رفتن به مطلب
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.
جستجو در
  • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...

سایت و انجمن رسمی کیوبیس ایران

مرجع تخصصی آهنگسازان خوانندگان و نوازندگان سایت کیوبیس ایران

  • با 10 سال قدمت
  • بیش از 145 هزار کاربر
  • بیش از 450 هزار پست

پست های پیشنهاد شده

villi    4,198

عضو جدید انجمن

چهارمضراب اصطلاحی در لطفا جهت مشاهده لینک وارد شوید یا ثبت نام کنید link. و قطعه.ای است لطفا جهت مشاهده لینک وارد شوید یا ثبت نام کنید link. بر وزن لطفا جهت مشاهده لینک وارد شوید یا ثبت نام کنید link. که در مایه.های گوشه و یا دستگاهی خاص اجرا شده و در نواختن آن گریزهایی به گوشه مورد نظر زده می.شود. در کنار چهارمضراب.های تمامی دستگاه.ها؛ بیشتر لطفا جهت مشاهده لینک وارد شوید یا ثبت نام کنید link. دستگاه.های موسیقی سنتی ایرانی دارای قطعهٔ چهارمضراب هستند که اغلب توسط اساتید موسیقی سنتی دگرگونی.های یافته و یا ساخته شده.اند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
HaDI ZOLFI    5,638

عضو جدید انجمن

بیا داداش اینم یه لینک از چهار مضراب که با سنتور اجرا شده

لطفا جهت مشاهده لینک وارد شوید یا ثبت نام کنید link. )%20_AloneBoy.com.mp3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
dj-white-zing    756

کاربر سایت

چهارمضراب ، از مهم.ترین.قالبهای.اجرایى موسیقی.سازى در موسیقى دستگاهى ایران. درباره پیشینه آن اطلاع چندانى در دست نیست، ولى دست كم از دوره قاجار این اصطلاح متداول بوده است.

 

عبدالقادر غیبی.مراغى (ص 352) در بخش ترجیعات، به نواختن چهار مضراب بر وترِ (سیمِ)ساز در زمان یك نَقْره (ضربه) اشاره كرده است. توضیحات او درباره ترجیعات، شباهتهایى را با قالبى كه امروزه چهار مضراب خوانده می.شود، نشان می.دهد (خضرائى، ص 135).

 

برخى گفته.اند چهارمضراب از روى نوعى آهنگ ضربى، كه استادان قدیم ایران با تار می.نواختند، به وجود آمده است. این نوع ضربیها ابتدا با چهار نواخت مضراب شروع می.شده كه نواخت یكم و دوم به سیمهاى سفید و نواخت سوم به سیمهاى زرد و نواخت چهارم به سیمهاى بم اصابت می.كرده و پایه لحن (ملودى) محسوب می.شده است (رجوع کنید به بهارلو، كتاب 6، ص 4؛ پایور، ص 5). در تعریفى كم و بیش مشابه با همین تعبیر، كه به عبداللّه دوامى* منسوب است، چهارمضراب قطعه (گوشه)اى است ضربى كه بدون همراهى تنبك نواخته می.شود. منظور آن است كه مضراب به چهار سیم می.خورد (كیانى، ص 53). در عین.حال، كلمه چهارمضراب ممكن است تداعی.كننده سرعت در نوازندگى باشد؛ نوازنده مثلا ساز تار را چنان می.نوازد كه گویى چهار عدد مضراب/ زخمه به دست گرفته است (نتل، ص 22). واژه چهار در چهارمضراب، به این معنا نیست كه همیشه براى نواختن پایه چهارمضراب، زدن چهار تا مضراب لازم است (بهارلو، كتاب 6، ص 5)، ممكن است تعداد مضرابهایى كه براى ایجاد پایه به كار می.رود بیشتر یا كمتر باشد.

 

چهارمضرابهایى كه از دوره قاجار باقى مانده.اند معمولا كوتاه.اند و وزنشان تكرار می.شود (براى نمونه رجوع کنید به میرزا عبداللّه، آغاز دستگاههاى همایون، سه گاه و نوا، ص 189، 105، 221)؛ اما در صد سال اخیر به.تدریج چهارمضرابهاى مفصّل.تر و متنوع.ترى ساخته شده است. همچنین آهنگهایى با تُنداى (تمپوى) سریع تركیب شده.اند كه آنها را نیز چهارمضراب خوانده.اند، ولى از چهارمضرابهاى قدیم آزادترند (دورینگ، ص 214). ساختن چهارمضرابهاى مفصّل.تر، بعد از دوران مشروطه رو به.فزونى گذاشت، كه از جمله آنها چهارمضرابهاى حبیب سماعى* براى سنتور است.

 

چهار مضرابها را به دو دسته می.توان تقسیم كرد: 1)آنهایى كه در گوشه.هاى مختلف دستگاه سیر می.كنند و غالبآ طولانی.اند، مانند چهارمضراب ماهور از درویش.خان*. 2) آنهایى كه بر یك گوشه خاص تأكید دارند و به نام همان گوشه خوانده می.شوند، مانند چهارمضراب بیداد از هوشنگ ظریف (خضرائى، ص 140).

 

همچنان كه از نام چهارمضراب برمی.آید، این قطعه با سازهاى مضرابى، چون تار و سنتور، اجرا می.شده است اما بعدها برخى نوازندگانِ ممتازِ سازهاى غیرمضرابى (چون نى و كمانچه و ویولون) نیز به نواختن چهارمضراب پرداختند كه از آن جمله نواخته.هاى ابوالحسن صبا* با ویولون و حسن كسائى* با نى است.

 

ساختار چهارمضراب بر پایه استوار است. به گفته خالقى (بخش 1، ص 308)، زمینه چهارمضراب از یك برداشت كوچك به نام پایه شروع می.شود و در پرده.هاى گوناگون آواز پرورش می.یابد. به دیگر سخن، لحنها بسط همان پایه اولیه هستند یا لحنهاى متنوع دیگرى كه با پایه اصلى متناسب باشند (پایور، همانجا). برخى ویژگیهاى پایه عبارت است از: 1) ریتم خاص و تكرار شونده. 2) تأكید بر نغمه.هاى مهم گوشه یا دستگاه، مانند نغمه.هایى به.نام شاهد و ایست. 3) تنوعِ رَنگِ صوتىِ نغمه.هاى پایه، به دلیل استفاده از وترهاى متفاوت ساز، كه جنس و رَنگِ صوتى متفاوت دارند. 4) شدت و ضعف نغمه.ها (دینامیك) كه از تفاوت شدت مضرابهاى چپ و راست ایجاد می.شود. 5) وسعت صوتى میان نغمه.هاى پایه، كه گاه به دو اُكتاو می.رسد (خضرائى، ص 136ـ137).

 

جایگاه و كاركردهاى چهارمضراب را به این ترتیب برشمرده.اند: 1) آغازگر برنامه (مقدمه). پیش از ابداع یا احیاى پیش.درآمد* در اوایل مشروطه، گاه چهارمضراب در آغاز برنامه نواخته می.شد، همچنان كه در برخى ردیفهاى آموزشى (مانند ردیف ابوالحسن صبا براى سنتور) این رسم قدیمى به.جا مانده است. 2) ایجاد فرصتى براى استراحت خواننده، به.ویژه هنگامى كه برنامه به اوج خود می.رسد بسیار معمول است تا خواننده نفسى تازه كند. این كاركرد از دیرباز مورد توجه بوده و فارابى (ج 1، ص 68ـ69) نیز بدان اشاره كرده است: «اما الحانى كه از سازها برمی.خیزند، گاه به این منظور ساخته می.شوند كه هر چه بیشتر الحان كامل (اصوات انسانى) را محاكات كنند» یا تنفسى براى آنها در خلال محاكات باشند (ترجمه فارسى، ص 23). 3) نمایش تواناییهاى نوازندگى. 4) ایجاد تنوع و تغییر فضا (خضرائى، ص 138).

 

درباره وزن چهارمضراب گفتنى است گرچه در بسیارى از موارد نسبت دادن یك متر مشخص میزان.بندى شده به چهارمضراب چندان صحیح به نظر نمی.رسد (مسعودیه، ص 158)، در نغمه.نگارى چهارمضرابها به شیوه اروپایى، مترهاى متنوعى را در نظر گرفته.اند كه در این میان بیشتر چهارمضرابها با متر 8ر6 و 16ر6 نزدیك تشخیص داده شده.اند (خضرائى، ص 140)؛ با این همه، به.ویژه در سى سال اخیر، چهارمضرابهایى با مترهاى مختلط چون 8ر7 و 8ر10 ساخته شده كه برخى ساخته.هاى حسین علیزاده و پرویز مشكاتیان نمونه.هایى از آنهاست.

 

تنداى اجراى چهارمضراب معمولا بیشتر از دیگر انواع موسیقى موزون، چون پیش.درآمد و رِنگ، است. این نكته و نیز در پى هم آمدن مضرابهاى متوالى، امكان تلفیق چهارمضراب را با كلام منتفى می.سازد و براین اساس چهارمضراب را باید قطعه.اى كاملا سازى دانست (همانجا). چهارمضراب، برخلاف رنگ و پیش.درآمد، گاه مبتنى بر بداهه.نوازى است (مسعودیه، ص 101). همچنین چهارمضراب، به.سبب متفاوت بودن امكانات سازهاى گوناگون در اجراى آن، معمولا به صورت تك.نوازى نواخته می.شود (سپنتا، ص 287؛ قس خالقى، بخش 1، ص 308)، اما قطعاتى چون پیش.درآمد و رِنگ معمولا گروهى اجرا می.شوند.

 

منابع : محمد بهارلو، موسیقى ایرانى، ]تهران 1334ـ1339ش[؛ فرامرز پایور، سى قطعه چهار مضراب براى سنتور، تهران 1375ش؛ روح.اللّه خالقى، سرگذشت موسیقى ایران، بخش 1، تهران 1353ش؛ بابك خضرائى، «نگاهى به ساختار و نقش ’چهارمضراب‘ در موسیقى ایرانى»، فصلنامه.ى موسیقى ماهور، ش 24 (تابستان 1383)؛ ژان دورینگ، سنت و تحول در موسیقى ایرانى، ترجمه سودابه فضائلى، تهران 1383ش؛ ساسان سپنتا، چشم.انداز موسیقى ایران، تهران 1369ش؛ محمدبن محمد فارابى، كتاب.الموسیقى الكبیر، چاپ غطاس عبدالملك خشبه، قاهره ] 1967[؛ همان، ترجمه آذرتاش آذرنوش، تهران 1375ش؛ مجید كیانى، هفت دستگاه موسیقى ایران، تهران 1371ش؛ عبدالقادربن غیبى مراغى، شرح ادوار، چاپ تقى بینش، تهران 1370ش؛ محمدتقى مسعودیه، مبانى اتنوموزیكولوژى : موسیقی.شناسى تطبیقى، تهران 1383ش؛ میرزا عبداللّه، ردیف میرزا عبداللّه، آوانویسى و بررسى تحلیلى ژان.دورینگ، ترجمه متن سودابه آتشكار، تهران 1385ش؛ برونو نتل، «نقش موسیقى در فرهنگ: ایران، ملتى تازه توسعه یافته»، فصلنامه.ى موسیقى ماهور، ترجمه ناتالى چوبینه، ش 21 (پاییز 1382).

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
meshkat0861    1,034

کاربر سایت

چهارمضراب اصطلاحی در لطفا جهت مشاهده لینک وارد شوید یا ثبت نام کنید link. و قطعه♫♫♫ی است لطفا جهت مشاهده لینک وارد شوید یا ثبت نام کنید link. بر وزن لطفا جهت مشاهده لینک وارد شوید یا ثبت نام کنید link. که در مایه.های گوشه و یا دستگاهی خاص اجرا شده و در نواختن آن گریزهایی به گوشه مورد نظر زده می.شود. در کنار چهارمضراب.های تمامی دستگاه.ها؛ بیشتر لطفا جهت مشاهده لینک وارد شوید یا ثبت نام کنید link. دستگاه.های موسیقی سنتی ایرانی دارای قطعهٔ چهارمضراب هستند که اغلب توسط اساتید موسیقی سنتی دگرگونی.های یافته و یا ساخته شده♫♫♫ند.

البته همه ی چهارمضرابها 6 هشتم نیستند..♫♫♫ز انواع میزانها ما چهارمضراب داریم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

شما در حال پست به عنوان مهمان هستید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .
توجه: مطلب ارسالی شما پس از تایید مدیریت برای همه قابل رویت خواهد بود.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×
×
  • اضافه کردن...