جعبه آموزش فارسی CUBASE 5 NUENDO4 کتاب همراه با فیلمهای آموزشی

کتاب + 1 DVD آموزشی
جعبه آموزش استودیو موسیقی دیجیتال CUBASE 5 & NUENDO4 کتاب همراه با فیلمهای آموزشی

بیشتر ببینید

65,000 تومان 34,900 تومان

موجود در انبار

اگر شما این محصول را خریداری کنید 1163 امتیاز هدیه به دست خواهید آورد . معادل 1,163 تومان پول در کیف پول کاربری شما ذخیره میشود .

توضیحات محصول

 جعبه آموزش استودیو موسیقی دیجیتال CUBASE 5 & NUENDO4 کتاب همراه با فیلمهای آموزشی  

[alert type=”info” icon-size=”normal”]توجه : از تاریخ 1398/7/1 و در راستای اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی کاغذ ، این محصول شامل dvd فیلمهای آموزشی + کتاب مجازی الکترونیکی با پسوند EXE قابل اجرا در ویندوز میباشد و کتاب کاغذی حذف گردیده است[/alert]

این جعبه آموزش فارسی یک کتاب به همراه دی وی دی و آموزش ویدئویی شامل 70 فیلم آموزشی میباشد که در آن به طور کامل آموزش کیوبیس 5 و نیوئندو 4 آموزش داده میشود

اکنون میتوانید این جعبه آموزشی را که در واقع آموزش 2 نرم افزار آهنگسازی در یک پکیج با تالیف آقای داریوش فرسایی را از فروشگاه کیوبیس با قیمت 25 هزار تومان تهیه نمایید خاطر نشان میشود که در چاپ جدید قیمت این کتاب 5 هزار تومان افزایش یافته است

در ذیل فهرست مطالب آموزشی مربوط به کیوبیس آنرا مشاهده مینمایید

فهرست مطالب مربوط به آموزش فارسی کیوبیس
مقدمه مؤلف……………………………………………………………………………………………………………… 18
فصل 1 مدیریت پروژه و فای لها…………………………………………………………………………….. 19
پروژه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
19 ………………………………………………………………………………Cubase ساختار فایل ها و پوشه ها در برنامه
اصطلاحات صوتی ……………………………………………………………………………………………………………. 20
شیارها، بخش ها و کانالها………………………………………………………………………………………………………….. 20
21 ……………………………………………………………………………………………………………….Midi اصطلاحات
اصطلاحات ویدیو…………………………………………………………………………………………………………….. 21
پروژه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
باز کردن پروژه های ذخیره شده ………………………………………………………………………………………. 21
ذخیره یک پروژه بعنوان یک الگو……………………………………………………………………………………………….. 22
ذخیره پروژه در یک مکان دیگر …………………………………………………………………………………………………. 23
حذف تغییرات انجام شده در جلسه فعلی……………………………………………………………………………………. 23
کتابخانه ها………………………………………………………………………………………………………………………… 23
23 ………………………………………………………………………………………………………………………… Cleanup فرمان
ارسال و وارد کردن شیارهای صوتی ………………………………………………………………………………. 24
24 ……………………………………………………………………………………. OMF ارسال و وارد کردن فایلهای
25 …………………………………………………………………………………….. Midi ارسال و وارد کردن فایلهای
25 ………………………………………………………………………………………Cd وارد کردن تراکهای صوتی از
وارد کردن صدای فیلم های ویدیویی …………………………………………………………………………………. 26
وارد کردن فایلهای صوتی فشرده شده…………………………………………………………………………….. 26
26 ……………………………………………………………………………………………………………….Mpeg فرمتهای صوتی
26 …………………………………………………………………………………….Cubase پنجره های اصلی در محیط
26 ………………………………………………………………………………………………………………Project browser پنجره
27 …………………………………………………………………………………………………………………………. Transport پانل
27 ………………………………………………………………………………………………………………………………..Pool پنجره
27 ………………………………………………………………………………………………………………..Sample editor پنجره
27 ……………………………………………………………………………………………………………………..Key editor پنجره
27 ……………………………………………………………………………………………………………………… In-place ویرایش
28 ………………………………………………………………………………………………………………….. Score editor پنجره
Cubase جعبه آموزش 5
4
28 ………………………………………………………………………………………………………………………List editor پنجره
28 …………………………………………………………………………………………………………………..Drum editor پنجره
ضبط و اجرای صدا ………………………………………………………………………………………………………….. 28
ایجاد یک پروژه جدید ……………………………………………………………………………………………………………….. 28
کنترل ولوم صدای ورودی………………………………………………………………………………………………………… 29
آماده سازی شیار برای ضبط صدا…………………………………………………………………………………………….. 30
تنظیمات نظارت بر صدا…………………………………………………………………………………………………………….. 30
ضبط صدا………………………………………………………………………………………………………………………………… 30
اجرای آنچه ضبط شده است……………………………………………………………………………………………………… 31
ضبط رویدادهای بیشتر …………………………………………………………………………………………………………….. 31
ضبط صدا در یک شیار جدید…………………………………………………………………………………………………….. 31
32 …………………………………………………………………………………………………………… cycle اجرا به روش
32 …………………………………………………………………………………………….Midi ضبط و اجرای اطلاعات
32 ……………………………………………………………………………………………………..Midi تنظیمات ضبط اطلاعات
32 ……………………………………………………………………………………………………..Midi انتخاب و تنظیم ورودی
33 ………………………………………………………………………………………………………………….Midi ضبط اطلاعات
33 ……………………………………………………………………………Midi بر اطلاعات شیارهای Transpose اجرای
فصل 2 پنجره پروژه ……………………………………………………………………………………………… 34
34 ………………………………………………………………………………………………………………..Group channel شیار
35 ………………………………………………………………………………………………………………………………..Midi شیار
35 …………………………………………………………………………………………………………………………….Marker شیار
35 ………………………………………………………………………………………………………………………. Play order شیار
35 ……………………………………………………………………………………………………………………………….Ruler شیار
35 ………………………………………………………………………………………………………………………………Video شیار
ناحیه تنظیمات شیار………………………………………………………………………………………………………….. 35
35 …………………………………………………………………………………………………. (Inspector) ناحیه کاوشگر
36 ……………………………………………………………………………………………Midi ناحیه کاوشگر برای شیارهای
نوار ابزار …………………………………………………………………………………………………………………………. 36
36 …………………………………………………………………………………………………………. (Info line) ناحیه اطلاعات
خط زمان …………………………………………………………………………………………………………………………. 37
پروژه و تنظیمات پروژه……………………………………………………………………………………………………. 37
تغییر بزرگنمایی محتوی شیارها……………………………………………………………………………………….. 37
تغییر اندازه کادر نگهدارنده شیارها……………………………………………………………………………………………. 38
مدیریت شیارها………………………………………………………………………………………………………………… 38
غیرفعال نمودن شیارها ……………………………………………………………………………………………………………… 39
تقسیم ناحیه تنظیمات شیارها…………………………………………………………………………………………………….. 39
مبنای زمان در شیارها……………………………………………………………………………………………………… 40
افزودن رویدادها به شیارها………………………………………………………………………………………………. 40
فهرست
5
تنظیمات وارد کردن فایلهای صوتی……………………………………………………………………………………………. 41
41 …………………………………………………………………………………………………………………(Parts) ایجاد بخش ها
41 …………………………………………………………………………………………………………………………… Scrub عملیات
تمرین: ایجاد یک پروژه جدید…………………………………………………………………………………………….. 41
ویرایش رویدادهای صوتی……………………………………………………………………………………………….. 43
ساکت نمودن یا پاک کردن رویدادها………………………………………………………………………………………….. 44
شکافتن و تغییر اندازه رویدادها…………………………………………………………………………………………………. 44
دستکاری بخش ها و رویدادها ……………………………………………………………………………………………. 44
جابجایی رویدادها …………………………………………………………………………………………………………………….. 44
تکثیر رویدادها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
شکافتن رویدادها………………………………………………………………………………………………………………. 45
چسباندن رویدادها……………………………………………………………………………………………………………………. 45
تغییر اندازه رویدادها………………………………………………………………………………………………………………… 46
گروه بندی رویدادها…………………………………………………………………………………………………………………… 46
قفل نمودن رویدادها………………………………………………………………………………………………………………….. 46
ساکت نمودن رویدادها……………………………………………………………………………………………………………… 47
حذف رویدادها………………………………………………………………………………………………………………………….. 47
ایجاد فایلهای جدید از رویدادها………………………………………………………………………………………………….. 47
دامنه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 48
تغییر اندازه دامنه انتخاب شده……………………………………………………………………………………………………. 49
انتخاب دامنه در شیارهای ناهمجوار ………………………………………………………………………………………….. 49
جابجایی و تکثیر دامن ههای انتخاب شده …………………………………………………………………………………….. 49
49 …………………………………………………………………………………………………..Paste و Copy و Cut فرمانهای
حذف دامنه های انتخاب شده………………………………………………………………………………………………………. 50
51 ………………………………………………………………………………………………………… Pool باز کردن پنجره
51 …………………………………………………………………………………………………………Pool نوار ابزار پنجره
51 …………………………………………………………………………….. Pool اجرای وظایف موردنظر در پنجره
کپی کردن کلیپها……………………………………………………………………………………………………………………….. 52
درج کلیپ ها در یک پروژه………………………………………………………………………………………………………….. 52
حذف کلیپ ها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
حذف فایل کلیپ از هارد دیسک………………………………………………………………………………………………….. 53
53 ……………………………………………………………………………….. Pool حذف کلیپهای استفاده نشده از پنجره
یافتن رویدادهای مربوط به یک کلیپ………………………………………………………………………………………….. 53
53 ……………………………………………………………………………………….Pool یافتن کلیپ ها و دامنه ها در پنجره
یافتن کلیپهای مربوط به رویدادهای داخل پروژه ……………………………………………………………………….. 53
جستجوی فایلهای صوتی موجود در هارد دیسک………………………………………………………………………. 53
فایلهای از دست رفته………………………………………………………………………………………………………………… 54
54…………………………………………………………………………………………….. Pool اجرای کلیپ ها در پنجره
54 …………………………………………………………………………………Sample editor باز کردن کلیپ ها در پنجره
55 ………………………………………………………………………………………. Pool وارد کردن فایلها به درون پنجره
Cubase جعبه آموزش 5
6
سازماندهی کلیپ ها و پوشه ها……………………………………………………………………………………………. 55
55 …………………………………………………………………………………………………. Pool پردازش کلیپ ها در پنجره
حداقل نمودن فایلها……………………………………………………………………………………………………………………. 56
تبدیل فایلها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
تایید نمودن فایلها……………………………………………………………………………………………………………………… 56
استخراج صدا از فیلم ویدیویی …………………………………………………………………………………………………… 57
57 …………………………………………………………………………………………………… Pool منوی کلیک راست پنجره
58……………………………………………………Transport فصل 3 روشهای اجرای پروژه و پانل
58 ………………………………………………………………………………………….Transport سفارشی نمودن پانل
کنترل اجرا به کمک قسمت عددی در صفحه کلید ………………………………………………………………. 59
فرمت های نما یش زمان…………………………………………………………………………………………………….. 59
نشانگرهای چپ و را ست …………………………………………………………………………………………………. 59
60 ………………………………………………………………………………………………………………… Shuttle speed کنترل
سایر فرمانهای کنترل اجرا………………………………………………………………………………………………… 60
61 …………………………………………………………………………………………………………..Midi ضبط اطلاعات
61 ………………………………………………………………………………………………..Midi درکنترلر Midi تنظیم کانال
62 ……………………………………………………………………………………………………….. Midi نامگذاری گذرگاههای
62 ……………………………………………………………………….Midi برای یک یا چند شیار Midi انتخاب ورودی
62 ……………………………………………………………………………..Midi انتخاب گذرگاه خروجی برای شیارهای
63 …………………………………………………………………………….Midi انتخاب صدای اجرای اطلاعات در شیار
63 ………………………………………………………………………………………………………………….Midi ضبط اطلاعات
بروش چرخه ای…………………………………………………………………………………………. 63 Midi ضبط اطلاعات
64 …………………………………………………………………………………..Midi فیلترگذاری ضبط و اجرای اطلاعات
65……………………………………………………………………………………………. (Metronome) کاربرد مترونوم
تنظیمات مترونوم………………………………………………………………………………………………………………………. 65
فصل 4 گذرگاههای ورودی و خروجی……………………………………………………………………. 67
تنظیم گذرگاهها………………………………………………………………………………………………………………… 67
مراحل آماده سازی…………………………………………………………………………………………………………… 68
ایجاد و تنظیم گذرگاهها…………………………………………………………………………………………………….. 69
افزودن یک گذرگاه ……………………………………………………………………………………………………………………. 69
کاربرد گذ رگاهها ……………………………………………………………………………………………………………… 70
متصل نمودن وسا یل صوتی……………………………………………………………………………………………. 70
تنظیم چند گذرگاه ورودی / خروجی………………………………………………………………………………………….. 70
تنظیم صوتی برای سیستم صدای فراگیر…………………………………………………………………………………… 71
نصب افکت پردازهای بیرونی…………………………………………………………………………………………………….. 71
71 ………………………………………………………………………………………………………..Cd-rom ضبط صدا از
فهرست
7
71 …………………………………………………………….Cubase تنظیمات مربوط به کارت صوتی در محیط
تنظیم گذرگاههای ورودی / خروجی…………………………………………………………………………………. 72
72 ………………………………………………………………………………………………(Monitoring) نظارت بر صدا
نظارت بیرونی…………………………………………………………………………………………………………………………… 73
73 ……………………………………………………………………………………………………………. Cubase نظارت از درون
73 ……………………………………………………………………………………………………….Asio direct نظارت از طریق
73 ………………………………………………………………………………………. Midi تنظیم برنامه برای اطلاعات
73 ………………………………………………………………………………………………………….Midi متصل نمودن وسیله
73 ……………………………………………………………………………………………Local on/off و Midi thru تنظیمات
بهینه سازی کارایی صوتی…………………………………………………………………………………………………. 74
شیارها و افکت ها………………………………………………………………………………………………………………………. 74
زمان پاسخگویی سریع……………………………………………………………………………………………………………… 74
تنظیم عواملی که بر کارایی عملیات تاثیر دارند………………………………………………………………….. 74
75 …………………………………………………………………………………………………………………..Audio buffer تنظیم
تنظیمات پیشرفته کارت صوتی ………………………………………………………………………………………………….. 75
75 …………………………………………………………………………Cubase برای اجرای برنامه Cpu افزایش کارایی
فصل 5 ضبط صدا………………………………………………………………………………………………….. 77
روشهای اصلی ضبط صدا ……………………………………………………………………………………………….. 77
توقف عملیات ضبط…………………………………………………………………………………………………………………… 78
ضبط چرخه ای………………………………………………………………………………………………………………………….. 78
78 ……………………………………………………………………………………………… Audio pre-record کاربرد ویژگی
مشخصات ضبط صدا……………………………………………………………………………………………………….. 79
ایجاد و تنظیم شیارها برای ضبط صدا………………………………………………………………………………………. 79
تعیین گذرگاه ورودی برای یک شیار …………………………………………………………………………………………. 80
انتخاب پوشه برای فایلهای صوتی ضبط شده……………………………………………………………………………. 80
تنظیم شدت ضبط صدا……………………………………………………………………………………………………………… 80
کنترل و نظارت صدای ضبط شده…………………………………………………………………………………….. 81
81 ……………………………………………………………………………………. Cubase کنترل و نظارت از طریق برنامه
کنترل و نظارت از طریق وسیله بیرونی……………………………………………………………………………………… 82
82 ………………………………………………………………………Asio direct monitoring کنترل و نظارت از طریق
عملیات ضبط صدا……………………………………………………………………………………………………………. 83
ضبط رویدادهای روی هم نهاده ……………………………………………………………………………………….. 83
ضبط صدا به روش چرخه ای…………………………………………………………………………………………………….. 84
84 ………………………………………………………………………………………………………………….Create events تنظیم
ضبط صدا همراه با افکتها…………………………………………………………………………………………………………. 84
85 ……………………………………………………………………..Midi تنظیم کانال، گذرگاه ورودی و خروجی
در ناحیه کاوشگر …………………………………………………………………………… 86 Midi تنظیم گذرگاه ورودی
و گذرگاه خروجی………………………………………………………………………………………….. 86 Midi تنظیم کانال
Cubase جعبه آموزش 5
8
86 …………………………………………………………………………………………..Midi انتخاب صدای اجرای اطلاعات
87 …………………………………………………………………………………………………………..Midi ضبط اطلاعات
88……………………………………………………………………………………………Arranger فصل 6 شیار
88 ……………………………………………………………………………………….Arranger ایجاد و تنظیم یک شیار
تنظیم ترتیب اجرا……………………………………………………………………………………………………………… 89
تخت نمودن یک فهرست اجرایی………………………………………………………………………………………… 90
90 ……………………………………………………………………………… Arranger مرتب ساختن پروژه به کمک
ایجاد یک فهرست اجرایی …………………………………………………………………………………………………………… 91
92…………………………………………………………………………………. Floder فصل 7 شیارهای نوع
92 …………………………………………………………………………………………………Folder ایجاد شیارهای نوع
92 ………………………………………………………………………Folder قرار دادن سایر شیارها در یک شیار
93 …………………………………………………………………………….. Folder دستکاری بخش ها در یک شیار
94 ……………………………………………………………………….. Folder دستکاری شیارهای داخل یک شیار
95…………………………………………………………………… (MARKERS) فصل 8 کاربرد نشانه ها
95 ……………………………………………………………………………………………………………………Marker پنجره
افزودن و حذف نمودن نشانه ها………………………………………………………………………………………………….. 96
96 ………………………………………………………………………………….Markers جابجایی نشانه ها به کمک پنجره
نشانه ها……………………………………………………………………………………………………….. 96 Id در مورد شماره
97 ………………………………………………………………………………………………….Markers کاربرد شیار نوع
97 ………………………………………………………………………………….Markers دستکاری نشانه ها در شیار
پیمایش در پروژه به کمک نشان ههای چرخه ای………………………………………………………………….. 97
استفاده از نشانه ها برای انتخاب دامنه ها…………………………………………………………………………………….. 98
کاربرد کلیدهای میانبر برای نشانه ها ………………………………………………………………………………… 98
98 …………………………………………………………………………… Project browser دستکاری نشانه ها در پنجره
فصل 9 پردازش صوتی……………………………………………………………………………………….. 100
101…………………………………………………………………………………………………………… Envelope پردازش
101………………………………………………………………………………………………………………….Gain پردازش
102…………………………………………………………………………………………………Merge clipboard پردازش
102…………………………………………………………………………………………………………. Noise gate پردازش
103…………………………………………………………………………………………………………. Normalize پردازش
103…………………………………………………………………………………………………….. Phase reverse پردازش
103………………………………………………………………………………………………………….. Pitch shift پردازش
104………………………………………………………………………………………………. Remove dc offset پردازش
فهرست
9
104……………………………………………………………………………………………………………Resample پردازش
105……………………………………………………………………………………………………………..Reverse پردازش
105………………………………………………………………………………………………………………Silence پردازش
105…………………………………………………………………………………………………………..Stereo flip پردازش
105……………………………………………………………………………………………………….Time stretch پردازش
106………………………………………………………………………………………………………………..Time stretch قسمت
106……………………………………………………………………………………………………………………Algorithm قسمت
106……………………………………………………………………………….(Plug-ins) اجرای برنامه های افزودنی
حذف پردازشهای اجرا شده بر صدا ……………………………………………………………………………….. 107
107……………………………………………………………………………………………………………Freeze edits فرمان
108………………………………………………………………………………………………………..Detect silence فرمان
108………………………………………………………………………………………………… Spectrum analyzer فرمان
109……………………………………………………………………………………………………………….Statistics فرمان
110……………………………………………………………………………..Sample Editor فصل 10 پنجره
110…………………………………………………………………………………………… Sample editor امکانات پنجره
نوار ابزار پنجره……………………………………………………………………………………………………………… 111
خط کش زمان …………………………………………………………………………………………………………………. 111
اجرای رویداد………………………………………………………………………………………………………………………….. 111
112…………………………………………………………………………………………………………………………….. Scrub ابزار
112…………………………………………………………………………………………………..(Snap) تنظیم نقاط توقف
113……………………………………………………………………………Sample editor انتخاب دامنه ها در پنجره
دستکاری دامنه های منتخب………………………………………………………………………………………………………. 113
ایجاد رویداد جدید از دامنه منتخب …………………………………………………………………………………………… 114
ایجاد یک کلیپ جدید یا فایل صوتی از دامنه منتخب …………………………………………………………………. 114
114………………………………………………………………………………………………….. (Regions) کار با نوا حی
115……………………………………………………………………………………………………….. (Region) ایجاد یک نا حیه
دستکاری نوا حی ……………………………………………………………………………………………………………………. 115
شنیدن محتوی نوا حی…………………………………………………………………………………………………………….. 115
انتخاب ناحیه در کلیپ صوتی…………………………………………………………………………………………………… 115
ایجاد رویدادهای جدید براساس نواحی ……………………………………………………………………………………. 115
دستکاری و ویرایش صدا………………………………………………………………………………………………… 115
پردازش صدا…………………………………………………………………………………………………………………………… 116
اجرای افکت…………………………………………………………………………………………………………………………….. 116
117…………………………………………………………………………………….Offline process history کاربرد پنجره
117………………………………………………………………………………………………………. Audio warp در مورد
به روش دستی…………………………………………………………………………………. 118 tempo وgrid تغییر مقدار
118………………………………………………………………………………………………………………….. hitpoints در مورد
Cubase جعبه آموزش 5
10
119………………………………………………………………………………………………………………… free warp در مورد
119…………………………………………………………………………………………………………..vari audio در مورد
121……………………………………… Audio Part Editor فصل 11 بخش های صوتی و پنجره
121……………………………………………………………………………………………………Audio part editor پنجره
روی هم نهادگی رویدادها ………………………………………………………………………………………………………… 122
122……………………………………………………………………… Audio part editor اجرای بخش ها در پنجره
مدیریت بخش ها ………………………………………………………………………………………………………………. 123
ایجاد یک بخش صوتی از چند رویداد ………………………………………………………………………………………. 123
ایجاد یک بخش صوتی از چند ناحیه ………………………………………………………………………………………… 123
124………………………………………………………………………….Crossfade و Fade فصل 12 ایجاد
124……………………………………………………………………………..Fade به کمک دستگیر ههای Fade ایجاد
125…………………………………………….Range selection به کمک ابزار Fade ایجاد و دستکاری جلوه های
125……………………………………………………………………………………………………………….Fade حذف جلوه های
ایجاد شده به کمک پردازش ها …………………………………………………………………… 125 Fade تنظیمات
126………………………………………………………………………………………………………………..Fade پنجره تنظیمات
126……………………………………………………………………………………………………………. Cross fades تنظیم
126………………………………………………………………………………………………Cross fades پنجره تنظیمات
127………………………………………………………………………………..Auto crossfade و Auto fade تنظیمات
127……………………………………………………………………………………………………….Auto fade تنظیم سراسری
برای یک شیار………………………………………………………………………………………………. 127 Auto fade تنظیم
منحنی شدت صدا……………………………………………………………………………………………………………………. 127
فصل 13 افکتهای صوتی………………………………………………………………………………………. 128
129………………………………………………………………………………………………………………….Insert افکتهای
استفاده نمود؟ ……………………………………. 129 Insert کدام برنامه های افزودنی را می توان بعنوان افکت
129………………………………………………………. Insert هدایت یک کانال یا گذرگاه صوتی به درون افکتهای
به گذرگاهها………………………………………………………………………………………….. 130 Insert افزودن افکتهای
130…………………………………………………………………………… Group در شیارهای نوع Insert درج افکتهای
درج شده در یک شیار ………………………………………………………………… 130 Insert منجمد نمودن افکتهای
غیرمنجمد کردن شیار……………………………………………………………………………………………………………… 131
131…………………………………………………………………………………………………………………..Send افکتهای
132……………………………………………………………………………………………………Fx channel افزودن یک شیار
افزودن و تنظیم نمودن افکتها …………………………………………………………………………………………………… 132
استفاده از افکتهای بیرونی………………………………………………………………………………………………. 133
تنظیم یک وسیله افکت گذاری بیرونی ………………………………………………………………………………………… 133
کاربرد افکتهای بیرونی……………………………………………………………………………………………………………. 134
فهرست
11
نصب و مدیریت برنامه های افزودنی افکت گذاری …………………………………………………………….. 134
134…………………………………………………………………………………………………….Direct x برنامه های افزودنی
اطلاعات مربوط به برنامه های افزودنی…………………………………………………………………………………….. 135
135…………………………………………………………………………………………Vst افکتهای صوتی و سازهای
135…………………………………………………………………………………………………………Delay گروه افکتهای
135…………………………………………………………………………………………………………………Double delay افکت
136…………………………………………………………………………………………………………………Modelay افکت
136…………………………………………………………………………………………………..Distortion افکتهای گروه
137……………………………………………………………………………………………………………………Datube افکت
137……………………………………………………………………………………………………………….Overdrive افکت
137……………………………………………………………………………………………………………. Quadrafuzz افکت
137…………………………………………………………………………………………………..Dynamics افکتهای گروه
138……………………………………………………………………………………………………………. Spl deEsser افکت
138……………………………………………………………………………………………………………….Dynamics افکت
138…………………………………………………………………………………………………………………….Auto gate قسمت
139…………………………………………………………………………………………………………………Compressor قسمت
139……………………………………………………………………………………………………………………….. Limiter قسمت
139………………………………………………………………………………………………………………………. Routing قسمت
140…………………………………………………………………………………………………………………Magneto افکت
141………………………………………………………………………………………………………………..Midi gate افکت
141……………………………………………………………………………………………..Multiband compressor افکت
142…………………………………………………………………………………………………………..Vst dynamics افکت
142………………………………………………………………………………………………………….Filter افکتهای گروه
142…………………………………………………………………………………………………………………………… Q افکت
142………………………………………………………………………………………………………………. Stop filter افکت
143…………………………………………………………………………………………………………………….. Tonic افکت
143………………………………………………………………………………………………..Modulation افکتهای گروه
143……………………………………………………………………………………………………………………Chorus افکت
144………………………………………………………………………………………………………………………Flang افکت
144………………………………………………………………………………………………………………..Metalizer افکت
144…………………………………………………………………………………………………………………….Phaser افکت
145…………………………………………………………………………………………………………………….Rotary افکت
145……………………………………………………………………………………………………………..Symphonic افکت
145………………………………………………………………………………………………………….Trance former افکت
145……………………………………………………………………………………………………….Other افکت های گروه
145……………………………………………………………………………………………………………….Bitcrusher افکت
146………………………………………………………………………………………………………………….Chopper افکت
146………………………………………………………………………………………………………………….Vocoder افکت
Cubase جعبه آموزش 5
12
146…………………………………………………………………………………………………………..Graung elizer افکت
146………………………………………………………………………………………………………Rever b افکتهای گروه
146………………………………………………………………………………………………………………Revereb A افکت
146…………………………………………………………………………………………………………………. Reber B افکت
146………………………………………………………………………………………………………………. Mix6 to افکت 2
147………………………………………………………………………………………………………. Surround dither افکت
147………………………………………………………………………………………………………….. Surround pan افکت
147…………………………………………………………………………………………………… SMPTE generator افکت
148………………………………………………………………………………………. VST فصل 14 سازه های
148……………………………………………………………………………………………………………. Vst تنظیم وسایل
149…………………………………………………………………………………………………….Vst instruments کاربرد
دیگر ………………………………………………………………………………………………………………. 150 Vst افزودن یک
150…………………………………………………………………………………………………………………. Vst اجرای همزمان
ضبط اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………. 151
ایجاد اتوماسیون برای تغییرات………………………………………………………………………………………………… 151
152…………………………………………………………………………………………………………………..Tempo تنظیم
153………………………………………………………………..Surrund Sound فصل 15 صدای فراگیر
154…………………………………………………………………………………………………….Vst Connections پنجره
صدای فراگیر در پنجره میکسر……………………………………………………………………………………….. 154
تنظیم صدای فراگیر…………………………………………………………………………………………………………. 154
گذرگاههای فرزند (فرعی) ………………………………………………………………………………………………………… 155
هدایت مستقیم کانالها به کانالهای صدای فراگیر………………………………………………………………. 155
155…………………………………………………………………………………………….. Surround panner کاربرد ویژگی
156……………………………………………………………………………………………………………Surround pan کنترلهای
157……………………………………………………………………………………………Midi فصل 16 کنترلر
157………………………………………………………………………………………………………….Buk و Prg در مورد
158……………………………………………………………………………………Midi device manager باز کردن پنجره
158………………………………………………………………………………….Midi نصب و شناساندن یک کنترلر
با استفاده از فهرست آماده…………………………………………………………………… 158 Midi نصب یک وسیله
159……………………………………………………………………………………..Midi انتخاب صدا برای یک شیار
تغییر اسامی صداهای مربوط به یک وسیله ……………………………………………………………………………… 159
جدید به برنامه……………………………………………………………………………. 159 Midi معرفی یک وسیله
160………………………………………………………………………………………………Midi وسایل Patch ساختار
ایجاد پانل ها برای وسایل ………………………………………………………………………………………………… 161
فهرست
13
161…………………………………………………………………………………………………Midi پارامترها و افکتهای
∗ نام شیار………………………………………………………………………………………………………………………………. 162
163……………………………………………………………………………………………………………..vst expression قسمت
163………………………………………………………………………………………………………………… midi inserts قسمت
164…………………………………………………………………………………………………………………..Midi افکتهای
164……………………………………………………………………………………………………………. Send و Insert افکتهای
165………………………………………………………………………………………………………… Send درج افکتها به روش
165………………………………………………………………key editor به کمک پنجره Midi ویرایش اطلاعات
درج نت ها از طریق ترسیم ……………………………………………………………………………………………………….. 165
165…………………………………………………………………………………………Midi انتخاب و جابجایی رویدادهای
166……………………………………………………………………………………………………….Quantize در مورد عملیات
دستکاری و تغییر شتاب نت ها ………………………………………………………………………………………………… 166
فصل 17 میکسر……………………………………………………………………………………………………. 167
168……………………………………………………………………..Midi نوارهای مربوط به کانالهای صوتی و
نوار مربوط به گذرگاهها …………………………………………………………………………………………………. 169
ابزارهای میکس…………………………………………………………………………………………………………….. 169
صداسنج کانا لهای صوتی……………………………………………………………………………………………………….. 170
صداسنج کانا لهای ورودی و خروجی……………………………………………………………………………………… 170
170……………………………………………………………………………………………………………………..Input gain تنظیم
170…………………………………………………………………………………………………………………Input phase سوییچ
سکوت و تکخوانی کانالها………………………………………………………………………………………………… 170
تغییر توان صدای کانالها در میکسر…………………………………………………………………………………………. 171
171………………………………………………………..Mixer امکانات مربوط به کا نالهای صوتی در پنجره
دستکاری تنظیمات کانالها………………………………………………………………………………………………… 172
کانالها………………………………………………………………………………………………………………….. 172 Eq تنظیمات
کپی کردن تنظیمات یک کانال به کانالهای دیگر…………………………………………………………………………. 172
173……………………………………………………………………………………………………………………….Group کانالهای
173…………………………………………………………………………………………………… Group کانال مربوط به شیار
گذرگاههای خروجی………………………………………………………………………………………………………………… 173
در پنجره میکسر…………………………………………………………… 174 Midi عملیات مربوط به کانالهای
174…………………………………………………………………………………………………….Midi تنظیمات کانالهای
کنترل از راه دور پنجره میکسر……………………………………………………………………………………….. 175
انتخاب وسیله کنترل از راه دور……………………………………………………………………………………………….. 175
ایجاد اتوماسیون به کمک کنترلهای راه دور……………………………………………………………………………… 175
میکس…………………………………………………………………………………………………………………………….. 176

0

Brand

هنوز رتبه دهی نشده است

اولین کسی باشید که به بررسی “جعبه آموزش فارسی CUBASE 5 NUENDO4 کتاب همراه با فیلمهای آموزشی”