴾150 BPM﴿ ﴾A﴿ ﴾...
Female Nordic Voices ﴾A﴿ ﴾70﴿.ytil
Female Nordic Voices ﴾E﴿ ﴾17﴿.ytil
Female Nordic Voices ﴾Emaj﴿ ﴾22﴿.ytil
Female Nordic Voices Slow ﴾E﴿ ﴾19﴿.ytil
Female Nordic Voices Slow ﴾Emaj﴿ ﴾17﴿.ytil
Female Temple Voices Loud﴾C﴿ ﴾72﴿.ytil
Female Temple Voices Soft﴾C﴿ ﴾88﴿.ytil
Gregorian Monks ﴾9﴿.ytil
Indian Vocals I ﴾180 BPM﴿ ﴾13﴿.ytil
Indian Vocals II ﴾145 BPM﴿ ﴾10﴿.ytil
Indian Vocals III ﴾155 BPM﴿ ﴾2﴿.ytil
Indian Vocals IV ﴾9﴿.ytil
Indian Vocals V ﴾12﴿.ytil
Lost Voices I.ytil
Lost Voices II.ytil
Lost Voices III.ytil
Lost Voices IV.ytil

دارای امبینس های بی نظیر :

Drones ‐ Abduction Lab.ytil
Drones ‐ Aboriginal Voices.ytil
Drones ‐ Ancient King's Tomb.ytil
Drones ‐ Apocalypto I.ytil
Drones ‐ Apocalypto II.ytil
Drones ‐ Arabian Desert.ytil
Drones ‐ Bagdhad Streets.ytil
Drones ‐ Bamboo Forest.ytil
Drones ‐ Battlefield Desolation.ytil
Drones ‐ Calcutta's Market.ytil
Drones ‐ Casting a Spell.ytil
Drones ‐ Cirith Ungol.ytil
Drones ‐ Corpses.ytil
Drones ‐ Crossing The River Styx.ytil
Drones ‐ Cryogenic Chamber.ytil
Drones ‐ Crystal Palace.ytil
Drones ‐ Dark Mantra.ytil
Drones ‐ Dead City.ytil
Drones ‐ Dead Plains.ytil
Drones ‐ Deep Space Comunications.ytil
Drones ‐ Deep Tunnel.ytil
Drones ‐ Devastated World.ytil
Drones ‐ Dinosaurs Valley.ytil
Drones ‐ Dumpster.ytil
Drones ‐ Eastern Voices.ytil
Drones ‐ Endless Abyss.ytil
Drones ‐ Energetic Place.ytil
Drones ‐ Escape from a Fotress in Fire.ytil
Drones ‐ Evil Temple.ytil
Drones ‐ First Day Ligths at the Monaster..
Drones ‐ Forbbiden Forest.ytil
Drones ‐ Future Megalopolis.ytil
Drones ‐ Graveyard at Night.ytil
Drones ‐ Gypsy Mourning.ytil
Drones ‐ Hamunaptra I.ytil
Drones ‐ Hamunaptra II.ytil
Drones ‐ Hamunaptra III.ytil
Drones ‐ Hamunaptra IV.ytil
Drones ‐ Hamunaptra V.ytil
Drones ‐ Haunting Voices.ytil
Drones ‐ Hidden Place.ytil
Drones ‐ Hiding from Nazgûl.ytil
Drones ‐ Holy Earth XI Century.ytil
Drones ‐ Huge Alien Mother Ship.ytil
Drones ‐ Hymalaya Cliffs.ytil
Drones ‐ Hypnotic Trance.ytil
Drones ‐ India.ytil
Drones ‐ Inside Master Control Program....
Drones ‐ Jerusalem.ytil
Drones ‐ Jungle Walk I.ytil
Drones ‐ Jungle Walk II.ytil
Drones ‐ King Funeral.ytil
Drones ‐ Long Forgotten Temple.ytil
Drones ‐ Lord of the Beasts.ytil
Drones ‐ Lost.ytil
Drones ‐ Mayan Jungle.ytil
Drones ‐ Moria.ytil
Drones ‐ Mount Doom.ytil
Drones ‐ Mynothaur's Labyrinth.ytil
Drones ‐ Mysterious Forest.ytil
Drones ‐ Nexus 6.ytil
Drones ‐ Obscure Dungeon.ytil
Drones ‐ Old Chinese Aquarel Landscape...
Drones ‐ Old Wooden Bridge.ytil
Drones ‐ Paradise Bird.ytil
Drones ‐ Petrified Forest.ytil
Drones ‐ Processional Prayer.ytil
Drones ‐ Ragnarok Eve.ytil
Drones ‐ Reading a Long Forgotten Scroll...
Drones ‐ Ritual Dance.ytil
Drones ‐ Road to the Kilimanjaro.ytil
Drones ‐ Sauron's Eye.ytil
Drones ‐ Scheherazade.ytil
Drones ‐ Skull Island.ytil
Drones ‐ Smaug's Lair.ytil
Drones ‐ Sounds in the Fog.ytil
Drones ‐ Stardome.ytil
Drones ‐ Storm Winds.ytil
Drones ‐ Templar Gathering.ytil
Drones ‐ The Battle of the Pelennor Field...
Drones ‐ The Crater of Snaefellsjokull.ytil
Drones ‐ The Horn of Gods.ytil
Drones ‐ The Sacrifice Crypt.ytil
Drones ‐ The Sun Rises in Africa.ytil
Drones ‐ Tibetan Monks.ytil
Drones ‐ Titan's Cavern.ytil
Drones ‐ Trance Ritual.ytil
Drones ‐ Unknown World.ytil
Drones ‐ Wastelands.ytil
Drones ‐ Water World.ytil
Drones ‐ Winds of Change.ytil
Drones ‐ Zen Garden.ytil

دارای پدهای بی نظیر :

Pads ‐ Ancient Flutes I.ytil
Pads ‐ Ancient Flutes II.ytil
Pads ‐ Ancient Flutes III.ytil
Pads ‐ Ancient Flutes IV.ytil
Pads ‐ Ancient Flutes V.ytil
Pads ‐ Ancient Flutes VI.ytil
Pads ‐ Another Dimension.ytil
Pads ‐ Aquatic World.ytil
Pads ‐ Augury.ytil
Pads ‐ Aweakening.ytil
Pads ‐ Beautiful Landscape I.ytil
Pads ‐ Beautiful Landscape II.ytil
Pads ‐ Beautiful Landscape III.ytil
Pads ‐ Beautiful Landscape IV.ytil
Pads ‐ Bowed I.ytil
Pads ‐ Bowed II.ytil
Pads ‐ Bowed III.ytil
Pads ‐ Bowed IV.ytil
Pads ‐ Clouds over Emerald City.ytil
Pads ‐ Crop Circles.ytil
Pads ‐ Dark Caves.ytil
Pads ‐ Desert Sun.ytil
Pads ‐ Distant Bag Pipes I.ytil
Pads ‐ Distant Bag Pipes II.ytil
Pads ‐ Distant Bag Pipes III.ytil
Pads ‐ Dream Harp I.ytil
Pads ‐ Dream Harp II.ytil
Pads ‐ Dreamlands.ytil
Pads ‐ Druid Forest.ytil
Pads ‐ Elvish Tales.ytil
Pads ‐ Emptiness Feeling.ytil
Pads ‐ Faery Tears.ytil
Pads ‐ Fallen Angels.ytil
Pads ‐ Farewell.ytil
Pads ‐ First Gods Temple.ytil
Pads ‐ Glittering Caves.ytil
Pads ‐ Godess of Love.ytil
Pads ‐ Hidden in the Darkness.ytil
Pads ‐ Hollow Caves.ytil
Pads ‐ Light Being.ytil
Pads ‐ Lights over Domed City.ytil
Pads ‐ Lights Through the Road.ytil
Pads ‐ Living Trees Forest.ytil
Pads ‐ Lonely Mountain.ytil
Pads ‐ Lost into the Mist.ytil
Pads ‐ Lost Temple.ytil
Pads ‐ Marble Palace.ytil
Pads ‐ Mirrors Labyrinth.ytil
Pads ‐ Misty Mountains.ytil
Pads ‐ Moving Clouds.ytil
Pads ‐ Nightmare.ytil
Pads ‐ Oriental Dream Harp.ytil
Pads ‐ Other World Signals.ytil
Pads ‐ Outer Space Creature.ytil
Pads ‐ Perfect Dream.ytil
Pads ‐ Praying.ytil
Pads ‐ Prelude of War.ytil
Pads ‐ Pure Soul.ytil
Pads ‐ Runes Prophecy.ytil
Pads ‐ Slow Motion Sadness.ytil
Pads ‐ Solitary Place.ytil
Pads ‐ Standing Stones.ytil
Pads ‐ Sulfur Caverns.ytil
Pads ‐ Temple of Silence.ytil
Pads ‐ The Cave of Wonders.ytil
Pads ‐ The Heaven is Waiting.ytil
Pads ‐ The Mirror's Citadel.ytil
Pads ‐ The New World.ytil
Pads ‐ The Sands of Time.ytil
Pads ‐ The Shire.ytil
Pads ‐ Thick Forest.ytil
Pads ‐ Travel through your Memories.ytil
Pads ‐ Two Moon's Light Night.ytil
Pads ‐ Visions from the Past.ytil
Pads ‐ Who Wants to Live Forever....ytil

دارای چنگ لینگز های بی نظیر :

Changeling ‐ Deep 01.ytil
Changeling ‐ Deep 02.ytil
Changeling ‐ Deep 03.ytil
Changeling ‐ Deep 04.ytil
Changeling ‐ Deep 05.ytil
Changeling ‐ Deep 06.ytil
Changeling ‐ Deep 07.ytil
Changeling ‐ Deep 08.ytil
Changeling ‐ Deep 09.ytil
Changeling ‐ Deep 10.ytil
Changeling ‐ Deep 11.ytil
Changeling ‐ Deep 12.ytil
Changeling ‐ Deep 13.ytil
Changeling ‐ Deep 14.ytil
Changeling ‐ Deep 15.ytil
Changeling ‐ Deep 16.ytil
Changeling ‐ Deep 17.ytil
Changeling ‐ Deep 18.ytil
Changeling ‐ Deep 19.ytil
Changeling ‐ Deep 20.ytil
Changeling ‐ Deep 21.ytil
Changeling ‐ Jungle 01.ytil
Changeling ‐ Jungle 02.ytil
Changeling ‐ Jungle 03.ytil
Changeling ‐ Jungle 04.ytil
Changeling ‐ Jungle 05.ytil
Changeling ‐ Jungle 06.ytil
Changeling ‐ Metallic 01 .ytil
Changeling ‐ Metallic 02.ytil
Changeling ‐ Metallic 03.ytil
Changeling ‐ Metallic 04.ytil
Changeling ‐ Metallic 05.ytil
Changeling ‐ Metallic 06.ytil
Changeling ‐ Metallic 07.ytil
Changeling ‐ Metallic 08.ytil
Changeling ‐ Metallic 09.ytil
Changeling ‐ Metallic 10.ytil
Changeling ‐ Metallic 11.ytil
Changeling ‐ Metallic 12.ytil
Changeling ‐ Metallic 13.ytil
Changeling ‐ Metallic 13.ytil
Changeling ‐ Metallic 14.ytil
Changeling ‐ Metallic 15.ytil
Changeling ‐ Metallic 16.ytil
Changeling ‐ Metallic 17.ytil
Changeling ‐ Metallic 18.ytil
Changeling ‐ Soft 01.ytil
Changeling ‐ Soft 02.ytil
Changeling ‐ Soft 03.ytil
Changeling ‐ Soft 04.ytil
Changeling ‐ Soft 05.ytil
Changeling ‐ Soft 06.ytil
Changeling ‐ Soft 07.ytil
Changeling ‐ Soft 08.ytil
Changeling ‐ Soft 09.ytil
Changeling ‐ Soft 10.ytil
Changeling ‐ Windy 01.ytil
Changeling ‐ Windy 02.ytil
Changeling ‐ Windy 03.ytil
Changeling ‐ Windy 04.ytil
Changeling ‐ Windy 05.ytil
Changeling ‐ Windy 06.ytil
Changeling ‐ Windy 07.ytil
Changeling ‐ Windy 08.ytil
Changeling ‐ Windy 09.ytil
Changeling ‐ Windy 10.ytil
Changeling ‐ Windy 11.ytil

دارای اف ایکس های فوق العاده :

Creatures ‐ Dragon Growls ﴾14﴿.ytil
Creatures ‐ Flying Beast Yells I ﴾40﴿.ytil
Creatures ‐ Flying Beast Yells II ﴾3﴿.ytil
Creatures ‐ Giant Beast Stomps.ytil
Creatures ‐ Giant Robot Stomps.ytil
Creatures ‐ Giant Wing Flaps.ytil
Creatures ‐ Ogre Growls Long ﴾19﴿.ytil
Creatures ‐ Ogre Growls Short ﴾21﴿.ytil
Nature ‐ Eerie Wind.ytil
Nature ‐ Forest Ambience I.ytil
Nature ‐ Forest Ambience II.ytil
Nature ‐ Forest Ambience III.ytil
Nature ‐ Forest Ambience IV.ytil
Nature ‐ Forest Ambience V.ytil
Nature ‐ Leaves in the Wind.ytil
Nature ‐ Magic Forest I.ytil
Nature ‐ Magic Forest II.ytil
Nature ‐ River.ytil
Nature ‐ Strong Wind.ytil
Nature ‐ Water Stream I.ytil
Nature ‐ Water Stream II.ytil
Nature ‐ Water Stream III.ytil
Nature ‐ Waterfall I.ytil
Nature ‐ Waterfall II.ytil
Nature ‐ Whistling Strong Wind.ytil
Nature ‐ Whistling Wind.ytil
SFX ‐ Earth Voices.ytil
SFX ‐ Horror Whispers.ytil
SFX ‐ Sword Clean Hits.ytil
SFX ‐ Sword Hits.ytil
SFX ‐ Sword Removed from Sheath.ytil
SFX ‐ Tombstone.ytil
و ...

هم اکنون میتوانید بانک وی اس تی Best Service EPIC WORLD که متشکل از مجموعه سازهای و صداها و امبینس های بی نظیر شرقی و عربی و لاتین و محلی و ... میباشد را در 2 دی وی دی فول از فروشگاه کیوبیس به همراه پلیر بست سرویس این محصول با نام انجین 2 هم برای ویندوز و هم مکینتاش را نیز به رایگان دریافت کنید

5 از 5 امتياز!    توسط   مهدی محمدی  (ارسال شده در سه شنبه، ۳۱ مرداد، ۱۳۹۶)

یه سوالی داشتم این همه صدا هارو ضبط شده پخش می کنه یا نت به نت خود ما هم میتونیم بنوازیم؟ پاسخ مدیر فروشگاه : بله میتونید خودتون نت بچینیدنوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

فروش وی اس تی vst Best Service EPIC WORLD,خرید وی اس تی Vst Best Service EPIC WORLD,دانلود وی اس تی vst Best Service EPIC WORLD
clear-bug-div
محصولات پیشنهادی ما به شما
کارگاه آموزش فارسی آکوردها،ملودی ،هارمونی و کنترپوان برای آهنگسازان
کارگاه آموزش فارسی آکوردها،ملودی ،هارمونی و کنترپوان برای آهنگسازان
30,000تومان
27,000تومانآموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای کیوبیس 9 cubase
آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای کیوبیس 9 cubase
29,000تومان
15,000تومانملودیکا یاماها آکبند Yamaha P37D 37-Key Pianica
ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P37D 37-Key Pianica
740,000تومان
690,000تومانفروش ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P-32D Melodica
فروش ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P-32D Melodica
350,000تومان
339,000تومانوی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
وی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
15,800تومان
12,800تومانوی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
وی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
2,800تومان
1,000تومانوی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
وی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
6,800تومان
5,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
وی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
42,000تومان
27,000تومانوی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
وی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
15,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
وی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
85,000تومان
79,000تومانوی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
وی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
50,000تومان
42,800تومانوی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
وی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
18,000تومان
15,300تومانوی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
وی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
3,000تومان
1,700تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
وی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
12,000تومان
8,800تومانوی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
وی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
110,000تومان
88,000تومانوی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
وی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
4,800تومان
1,800تومانTips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
Tips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
50,000تومان
39,800تومانوی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
وی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
4,800تومان
1,000تومانمعرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.
کلمات رايج جستجو
dvd فروش هاردی فروش  سونار  لینک مستقیم  vst فروشگاه کیوبیس  vst وی اس تی  میکس مسترینگ  daw flstudio cubase reason  آهنگسازی صدابرداری  خرید فروش ارزان  پلاگین ارزان  ارزان vst  atmosphere  pro tools  Kontakt 5  logic  auto tune  کلارینت  clarinet  cubase  protools  guitar  ایرانی  cubase 6  midi  east west  notion  vocaloid  piano  battery 3  East West Quantum Leap  kontakt  art vista  native instruments  Miroslav Philharmoni  omnisphere  la  trilian  virtual guitarist  morphestra  vst  nexus  کیوبیس  sibelius  کتاب  Omnispher  Komplete  iZotope Ozone  ریتم  Steinberg Virtual Guita  omni  styl  stylus  امنیسفر  mac  native  la scoring  gold  drum  درام  ATMOSPHER  philharmonik  La Scoring Strings  sonar  studio one  پیانو  Vengeance  sty  نکسوز  cubase6  East West Quantum Le  ilya  elastik  ueberschall  la string  پلاگین  sonivox  stylus rmx  loop  ableton  sonar x1  Ivory  Vir2 Electri6ity  vienna  halion  Superior Drummer  Drummer  دانلود  ez drumer  RA  izotop  Nexus 2.2  cakewalk  bass  giant  kontact  veng  superior  گیتار  آموزش  reason  refill  quantum  violin  RealGuitar  8 dio  hypersonic  trance  guitar pro  Musiclab Real Guitar 2.  electric guitar  Best Service  Akoustik Piano  native instrument  رپ  string  nuendo  Vir2 Electri6ity با کیف  پکیج کامل Trilian تریلی  violence  best  symphobia  bfd2  Garritan Stradivari  BFD  vsl  musiclab  فروش vst  real  Ominisphere  Spectrasonics Omnisp  خرید پستی  ethno world  ethno  real guitar  سنتور  میکس و مستر  drums overkill  colossus  shahrzad  vir2  هایپر سونیک  هیپ هاپ  تار  شرقی  ریل گیتار  کیوبیس  نکسوز  فروش vst  خرید vst  native instruments k  فروش وی اس تی  cubase 7  trilogy  Ez Drummer  Ako  RmX  Ez  east  darbuka  Hollywood  Best Service Galaxy  Galaxy  massive  dubstep  alchemy  atm  Ilya Efimov Nylon Gu  miroslav  Avid Sibelius  hip hop  DJ  فلوت  QUANTUM Leap RA  ueber  addictive  بوزوکی  تریلوژی  درام bfd  اتمسفر  poetic  Symphonic Orchestra  cubase5  chris hein  hein  Vsampler  omn  rig  art  platinum  korg  Native Instruments s  میدی  fl studio  ezdrummer  trillian  choir  افکت  Virtual  omnis  Akoustik  sultan  Ilya Efimov Acoustic  فروش وی اس تی  sylenth  FL  xln  steinberg  studio drummer  nex  Ultra Focus  real guitar 3  wave  izotope  East West Ra  kontak  ez keys  West  spectrasonics  vir2 instruments  cubase 5  eastwest  cello  grand  هایپرسونیک  فروش سمپل آهنگسازی  rap  Yamaha  Santur  melodyne  ویلون  harmonica  Vocal  hyper  rock solid  ReFX  Session  sampla  cubase 7  sonar x2  komplete 8  halion sonic  Techno  Native Instruments Kont  ven  master  mix  plugin  r&b  زنبورک  roland  action  flute  waves  sample  کارت صدا  komplete 7  ویولن  plug  cinesamples  PLUG SOUND  quantum leap  کر  z3ta  symphobia 2  سنتی  vi  vir  synth  8dio  SaxLab  Stylus RMX Full Expansi  كيوبيس  Komplete 9  سینتی سایزر  آموزش کیوبیس  fx  xtreme  Reaktor  Rob Papen  world  AutoTune  drums  ProjectSAM  Addictive Drums  Halion 3.5  SYLENTH 1  adob audition  ominespher  electri6  Symphonic  instruments  تغییر گام و تن وکال Akai Professional PitchRight  تریلیان  logic pro  logic pro 9  Bouzouki  uad  electri6ity  expansion  tune  گیتار الکتریک  متال  FM8  فروش وی اس تی  آموزش cubase  zero  hiphop  سورس  REVERB  kick  new york  strings  sax  پرکاشن  vivace  sonokinetic  omnisfer  East West Symphonic  ساکسیفون  LATIGO  leap ra  magix  8Dio Adagio Violins  Vir2 Instruments VI  hyper sonic  Ilya Efimov  zebra  van  orchestral  battery  کیوبیس6  Big Fish  آموزش اف ال  آموزش fl  kon  ominsphere  اکوستیک پیانو Akoustik  orchestra  cubase7  استایلوس  sonic  Nexus 2.2 Full expans  بهترین درام  voice  atmos  بیس  مسترینگ  sound effect  soundiron  scarbee  تنظیم  سونار  \پیانو  بسته آموزشی فارسی اف  acoustic guitar  damage  titan  Cinematic  adagio  synthmaster  epic  وی اس تی پیانو  orient  latin  loop master  raging  chris hein bass  broomstick bass  ueberschall elastik  ezkey  Galaxy II Piano  گيتار  bela d media  legend  giga  لوپ  Style  percussion  پروتولز  ozon  massiv  antares  avox  Blue  ozone  ethno world 5  east west bass  امینسفر  turk  Sampletank  کیوبیس7  EastWest Quantum Lea  کانتکت  سازهای بادی  Best Service Chris h  violon  Cakewalk Drummer 3 v  Session Horns  Waves Complete v7  Vir2 Instruments Vio  vienna 3 symphonic c  Stylus RMX Full Expa  فیلم آموزشی همراه با  nectar  سمپل  fazioli  سایلنت  silent  sultan String  la scorin  هایپرسونیک 2 Hypersonic  کیوبیس 6  chris  امنیسفر Spectrasonics O  Orient world  kontakt5  EZ Drummer Full EXPan  synthogy  trumpet  کمانچه  akoustic piano  la scoring string  ACTION STRINGS  ریزن  prominy  Big  ترکی  استرینگ  استرینگ ترکی  ماندولین  اف ایکس  atmo  pad  نکسوس  gladiator  vir2 syntAX  oboe  viena  دف  Shahrazad  ویالون  ویولون  dub step  اف ال  fill  konta  ارکستر  ez drum  big fish audio  absynth  harp  طبیعی ترین وی اس تی سمپ  تیون  میکس و مسترینگ  om  wusik station  strum  Ik  تمبک  bigfish  stradivari solo  steinberg virtual gu  dio  battery 4  طبیعت  perc  heavyocity damage  T-RACKS  فیلارمونیک  Steinberg Groove Agent  philarmonik  Choirs  t racks  battery4  ارگ  سه تار  VI.ONE  fl studio 11  لوپ ترنس  funk  nomad  vir 2  Sultan Strings  soltan  sampler  grand piano  accordions  LA SCORE STRING  نی  مک  Wizoo  Liquid  Hypersonic 2  RealLPC  Mixcraft 5  TAR  نت  دانلود رایگان  Virtual Guitarist El  addictive drum  tank  vegence  Sytrus  لوپ ترکی  adagio cellos  5000  tom  Synergy X  sonok  ایزوتوپ ازون  Prominy SC Electric  sonokinetic kemence  violan  کنتاکت  steinberg cubase  Native Instruments M  steinway  mixosaurus  East West Symphonic Orc  base  وکال  Requiem Professional  ایزوتوپ  BBC Sound Effects  la s  mandolin  اموزش میکس و مسترینگ  Cinematic Strings 2  FabFilter  جعبه آموزش  سمپل ایرانی  اموزش  basis  ونجنس  direct guitar 3  santoor  acoustic legend hd  کیوبیس 7  Panflute  Shahrazad طبیعی ترین قر  EASTWEST QUANTUM LEAP S  berlin  Kontakt player  Spitfire  خرید وی اس تی  acoustic bass  ample sound  نت میدی  LA String 2  تغییر گام Ùˆ تن وکال Akai Professional PitchRight  cuba  vst سازهای ایرانی  ترومپت  viol  Native Instruments P  The Elements Of Tran  guitar bass  ample  ample sound AGM  ebow  sonik  eth  مستر  pop  میکس  dance  Ultimate Santoor  USB-eLicenser  electric  ableton live  Ample Guitar  جعبه آموزش فارسی میک  فیلم  harmonik  sonokinetic sultan s  درام اکوستیک  ورژن جدید Kontakt 5.2  میکروفن  جعبه  اکوستیک پیانو  ترنس  reflektor  batter  جدیدترین نسخه مسترینگ W  abbey  Kontakt 5.0.3  BFD3  لا استرینگ  virtual guitar  Berlin WoodWinds v1.  berlin woodwinds  organ  sonar x3  الکتریک  آموزش مسترینگ وکال  stylu  batt  تکنو  Superior Drummer2  داب استپ  Hip-hop Brass  funk guitar  la strings  وینجنس  key  aco  آموزش میکس و مستر  karaoke  پکیج کامل  thin  StudioLinkedVST  سمپل سینه زنی  drum mic  راک  AcousticsampleS Bass  Guitar pro 6  Ilya Efimov LP Guita  Camel Audio  iris  پد  wobble  عربی  سازهای ایرانی  آموزش تنظیمات گیتار  the trumpet  str  Soundiron Acoustic S  not  آکوستیک پیانو  اکوستیک  Dobro  hybrid  fazi  اموزش اهنگسازی  گیتار بیس  fxpansion  sco  Kontakt 5.2  8dio studio  albion  sheva  atmosfer  PettinHouse  Stylus RMX Expansi  Ilya Efimov Modern B  PianoWave Steinway B  Piano kontakt  Soundiron The Musiqu  Spitfire Audio Albio  خرید سمپل آهنگسازی  ساز برنجی  وی اس تی های سبک ترنس  si string  drum lab  Chris Hein Harmonica  cubase le ai  ساز حرفه ایی  وی اس تی گیتار  col  طبیعی  دانلود کیوبیس  سینت  Ueberschall Elastik Reg  kontakt vienna