آموزش فارسی یک پروژه میکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها

جعبه آموزش فارسی میکس و مستر یک آهنگ در اف ال استودیو و کیوبیس و سونار

در این مجموعه عملیات کامل میکس و مستر یک آهنگ از ابتدا تا انتها در سه برنامه اف ال و کیوبیس و سونار به زبان فارسی در123 فیلم و طی 13 ساعت فیلم آموزشی به همراه کتاب آموزش داده میشود

بیشتر ببینید

25,000 تومان 19,800 تومان

تخفیف ویژه فقط تا :

موجود در انبار

اگر شما این محصول را خریداری کنید 660 امتیاز هدیه به دست خواهید آورد . معادل 660 تومان پول در کیف پول کاربری شما ذخیره میشود .

توضیحات محصول

جعبه آموزش فارسی یک پروژه میکس و مستر از ابتدا تا انتها در سه برنامه اف ال استودیو و کیوبیس و سونار

[alert type=”info” icon-size=”normal”]توجه : از تاریخ 1398/7/1 و در راستای اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی کاغذ ، این محصول شامل dvd فیلمهای آموزشی + کتاب مجازی الکترونیکی با پسوند EXE قابل اجرا در ویندوز میباشد و کتاب کاغذی حذف گردیده است[/alert]

در این مجموعه عملیات میکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها به طور کامل به زبان فارسی آموزش داده میشود

همه ی عملیات لازم برای میکس و مستر آهنگ به موازات هم در 3 برنامه اف ال استودیو ، کیوبیس و سونار طی 13 ساعت فیلم آموزشی شامل 123 فیلم به زبان فارسی به همراه کتاب آموزش فارسی آموزش داده می شود

این مجموعه تکمیل کننده ی تمام آموزشهای قبلی در زمینه میکس و مسترینگ جعبه آموزش های قبلی  است

همینک میتوانید جعبه آموزش فارسی یک پروژه میکس و مستر از ابتدا تا انتها شامل دی وی دی 13 ساعت فیلم آموزشی شامل 123 فیلم فارسی به همراه کتاب آموزشی فارسی با قیمت مصوب پشت جلد از فروشگاه کیوبیس تهیه نمایید

آموزش فارسی یک پروژه میکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها

فهرست
٩ ………………………………………………………………………………… فصل ١
آماده سازی پروژه برای میکس ………………………………………………………… ٩
میکس یک حلقه از زنجیر است …………………………………………………….. ٩
میکس چیست ؟ …………………………………………………………………… ١١
پاکسازی کلیپهای صوتی ………………………………………………………….. ١۴
١۴ ……………………………………………………………. MIDI میکس تراکهای
١۵ ……………………………………………. drum تجزیه تراکهای اجرا کننده ریتم
تک تک تراکهای آهنگ ……………………………………………. ١۶ wav تبدیل به
چیدن فایلهای صوتی در برنامه میکس ……………………………………………. ١٧
آماده سازی تراکها در برنامه میکس ………………………………………………. ١٨
٢٠ ………………………………………………………………………………. فصل ٢
شروع عملیات میکس ………………………………………………………………… ٢٠
ایجاد تعادل اولیه بین تراکها ………………………………………………………. ٢٠
تنظیم محیط و سیستم مانیتورینگ میکس و مستر ………………………………… ٢١
اجرای کمپرسور بر تراکهای میکس ………………………………………………. ٢٢
اکولایز نمودن تراکها ……………………………………………………………… ٢۴
میکس وکال ………………………………………………………………………. ٢٨
٣٠ …………………………………………………………… delay اجرای پردازنده
اجرای پردازنده های تغییرشکل صدا ……………………………………………… ٣١
کاربردهای تغییر شکل صدا ………………………………………………………. ٣٢
وسایل ایجاد تغییر شکل صدا ………………………………………………….. ٣٣
اجرای کمپرس نهایی ……………………………………………………………… ٣۶
فضاسازی صدای میکس ………………………………………………………….. ٣٧
یک پروژه میکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها
۴
تکنیک پن کردن صداها ……………………………………………………….. ٣٨
تکنیک استفاده از پردازنده های بهبود استریو …………………………………….. ۴٠
تنظیم تعادل بین صداها ……………………………………………………………. ۴٠
برای تکمیل فضاسازی ……………………………….. ۴١ reverb تکنیک استفاده از
تنظیم تعادل نهایی بین صداها ……………………………………………………… ۴٢
اتوماسیون ………………………………………………………………………… ۴۴
آماده سازی و تهیه میکس دان …………………………………………………….. ۴٧
پاکسازی میکس …………………………………………………………………… ۴٨
تهیه میکس دان نهایی …………………………………………………………….. ۴٩
۵٠ ………………………………………………………………………………. فصل ٣
مسترینگ آهنگ ……………………………………………………………………… ۵٠
تعریف مسترینگ آهنگ …………………………………………………………… ۵٠
آماده سازی پروژه مستر آهنگ …………………………………………………… ۵۵
تنظیم ترتیب اجرای پردازشهای مستر …………………………………………….. ۵۶
تحلیل فرکانس آهنگ ……………………………………………………………… ۵٧
اجرای کمپرسور ………………………………………………………………….. ۵٧
اجرای اکولایزر ………………………………………………………………….. ۵٨
۵٩ ……………………………………………. harmonic exciter اجرای پردازنده
تهیه میکس دان آزمایشی ………………………………………………………….. ۵٩
اجرای افکت ریورب ……………………………………………………………… ۶٠
اجرای پردازشهای استریو ………………………………………………………… ۶١
۶٢ …………………………………………………….. maximizer اجرای پردازش
تنظیمات فید و خروجی نهایی …………………………………………………….. ۶۴
۵
یک پروژه میکس و مسترینگ آهنگ از ابتدا تا انتها
مقدمه مولف
در این مجموعه یک پروزه آهنگ ساخته شده داریم و قرار است میکس و
مستر آن را انجام دهیم. فایلهای صوتی تراکها در احتیار شما قرار می گیرندو
سپس گام به گام از اولین مرحله کار میکس را شروع نموده و تا آخرین
مرحله مستر آهنگ را کامل می کنیم. در این مجموعه همه ریزه کاری ها و
ترفندهای کوچک و بزرگ عملیات میکس و مستر آهنگ را به شما آموزش
می دهم. درست مثل اینکه شما موظفید کار میکس و مستر یک آهنگ را
انجام دهید و یک راهنما کنار شما نشسته و شما را هدایت می کند.
این مجموعه جایگزین مجموعه های قبلی آموزش میکس و مسترینگ
ارایه شده توسط من نیست بلکه ادامه دهنده و تکمیل کننده آنها است.
بنابراین اگر مجموعه های قبلی را مطالعه نکرده باشید و در اندیشه میانبر
زدن باشید به نتیجه نمی رسید. این مجموعه برای افرادی مفید است که
اصول و تکنیکها و روشهای علمی میکس و مستر را آموخته باشند و اکنون
می خواهند آموخته های خود را در عمل تجربه نمایند. تجربه ای همراه با
راهنمایی گام به گام برای پیمودن درست راهی که شما را به هدف نهایی
می رساند.
نکته مهم اینکه همه مراحل و عملیات گوناگون میکس و مسترآهنگ را
CUBASE‐ FL STUDIO‐ SONAR به موازات هم در سه برنامه گوناگون
یک پروژه میکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها
۶
انجام داده و نمایش داده ام. به این ترتیب همه دست اندرکاران موسیقی
صرف نظر از نوع برنامه ای که استفاده می کنند می توانند از مطالب
آموزشی این مجموعه استفاده نمایند.
میکس و مسترینگ آهنگ موضوعی است که همه آهنگسازان و
خوانندگان و دست اندرکاران موسیقی را به چال ش می کشد. در زمینه
میکس و مسترینگ آهنگ در حال حاضر چهار مجموعه آموزشی با اسامی
زیر ارائه داده ام:
جعبه آموزش میکس و مسترینگ حرفه ای
جعبه آموزش میکس حرفه ای آهنگ
جعبه آموزش مسترینگ آهنگ
جعبه آموزش رکورد و میکس وکال
شاید تا قبل از عرضه این مجموعه ها بسیاری از آهنگسازان و خوانندگان
در مورد اهمیت و نقش و میزان تاثیر گذاری این عملیات در آهنگ عرضه
شده اطلاعات زیادی نداشتند. اکنون همه می دانند که نوع میکس و مستر
یک آهنگ چه تاثیر بزرگی در گیرایی و تاثیر گذاری یک آهنگ دارد.میکس
و مستر بد می تواند یک آهنگ خوب را با همه زحمات و انرژی و هزینه
هایی که برای آن صرف شده به یک کار متوسط و نه چندان متمایز تبدیل
نماید. و البته میکس و مستر خوب می تواند یک آهنگ معمولی و متوسط را
به یک کار متمایز و تاثیر گذار تبدیل نماید.همان کاری که در آموزشهای
این مجموعه همراه با هم انجام می دهیم.
در مجموعه های قبلی تلاش نموده ام تا نقش و اهمیت و تاثیر گذاری
عملیات میکس و مستر در تولید و عرضه موسیقی را بطور کامل توضیح
دهم. همچنین روشها و تکنیکهای نوین و ابزارهایی که در زمینه میکس و
مستر آهنگ استفاده می شوند را بطور کامل و با جزییات زیاد آموزش
دهم.به کمک این مجموعه های آموزشی می توانید تئوری و اصول و
٧
یک پروژه میکس و مسترینگ آهنگ از ابتدا تا انتها
تکنیکهای اجرایی و رایج عملیات میکس و مستر یک آهنگ را آموحته و
کار خود را تا سطح کار حرفه ای ها ارتقا دهید.
با وجود کامل بودن مجموعه های فوق در زمینه میکس و مستر آهنگ
طی تماسهای دوستان و خوانندگان متوجه شدم که خوانندگان به یک
مجموعه آموزشی دیگر نیاز دارند تا روال میکس و مستر آهنگ را بروش
کاملا کاربردی آموزش دهد. با فرض اینکه مجموعه های فوق را با دقت
مطالعه نموده اید این مجموعه به شما کمک می کند تا همه آموخته های
خود را طی یک فرایند چند مرحله ای در نرم افزار یا در استودیو استفاده
نمایید. بنابراین توجه داشته باشید که این مجموعه شما را از مجموعه های
قبلی بی نیاز نمی کند. لازم است تا ابتدا مجموعه های قبلی را مطالعه و
استفاده نمایید و سپس از این مجموعه به عنوان تکمیل کننده استفاده
نمایید.
در این مجموعه یک پروژه آهنگ ساخته شده با کیفیت معمولی داریم
که هیچ چیز ممتازی در آن وجود ندارد. و ما تلاش می کنیم به کمک دانش
و تجربه خود این آهنگ را در مرحله میکس و مستر به یک سطح بالا و قابل
قبول برای ارایه عموم برسانیم.
برای تهیه این مجموعه به سورس یک آهنگ نیاز داشتم که هم خودم و
هم خوانندگان کتاب بتوانند براحتی از آن استفاده نمایندو متاسفانه
دوستانی که آهنگهایشان را برای میکس و مستر به من داده بودند هیچکدام
مایل نبودند تا سورس کارشان در اختیار عموم قرار گیرد. همچنین امکان
استفاده از سورس آهنگ دیگران را هم نداشتم چون ممکن بود موجب
ناراحتی ایشان و یا حتی طرح دعاوی حقوقی گردد. به همین دلیل مجبور
شدم برای تهیه این مجموعه یک آهنگ کامل را بسازم.آهنگی که همه
عناصر و قسمتهای آن متعلق به خودم است. حتی وکال این آهنگ را نیز با
صدای خودم رکورد نمودم اگرچه خواننده نیستم.اما با این روش می توانم
یک پروژه میکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها
٨
همه تراکهای سورس آهنگ را بدون دغدغه در اختیار عموم قرار دهم. کار از
نظر کیفیت ساخت و رکورد یک کار کاملا عادی و معمولی بدون ویژگی های
ممتاز و خاص است. اما در این مجموعه می بینید که چگونه به کمک
عملیات و ترفندهای میکس و مستر همین کار معمولی را به یک کار ممتاز و
قابل قبول در سطح استانداردهای حرفه ای تبدیل می کنیم.این یک تجربه
بزرگ برای شما خواهد بود تا بتوانید کیفیت و سطح کار تان را از طریق
عملیات میکس و مستر صدها برابر افزایش دهید.
برای استفاده بهتر و موثرتر از این مجموعه توصیه می کنم فایلهای
تراکهای ارایه شده در این مجموعه را در برنامه مورد نظرتان باز کنید یا
حتی اگر خودتان آهنگ ساخته شده دارید فایلهای آن را در برنامه مورد نظر
تان باز کرده و همه عملیاتی را که در فیلمهای آموزشی می بینید گام به گام
همراه با من انجام دهید. دیدن فیلمها و خواندن مطالب فقط ذهن شما را
بیدار و آماده می کند اما برای انجام کار لازم است گوشها و دستها و انگشتان
شما نیز مهارت داشته باشند و اجرای تمرینات همراه با فیلمهای آموزشی
این مجموعه به شما کمک می کند تا ذهن و گوش و دستان و انگشتانی با
مهارت برای کار میکس و مستر پیدا کنید.

مولف : داریوش فرسایی

0

Brand

هنوز رتبه دهی نشده است

اولین کسی باشید که به بررسی “آموزش فارسی یک پروژه میکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها”