رفتن به مطلب
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.
جستجو در
  • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...

سایت و انجمن رسمی کیوبیس ایران

مرجع تخصصی آهنگسازان خوانندگان و نوازندگان سایت کیوبیس ایران

  • با 10 سال قدمت
  • بیش از 145 هزار کاربر
  • بیش از 450 هزار پست

M.Hosseini

واژه نامه ی اصطلاحات کامل موسیقی بین المللی(بسیار کاربردی)

پست های پیشنهاد شده

M.Hosseini    113,783

مدیـر ارشـد سایت

سلام و عرض ادب

بسیار کاربردی و مهم

صرفا جهت مطالعه

 

accelerando (ایتالیایی) رفته.رفته بر شتاب و سرعت افزودن. سرعت بخشیدن.

 

ad libitum (لاتین) اجرا به دلخواه نوازنده به.ویژه كه زمان موكدی در نظر گرفته شود. گنجاندن یك صدای به.خصوص یا ساز در آنسامبل (ایتالیایی) آرام، نرم و با.وقار اجرا كردن affettuose عاطفی، با لطافت، احساس و حرارت اجرا كردن.

 

allargando (ایتالیایی) كم.كردن سرعت و معمولاً با رسایی و ازدیاد در حجم صدا.

 

allentando (ایتالیایی) كم.كردن سرعت

 

gmabile (ایتالیایی) ظریف و با لطافت اجرا كردن.

 

ancora (ایتالیایی) تكرار كردن، دوباره اجرا كردن. اما وقتی با اصطلاح دیگری تركیب شود، .معنای آرام Still را به خود می.گیرد.

 

ancora piu piano presto (ایتالیایی) باز هم باز هم آرام.تر.

 

Anfang, Vom (آلمانی) تكرار یك آهنگ یا بخشی از آن، از آغاز.

 

angstilch (آلمانی) با نگرانی و بیمناك اجرا كردن.

 

anima, con (ایتالیایی) سرزنده، شاد و پرشور اجرا كردن.

 

animato سرزنده و سرحال اجرا كردن.

 

appassionato (ایتالیایی) با احساسی پُرتشنج، ناآرام و عصبی اجرا كردن.

 

Pizzicato Arco در كار گرفتن آرشه (پس از اجرای پاساژ پیزیكاتو) زخمه زدن با انگشت بر سیمهای سازهای زهی بدون دخالت آرشه كه در آن سیمها به صدا درآیند.

 

arpeggiando (ایتالیایی) اجرای نُتهای یك آكورد یكی پس از دیگری معمولاً در هارپ.

 

Assai (فرانسوی) نسبتاً تند اجرا كردن.

 

Assez vite (فرانسوی) نسبتاً تند اجرا كردن

 

Attacca (ایتالیایی) به.معنای حمله و یورش. پایان یك موومان یا بخشی از یك كمپوزسیون دال بر اینكه باید بدون مكث بر موومان و یا بخش دوم یورش آورد.

 

Bassa (ایتالیایی) به معنای آهسته، اشارت بر اجرای نُتها، یك اكتاو پایین.تر از آنچه كه نوشته شده است.

 

battula (ایتالیایی) به.معنای «ضرب و ریتم»چون ritmo di Tre ballula (ریتمی با سه ضربه) بدین معنا كه باید میزانها را به سه گروه تقسیم كرد و تمپوی آنها آن.قدر تند باشد كه تكیه اصلی صدا در آغاز هر سه میزان به جای آغاز آهنگ، در آغاز هر سه میزان باشد و خودنمایی كند. به.عبارت دیگر بازگشت به تمپویی صریح و روشن پس از یك تغییر.

 

belebend (آلمانی) سرزنده و با روح اجرا كردن.

 

Belbet (آلمانی) سرزنده و با روح اجرا كردن.

 

ben (ایتالیایی) به معنای تكیه بر صدای خوب.

 

ben marcato با تداوم خوب اجرا كردن.

 

ben sostonuto با تداوم خوب اجرا كردن.

 

beruhigt (آلمانی) آرام و ملایم اجرا كردن.

 

Beruhigend (آلمانی) آرام و ملایم اجرا كردن.

 

Bestimmt (آلمانی) تكیه و تأكید بر یك نت و یا فراز و یا بخشی از موسیقی.

 

Bewgt (آلمانی) سرزنده و با روح اجرا كردن.

 

bis (ایتالیایی، فرانسوی) به معنای «دوباره» تكرار نُتها و یا پا سازهایی معلوم و مشخص.

 

breit (آلمانی) به معنای «وسیع» به روشی فراگیر و سنجیده و دقیق اجرا كردن.

 

Brillante (ایتالیایی) به روشی نمایشی، مبالغه.آمیز و تصنعی اجرا كردن.

 

brio con (ایتالیایی) به روشی پرشور و حرارت.آمیز و هیجان.آور اجرا كردن.

 

Brioso به شیوه.ای پُرشور و هیجان.آور اجرا كردن.

 

brusco (ایتالیایی) به شیوه.ای تند و خشن اجرا كردن.

 

burlesco به روشی كمیك و شوخی.آمیز اجرا كردن.

 

burles comonte (ایتالیایی) بذله.گویانه اجرا كردن.

 

Calando (ایتالیایی) نرم.تر و آهسته.تر اجرا كردن.

 

Calcando (ایتالیایی) بر سرعت تمپو افزودن.

 

Calmando (ایتالیایی) به شیوه.ای نرم و آرام اجرا كردن.

 

Calmato (ایتالیایی) به شیوه.ای نرم و آرام اجرا كردن.

 

Calore (ایتالیایی) با گرمی و حرارت اجرا كردن.

 

Caloroso همانند Calore (ایتالیایی) با گرمی و حرارت اجرا كردن.

 

Cammiando (ایتالیایی) ادامه دادن.

 

Cantabile (ایتالیایی) به روشی ملودیك و آوازگونه اجرا كردن.

 

Capo da (ایتالیایی) به معنای «آغاز»، یك بخش و یا تمام كمپوزسیون را از آغاز تكرار كردن كه غالباً با نشانه اختصاری D.C مشخص می.شود.

 

Capo, da (ایتالیایی) به معنای «از آغاز»، از آغاز بخشی یا تمام كمپوزسیون را اجرا كردن كه غالباً با نشانه اختصاری D.C (یا d.c) مشخص می.شود.

 

Capo, da al fine (ایتالیایی) از آغاز تا علامت Fine تكرار كردن.

 

Capo da al segno (ایتالیایی) از آغاز تا نشانه & تكرار كردن.به Capo da aria مراجعه شود.

 

Cadez (فرانسوی) با تمپوی آهسته اجرا كردن.

 

Celere (ایتالیایی) تند اجرا كردن.

 

Chevalet,au (فرانسوی) خم كردن سیمهای ویولن و یا دیگر سازهای زهی در نقطه.ای بسیار نزدیك به خرك تا لحنی تو.دَماغی، خشك و خشن پیدا كند.

 

Chiarmente (ایتالیایی) واضح، صریح و متمایز اجرا كردن.

 

Chiuso (ایتالیایی) به معنای «بسته» برای توقف نوازندگان بوق فرانسوی، بدین معنا كه نوازنده دست خود را به روی كاسه آن بگذارند تا نوایش را خفه كنند و یا دانگ آن را تغییر دهند و با دهان بسته با خوانندگان زمزمه كنند.

 

Comodo (ایتالیایی) راحت و آسوده اجرا كردن.

 

Commodo (ایتالیایی) راحت و آسوده اجرا كردن.

 

Crescendo (ایتالیایی) با صدایی بلند، رسا و افزاینده اجرا كردن كه غالباً با نشانه

 

Cuivre (فرانسوی) در مورد نوازندگان بوق فرانسوی كه با لحنی غیرطبیعی، مصنوعی و پُرزرق و برق و بلند و گوش.خراش بنوازند.

 

 

Deciso (ایتالیایی) با قدرت، محكم، جسورانه و قاطعانه اجرا كردن.

 

Decrescendo (ایتالیایی) بسیار و بسیار نرم و آهسته اجرا كردن كه غالباً با نشانه > مشخص می.شود.

 

dehors,en (فرانسوی) با تأكید اجرا كردن به گونه.ای كه یك نُت و یا یك پاساژ برجستگی پیدا كند.

 

delicato (ایتالیایی) به شیوه.ای لطیف،ظریفانه، نرم، ملایم و موقرانه اجرا كردن.

 

derb (آلمانی) به روشی خشن، ناسوده، ناآرام، و پرتلاطم اجرا كردن.

 

destra (ایتالیایی) به معنای «راست».، نواختن یك نُت و یا یك پاساژ با دست راست.

 

Destra Colla (ایتالیایی) به.گونه دسترا.

 

detache (فرانسوی) اجرای یك سری از نُتها كه اندكی از هم جدا باشند. در ویولن این.گونه اجرا با ضربتی كوتاه و پُرقدرت از سوی آرشه و تغییر متناوب هر ضربت (به.سوی بالا و پایین)

 

De'tache',grand ضربات پرقدرت طولانی از سوی آرشه و تغییر متناوب هر ضربت.

 

Deutlich (آلمانی) به وضوح و متمایز اجرا كردن.

 

diluendo (ایتالیایی) بیشتر و بیشتر نرم اجرا كردن به.گونه.ای كه انگار موسیقی دارد محو می.شود.

 

Diminuenente (ایتالیایی) كلمه دیگری برای Decrescendo كه غالباً با bim یا dimin مشخص می.گردد.

 

disinvolto (ایتالیایی) به.طور آزاد، آسان، راحت و خودجوشانه و خودانگیخته، طبیعی و ذاتی به اجرا درآمدن.

 

Dolce (ایتالیایی) نرم و دلپذیر اجرا كردن.

 

dolente (ایتالیایی) آهسته و غمگنانه اجرا كردن.

 

Doloroso (ایتالیایی) آهسته و غمگنانه اجرا كردن.

 

doucement (فرانسوی) دلپذیر و آوازگونه اجرا كردن.

 

Douloureux (فرانسوی) آهسته و غمگنانه اجرا كردن.

 

doux (فرانسوی) دلپذیر و آوازگونه اجرا كردن، نرم و ملایم اجرا كردن.

 

drammatico (ایتالیایی) پرشور، شورانگیز و با هیجان و یا اندكی با مبالغه اجرا كردن.

 

drangend (آلمانی) شتاب.ز.ده اجرا كردن، پیش تاختن و به آخر رساندن یك آهنگ.

 

droite (فرانسوی) به معنای «راست» اجرای یك نت یا یك پاساژ با دست راست.

 

duolo con (ایتالیایی) غمگنانه و غمبار اجرا كردن.

 

duramente (ایتالیایی) محكم و گستاخانه اجرا كردن.

 

duro,con durezza (ایتالیایی) محكم و گستاخانه اجرا كردن.

 

e'clalant (فرانسوی) ماهرانه، استادانه و بسیار تابناك و با درخشش و تحرك اجرا كردن.

 

egualmente (ایتالیایی) آرام، ملایم و یكدست اجرا كردن و با تكیه مساوی به روی هر نُت.

 

eilend (آلمانی) شتاب.زده اجرا كردن.

 

eilig (آلمانی) شتاب.زده اجرا كردن.

 

einfach (آلمانی) ساده، بدون تزیین و بی.پیرایه اجرا كردن.

 

e'largissant (فرانسوی) آهسته و آهسته.تر اما گسترده اجرا كردن.

 

elegante (ایتالیایی) بالطافت، ظریفانه و موقرانه اجرا كردن.

 

eleganza con (ایتالیایی) با احساس اجرا كردن.

 

emfindung mit (.آلمانی) با احساس،. گویا و پُرمعنا اجرا كردن.

 

emphatisch (آلمانی) با تأكید و استواری اجرا كردن.

 

emphatique (فرانسوی) با تأكید و استواری اجرا كردن.

 

empresse' (فرانسوی) شتاب.زده اجرا كردن و تا آخر تاختن.

 

e'mu (فرانسوی) با احساس، گویا و پرمعنا اجرا كردن.

 

enchainez (فرانسوی) ادامه دادن تا بخش آخر بدون مكث و یا توقف اجرا كردن.

 

encore (فرانسوی.ـ انگلیسی) 1ـ تكرار كردن 2ـ قطعه.ای اضافی (چه قبلاً تكرار شده باشد و چه قطعه.ای كاملاً جدید باشد) در پاسخ به تمجید و هلهله شنوندگان 3ـ درخواست برای اجرای چنین قطعه.ای.

 

en dohors (فرانسوی) اجرا با تأكید به گونه.ای كه یك نُت یا یك پاساژ از دیگر نُتها و یا پاساژها بارزتر گردد.

 

energico (ایتالیایی) با قدرت و شیوه.ای قاطع اجرا كردن.

 

energisch (آلمانی) به استواری و مصرانه اجرا كردن.

 

Entschieden (آلمانی) به شیوه.ای مصمم و قاطع اجرا كردن.

 

engriffen (آلمانی) به شیوه.ای گویا، پرمعنا و با احساس اجرا كردن و آهسته اجرا كردن erloschend به.گونه.ای كه موسیقی دارد به انتها می.رسد.

 

etmattend (آلمانی) بسیار بسیار نرم و آرام اجرا كردن به.گونه.ای كه موسیقی رفته.رفته ضعیف.تر گردد.

 

ernst (آلمانی) به روشی متین، سنجیده، حساب.شده و جدی اجرا كردن.

 

ernshaft (آلمانی) چون ernst

 

ersterbend (آلمانی) بیشتر و بیشتر نرم و آهسته اجرا كردن به.گونه.ای كه موسیقی دارد محو می.گردد.

 

expression con (ایتالیایی) با شیوه.ای گویا، قاطع و با احساس اجرا كردن.

 

expressivo (ایتالیایی) با شیوه.ای احساسی، گویا و قاطع اجرا كردن.

 

estinto (ایتالیایی) تا حد امكان نرم اجرا كردن..

 

eteint (ایتالیایی) تا حد امكان نرم اجرا كردن.

 

e'touffez (فرانسوی) اجرای بوقهای فرانسوی، ویولنها هارپها، سیمبالها، طبلها و دیگر سازها به هنگامی كه یك نُت ویژه و یا گروهی از نُتها می.باید حالت خفقان به خود گیرند و یا متوقف شوند و یا سكوت اختیار. كنند (بی.درنگ پس از آنكه به صدا درمی.آیند)

 

etwas (آلمانی) تا اندازه.ای سرزنده اجرا كردن.

 

facile (ایتالیایی) به شیوه.ای آسوده، ملایم، روان سلیس و فصیح اجرا كردن.

 

faiblement (فرانسوی) نرم، ملایم، خفیف و یا ضعیف اجرا كردن.

 

Fastoso (ایتالیایی) به.شیوه.ای موقر، متین و سنگین اجرا كردن.

 

feierlich (آلمانی) موقر، متین، سنگین و رسمی اجرا كردن.

 

Fermante (ایتالیایی) محكم و مصمم اجرا كردن.

 

Fern (آلمانی) به معنای «دور» نرم اجرا كردن و یا خواندن كه انگار كه صدا از دور به گوش می.آید.

 

Feroce (ایتالیایی) با حرارت و جوش و خروش و شور و هیجان اجرا كردن.

 

Festoso (ایتالیایی) به..شیوه.ای شاد، سرزنده و مسرور اجرا كردن.

 

Feurig (آلمانی) به روشی آتشین، پُرحرارت، برافروخته و پُرشور اجرا كردن.

 

Fiero (ایتالیایی) گستاخانه و نیرومند، جسورانه، متهورانه و پُرشور اجرا كردن.

 

Fin al segno (ایتالیایی) به معنای «تانشانه» نوعی رهبری كه اجرا.كننده باید تا نشانه از آغاز تكرار كند.

 

Flebile (ایتالیایی) به شیوه.ای محزون، حزن.انگیز و غم.زده اجرا كردن.

 

Fliessend (آلمانی) آرام، نرم، لطیف، روان و سلیس اجرا كردن.

 

Flott (آلمانی) سریع و باشتاب و بی.تردید و بی.درنگ اجرا كردن.

 

Fluchtig (آلمانی) به شیوه.ای ملایم، آرام و ماهرانه و زیركانه اجرا كردن.

 

Flussig (آلمانی) آرام، نرم، لطیف، روان و سلیس اجرا كردن.

 

Forza,con (ایتالیایی) با حرارت و شور و تأكید اجرا كردن.

 

Forzando (ایتالیایی) با تأكیدی نیرومند و محكم اجرا كردن كه غالباً با نشانهfz مشخص می.شود.

 

Forzato (ایتالیایی) چون ferzando

 

Frei (آلمانی) آزاد و بی.لجام و نامحدود اجرا كردن.

 

Frettoloso (ایتالیایی) تند و باشتاب اجرا كردن.

 

Freudig (آلمانی) به شیوه.ای شاد و خوشدلانه اجرا كردن.

 

Frolich (آلمانی) شاد و مسرور اجرا كردن.

 

Frosch am (آلمانی) نواختن با بخشی از آرشه.

 

Full organ (انگلیسی) در صُحبت از ارگ، با قدرت تمام نواختن.

 

Funerale (ایتالیایی) سنگین، موقرانه و متین و اندوه.بار نواختن.

 

Funebre (فرانسوی) سنگین، موقرانه و متین و اندوه.بار نواختن.

 

Fuoco,con (ایتالیایی) تابناك، نمایشی و متظاهرانه اجرا كردن.

 

Furioso (ایتالیایی) هیجان.زده، لجام.گسیخته، پرشور، پُرتب و تاب و بی.قرار اجرا كردن.

 

صفحه 4 از 13

 

garbato (ایتالیایی) با لطافت و ملاحت و موزون و ظریفانه اجرا كردن.

 

garbo, con (ایتالیایی) همانند garbato

 

gauche (فرانسوی) به معنای «چپ» نُت یا پاساژی را با دست چپ نواختن.

 

gebunden (آلمانی) نواختن یك سری نُتها به شیوه.ای پیوسته و مربوط به هم. به.گونه لگاتو یا متصل به یكدیگر.

 

Gedampft (آلمانی) صدای خفه و آرامی از سوی سازهای بادی چون بوق فرانسوی پدید آوردن با سوردین یا خفه.كن.

 

Gedehnt (آلمانی) از هر نتی صدای آهسته و متینی به.وجود آوردن.

 

gefuhlvoll (آلمانی) گویا و بامعنا و احساسی اجرا كردن.

 

gefuhlmit (آلمانی) همانند gefuhl,voll

 

gehalten (آلمانی) كاملاً محفوظ نگه.داشتن ارزش هر نُت..

 

Gehend (آلمانی) تقریباً با تمپوی ملایم و آرامی ارائه دادن.

 

gelassen (آلمانی) آرام و آسوده اجرا كردن.

 

Gemachlich (آلمانی) با تمپوی آرام و مطمئن و آسوده اجرا كردن، نه زیاد تند و نه زیاد آهسته.

 

gemassigt (آلمانی) با تمپوی معتدل اجرا كردن.

 

gemessen (آلمانی) با تمپوی معتدل اجرا كردن.

 

gemutlich (آلمانی) با تمپوی راحت و آسوده اجرا كردن، نه زیاد تند و نه زیاد آهسته.

 

Gesangvoll (آلمانی) به شیوه.ای دلپذیر و آوازی خوش اجرا كردن.

 

Geschwind (آلمانی) با تمپوی سریع اجرا كردن.

 

gesteigert (آلمانی) رفته.رفته در اجرا شدت بخشیدن.

 

gestotpft (آلمانی) در بوق فرانسوی نتهای كلیدی را در كار گرفتن.

 

getragen (آلمانی) آهسته و مداوم و پایدار اجرا كردن.

 

giocoso (ایتالیایی) شاد و بانشاط اجرا كردن.

 

gioioso (ایتالیایی) به روشی شاد و سرورآمیز اجرا كردن.

 

Giusto (ایتالیایی) به معنای «صحیح» كه نوازنده باید با تمپویی موكد كه درخور و شایسته موسیقی باشد، بنوازد.

 

gleichmassig (آلمانی) به روشی یكدست، یكسان، هم.تراز و ثابت اجرا كردن.

 

gradevole (ایتالیایی) به روشی آسوده، ملایم؛ دلپذیر و مطبوع اجرا كردن.

 

grandioso (ایتالیایی) به روشی موقرانه و متین و سنگین اجرا كردن.

 

grave (ایتالیایی) آهسته، موقر و متین اجرا كردن.

 

grazioso (ایتالیایی) دلپذیر، مطبوع و موزون اجرا كردن

 

Griffbrett,am (آلمانی) خم شدن به روی دسته ویولن و یا دیگر سازهای زهی تا لحنی سبك و ناب و هارمونیك به دست آید.

 

Hftig (آلمانی) به روشی پُرجوش و خروش، باحرارت، بی..تابانه اجرا كردن.

 

Heiter (آلمانی) به شیوه.ای شاد و فرح.بخش و زنده اجرا كردن.

 

hell (آلمانی) به وضوح، تابناك و درخشان اجرا كردن.

 

hervotretend (آلمانی) به روشی برجسته و بارز اجرا كردن در موسیقی.، اشارتی مبنی بر اینكه یك صدای ویژه و یا بخشی از آن می.باید برجسته و بارز خودنمایی كند.

 

Hurtig (آلمانی) با ضربی تند و سریع و تا انتها شتاب.زده اجرا كردن.

 

incalzando (ایتالیایی) با حرارت و سرعتی افزاینده اجرا كردن.

 

inciso (ایتالیایی) برجسته، محسوس، چشمگیر و موكد اجرا كردن.

 

indeciso (ایتالیایی) با تردید، تأمل، درنگ، مردد و محتاطانه اجرا كردن.

 

innig (آلمانی) صمیمانه، مشتاقانه و با احساسی عمیق اجرا كردن.

 

inquieto (ایتالیایی) بی.قرار، آشفته و سراسیمه اجرا كردن.

 

irresoluto (ایتالیایی) با تردید و با دودلی اجرا كردن.

 

jete (فرانسوی) به معنای «كشیده شده» كشیدن آرشه به روی سیم جوری كه چند بار به بالا پرش كند.

 

صفحه 5 از 13

 

Klagend (آلمانی) به روشی غم.آور، محزون و شكوه.آمیز اجرا كردن.

 

Klar (آلمانی) به شیوه.ای شفاف، صریح و درخشان اجرا كردن.

 

Kraftig (آلمانی) به روشی محكم، استوار و پرقدرت و نیرومند اجرا كردن.

 

Lamentoso (ایتالیایی) غم.آور و حزن.انگیز اجرا كردن.

 

Lancio,con (ایتالیایی) سرزنده و با روح اجرا كردن.

 

Largamente (ایتالیایی) آزاد، گسترده، سنگین، موقرانه اجرا كردن، اما بدون تغییر در تمپو.

 

Lebendig (آلمانی) سرزنده و با روح اجرا كردن.

 

Legato (ایتالیایی) نرم اجرا كردن اما بی.هیچ وقفه.ای میان نتها.

 

Legerement (فرانسوی) سبك، آرام، ملایم و باظرافت اجرا كردن.

 

Leggero (ایتالیایی) سبك، آرام، ملایم و با.ظرافت اجرا كردن كه گاه با نشانه اختصاری Legg مشخص می.شود.

 

Col ، Legno (ایتالیایی) به معنای «با چوب» پراندن چوب آرشه ویولن به روی سیمها به جای موهای آرشه.

 

Leicht (آلمانی) نرم، سبك و با.ظرافت اجرا كردن.

 

Leidenschaftich (آلمانی) با حرارت و سوز و گداز، بی.قرار، گویا، پرمعنا اجرا كردن.

 

Lentement (فرانسوی) با تمپوی آهسته اجرا كردن.

 

Lento (ایتالیایی) با تمپویی آهسته اجرا كردن.

 

licenza, con alcuna (ایتالیایی) اجرایی دال بر اینكه اجرا.كننده احتمالاً در تفسیر پاساژی می.تواند آزادی عمل داشته باشد.

 

Iieto (ایتالیایی) شاد و سرورآمیز اجرا كردن.

 

Iievo (ایتالیایی) سبك، آسان، نرم و آرام اجرا كردن.

 

Linke Hand (آلمانی) به معنای «دست چپ» در سازهای مضرابی نُت یا پاساژی را با دست چپ نواختن.

 

Iiscio (ایتالیایی) نرم و روان اجرا كردن.

 

Ioco (ایتالیایی) به معنای «مرتبه و مكان»نواختن با Pitch یا دانگ طبیعی نُتهای مكتوب، پس از پاساژی كه نشانه Ottava یا Bva را به خود می.گیرد مبنی بر اینكه موسیقی باید یك اكتاو بالاتر و یا پایین.تر از آنچه كه نوشته شده است، اجرا شود.

 

Lontano (ایتالیایی) نرم و آهسته اجرا كردن كه انگار از دور به گوش می.آید.

 

Loure' (فرانسوی) نواختن یك سری از نُتها تا ویولن و دیگر سازهای زهی با آرشه كه اندكی جدا از سیمها باشد، اما بی.آنكه جهت آرشه تغییر كند و با تركیب یك خط اتحاد و یا خطوطی در زیر و روی نتها تا صدایی كاملاً مجزا از یكدیگر پدید آید.

 

Lunga (ایتالیایی) به معنای «بلند» نشانه.ای در زیر و یا روی نُت پاساژی مبنی بر اینكه مكث باید زیاد.تر از حد معمول باشد.

 

Lunga pause (ایتالیایی) همانند Lunga

 

Lusingando (ایتالیایی) به روشی ترغیب.كننده، متقاعدكننده و نوازشگر اجرا كردن.

 

Lustig (آلمانی) شاد و سرورانگیز اجرا كردن.

 

Luttuoso (ایتالیایی) غم.آور و حزن.آور اجرا كردن.

 

صفحه 6 از 13

 

Maestoso (ایتالیایی) سنگین، متین، موقر اجرا كردن.

 

Malinconico (ایتالیایی) محزون، شكوه.آمیز و غم.آور اجرا كردن.

 

Mancando (ایتالیایی) بیشتر و بیشتر آهسته و ملایم اجرا كردن كه انگار موسیقی می.خواهد محو گردد.

 

Mano (ایتالیایی) به معنای «دست» كه در مورد موسیقی مضرابی در كار گرفته می.شود، و اصطلاحات mano destra «دست راست» وMano Sinistra «دست چپ» Mano

 

quattro mani «برای هر دو دست» از آن جمله.اند. و نشانه اختصاری آن "M" است.

 

Marcato (ایتالیایی) با تأكید و تكیه.ای عمیق و بالاتر از نُت اجرا كردن.

 

Marcando (ایتالیایی) با تأكید و تكیه.ای عمیق و بالاتر از نُت اجرا كردن كه با نشانه اختصاری Marc مشخص می.شود.

 

Marcia, alla (ایتالیایی) قطعه یا بخشی را مارش.گونه اجرا كردن.

 

Markiert (آلمانی) یا تأكید و .تكیه.ای عمیق اجرا كردن.

 

Marque (فرانسوی) با تأكید و تكیه.ای عمیق اجرا كردن.

 

Meno Mosso (ایتالیایی) اندكی آهسته.تر و آرام.تر اجرا كردن.

 

Messa divoce (ایتالیایی) در مورد خواننده.ای كه رفته.رفته صدایش را افزایش دهد و یا رفته.رفته كاهش دهد بدین..گونه كه بر حجم نُت مربوط به خود بیفزاید یا بكاهد. چنین كاری كه مستلزم نَفَس است؛ معمولاًُ توسط شعرخوانان قرن هجدهم انجام می.گرفته است. اما امروزه اساساً به.عنوان یك تمرین در ممارست به كار گرفته می.شود.

 

Mesto, Mestoso (ایتالیایی) غم.آور و حزن.انگیز اجرا كردن.

 

Mezza voce (ایتالیایی) به معنای «نیم صدا» در خوانندگی كمتر از حجم معمول اجرا كردن، بدین معنا كه نسبتاً آهسته و آرام خوانده .شود.

 

Mezza forte (ایتالیایی) خواندن و یا نواختن كه نسبتاً بلند باشد. نشانه اختصاری آن با (Mf) مشخص می.شود.

 

Mezza Plano (ایتالیایی) خواندن و یا نواختن كه نسبتاً آهسته و آرام باشد. نشانه اختصاری آن با (MP) مشخص می.گردد.

 

Mezza legato (ایتالیایی) نرم و روان اجرا كردن اما سبك.تر از Full legato.

 

Militare, alla (ایتالیایی) به روش مارش اجرا كردن مارش..گونه اجرا كردن، جنگجویانه اجرا كردن.

 

Misterioso (ایتالیایی) آهسته و به شیوه.ای اسرارآمیز اجرا كردن.

 

Misura, alle (ایتالیایی) صریح و روشن، دقیق و جدی اجرا كردن.

 

Misura, senza (ایتالیایی) موزون و متریك نواختن، آزادانه موزون نواختن، بدون توجه به ارزشهای نُت و یا تأكید منظم و معین و با قاعده..

 

Moderato (ایتالیایی) با تمپویی معتدل، آرام، ملایم و میانه.رو اجرا كردن.

 

Morbido (ایتالیایی) به شیوه.ای ملایم، آرام، لطیف و. آهسته و با ظرافت اجرا كردن.

 

Morend (ایتالیایی) بیشتر و بیشتر نرم و آهسته اجرا كردن به.گونه.ای كه موسیقی انگار دارد محو می.شود.

 

Mormorando (ایتالیایی) با لحنی آرام، آهسته و زمزمه.وار اجرا كردن.

 

Mormoroso (ایتالیایی) با لحنی آرام، آهسته و زمزمه.وار اجرا كردن.

 

Mosso (ایتالیایی) كاملاً تند و هیجان.زده و آشفته و سراسیمه اجرا كردن.

 

Moto, con (ایتالیایی) به معنای «حركت» شتابانه نواختن، باشتاب بیشتر نواختن با نشانه دیگری از تمپو به معنای «اندكی تندتر از» مثلاً از آندانته.

 

Movimento (ایتالیایی) به معنای «سرعت» اصطلاحی كه در Io stesso Movimento به معنای «با همان تمپو» و یا doppio movimento به معنای «با سرعتی دوبرابر» مورد استفاده قرار می.گیرد.

 

Munter (آلمانی) شاد، و سرزنده اجرا كردن.

 

Muta (ایتالیایی) به معنای «تغییر» در اجرای سازهای بادی، نوازندگان ادوات خود را تغییر می.دهند، بدین معنا كه نوازندة اُبوا ساز خود را به بوق انگلیسی می.دهد، از فلوت به پیكولو، از كلارینت سی بمل به كلارینت.

 

nachdrucklich (آلمانی) با تأكید و نیرومند اجرا كردن.

 

nachlassend (آلمانی) بیشتر و بیشتر آرام و آهسته اجرا كردن.

 

netto (ایتالیایی) كارا، موثر، دقیق و ماهرانه اجرا كردن.

 

nettamento (ایتالیایی) كارا، موثر، دقیق و ماهرانه اجرا كردن.

 

noch einmal (آلمانی) به معنای «بازگشت» یك بار دیگر تكرار كردن.

 

nuovo (ایتالیایی) به معنای «دوباره» تكرار كردن.

 

Ondeggiando (ایتالیایی) به معنای «لرزاندن» به نوازنده ویولن فهماندن كه باید آرشه خود را به سمت و بالا و پایین بلرزاند و به حركت درآورد این عمل اندكی در شدت و قوت یك دانگ تغییری پدید می.آورد.

 

ongarese,all (ایتالیایی) به سبك مجارستانی اجرا كردن به.ویژه به سبك موسیقی كولی.وار مجارستانی.

 

صفحه 7 از 13

 

Patelico (ایتالیایی) در اجرا احساس فراوانی نشان دادن.

 

Pathetique (فرانسوی) بروز احساس عمیق از سوی اجرا.كننده. (نوازنده)

 

Pavillones en I'air (فرانسوی) در این رهبری، نوازنده یك ساز برنجین با یك زنگ بر حجم آن خواهد افزود.

 

Perdendosi (ایتالیایی) بیشتر و بیشتر نرم و.آهسته اجرا كردن به.گونه.ای كه انگار موسیقی دارد محو می.شود.

 

pesante (ایتالیایی) سنگین، با اُبهت، چشمگیر و محكم اجرا كردن.

 

piacevole (ایتالیایی) نرم، دلپذیر و مطبوع اجرا كردن.

 

Piangendo (ایتالیایی) غم.آور و سوگوارانه اجرا كردن.

 

Planissimo (ایتالیایی) بسیار نرم و آهسته اجرا كردن كه گاه با نشانه اختصاری Pn و PPn مشخص می.شود.

 

Piano- Forte (ایتالیایی) ابتدا نرم و آهسته و بعد بلند اجرا كردن كه غالباً با نشانه PF مشخص می.گردد.

 

Pique' (فرانسوی) با نتهای كوتاه و جدا از هم اجرا كردن بی.آنكه آرشه تغییر جهت دهد. در نتیجه تركیب خط اتحاد (Slur) و استاكاتو Staccato (نتهای بریده.بریده و جدا از هم) بسیار به Loure' شباهت پیدا می.كنند.

 

Piu (ایتالیایی) به معنای «بیشتر» Piu lento (ایتالیایی) به معنای آهسته.تر.

 

Piu marcato (ایتالیایی) به معنای با تأكیدی بیشتر.

 

Piu Mosso (ایتالیایی) به معنای تندتر.

 

Piu moto (ایتالیایی) به معنای تندتر سریع.تر.

 

Piu ttosto (ایتالیایی) به معنای نسبتاً و تا اندازه.ای همانند Piu ttosto allegro

 

Piu presto (ایتالیایی) با سریع.ترین تمپو.

 

Placido (ایتالیایی) نرم و آرام اجرا كردن، با آرامش اجرا كردن.

 

Piano Poi (ایتالیایی) به معنای «بعد، پس از» این اصطلاح در (ابتدا نرم و آهسته و بعد بلند) و یا Poi la coda (پس از این بخش كدا Coda اجرا كنید.

 

Pomposo (ایتالیایی) به روشی سنگین، موقر و متین اجرا كردن.

 

Portato (ایتالیایی) اجرا كردن گروهی از نُتها میان لگاتو Legato (نرم و.آهسته) و استاكاتو Stacato (جدا از هم) كه معمولاً با خط اتحاد Slur مشخص می.شوند چون چهار تا دولا چنگ

 

Precipitando (ایتالیایی) با شتاب، بی.پروا و تند و شدید اجرا كردن.

 

Pressando (ایتالیایی) با سرعتی فزاینده اجرا كردن.

 

Pressante (ایتالیایی) با سرعتی فزاینده اجرا كردن.

 

Presto assai (ایتالیایی) با تندترین حد امكان اجرا كردن.

 

Prima volta (ایتالیایی) به معنای «نخستین» در قطعه.ای كه دو انتهای مختلف دارد، نخستین انتها می.باید تكرار گردد.

 

Punta (ایتالیایی) به معنای «ئوك، .سر» در نواختن ویولن و ویولونسل نوك و یا سر آرشه را در كار گرفتن.

 

raddocendo (ایتالیایی) بیشتر و بیشتر نرم، آهسته اجرا كردن.

 

raddolcente (ایتالیایی) بیشتر و بیشتر نرم، آهسته اجرا كردن.

 

raddolcito (ایتالیایی) بیشتر و بیشتر نرم، آهسته اجرا كردن.

 

rallentando (ایتالیایی) بیشتر و بیشتر آهسته اجرا كردن، همانند retardando, retard كه غالباً با علامت اختصاری rall مشخص می.گردد.

 

regore,con (ایتالیایی) جدی و دقیق اجرا كردن به.ویژه در ارتباط با زمان.

 

regore di Tempo (ایتالیایی) جدی و دقیق اجرا كردن به.ویژه در ارتباط با زمان.

 

rilasciando (ایتالیایی) بسیار آهسته اجرا كردن.

 

rinforzando (ایتالیایی) همانند Sforzando كه غالباً با rfz و rf مشخص می.گردد. در موسیقی اولیه و غالباً امروزی اجرایی ناگهانی با حجمی فزاینده برای یك نت و یا یك پاساژ.

 

risoluto (ایتالیایی) محكم و نیرومند اجرا كردن.

 

ritardando (ایتالیایی) به معنای «كند كردن» رفته.رفته آهسته كردن كه غالباً با rit مشخص می.گردد.

 

ritenuto (ایتالیایی) به معنای «جلوگیر شدن» تا اندازه.ای آهسته.تر، اما بی.درنگ نه رفته.رفته كه گاه با علامت اختصاری riten مشخص می.شود.

 

ritmico (ایتالیایی) دقیقاً به موقع اجرا كردن.

 

rubato (ایتالیایی) به معنای «ربوده شده» تا اندازه.ای با تمپویی و یا ریتمی آزاد اجرا كردن. روباتو غالباً مدت اجرای نتی را تغییر می.دهد كه گاه اندكی تندتر و یا اندكی آهسته.تر می.شود.

 

 

 

Sanft (آلمانی) ملایم و نرم اجرا كردن.

 

Sautille (فرانسوی) در ویولن ویولونسل آرشه را با ضرباتی تند و كوتاه به روی سیمها وارد آوردن به گونه.ای كه از روی آنها جهش كند (در وسط و بخش فوقانی آرشه).

 

Schalkhaft (آلمانی) شاد و بانشاط و سرحال اجرا كردن.

 

scherzando (ایتالیایی) شاد و سرزنده و با روح اجرا كردن.

 

Schleppend (آلمانی) سنگین و كُند اجرا كردن.

 

Schmetternd (آلمانی) در مورد بوق نوایی خشن و گوش.خراش پدید آوردن (با ازدیاد فشار هوا در آن)

 

Schnell (آلمانی) با تمپویی كند اجرا كردن.

 

Schneller (آلمانی) تندتر اجرا كردن.

 

Schwach (آلمانی) نرم اجرا كردن.

 

Schwindend (آلمانی) بیشتر و بیشتر نرم و آهسته اجرا كردن به.گونه.ای كه انگار موسیقی دارد محو می.شود.

 

Sciolto (ایتالیایی) سبك، فرز و چالاك اجرا كردن.

 

Scorrevole (ایتالیایی) نرم و روان اجرا كردن.

 

Sec (فرانسوی) به معنای «خشك» نت و یا پاساژی را خشك و سرد نواختن به گونه.ای كه به نتها یورش بیاورند و بعد بدون تأخیر رهایشان كنند.

 

Secco Sec (ایتالیایی) به معنای «خشك» همانند

 

Segue (ایتالیایی) نوازنده بخش دوم موسیقی را بدون مكث و یا قطع اجرا كند. یا اجراكننده بخش ویژه.ای از موسیقی را با آكوردهای شكسته و تك.تك بنوازد.

 

Sehr (آلمانی) به معنای «بسیار» در عباراتی چون Sehr Schnell (بسیار تند) یا Langsam (بسیار آهسته) Sehr

 

semplice (ایتالیایی) ساده، آسان و روشن اجرا كردن.

 

Sentito (ایتالیایی) گویا، بامعنا و با احساس اجرا كردن.

 

Simile (ایتالیایی) به معنای «یكسان و همانند» به همان نحو و روش پیشین اجرا كردن، با اكوردهای شكسته نتها را نواختن و یا ادامه دادن كه با علامت اختصاری Sim مشخص می.گردد.

 

Sinistra (ایتالیایی) به معنای «چپ» نواختن یك نُت یا پاساژ با دست چپ.

 

Slentando (ایتالیایی) بیشتر و بیشتر آهسته اجرا كردن.

 

Slancio,con (ایتالیایی) به معنای «بیشتر»

 

Smorzando (ایتالیایی) بیشتر و بیشتر آهسته نواختنی كه انگار موسیقی دارد محو می.شود.

 

Soave (ایتالیایی) نرم و .آرام اجرا كردن .

 

Sordino (ایتالیایی) به معنای «گنگ و خفه» جوری كه نوازنده سازهای زهی و بادی از ادوات خود نوای گنگ و خفه.ای ارائه كند.

 

Sospirando (ایتالیایی) محزون و غمزده اجرا كردن.

 

Sostenuto (ایتالیایی) به معنای «مداوم و بی.وقفه» تداوم بخشیدن به هر نتی تا ارزش واقعی خود را عرضه كند كه معمولاً باید با تمپویی آهسته.تر اجرا گردد.

 

Sotto(ایتالیایی) به معنای «زیر» اشارتی از سوی رهبر به نوازنده كه یك دستش را در زیر دست دیگر بگذارد (دستهای متقاطع) در اجرای یك پاساژ. از این رو Mano sinistra Sotto به معنای گذاشتن دست چپ در زیر دست راست و mano destra sotto و به معنای گذاشتن دست راست در زیر دست چپ.

 

Sotto voce (ایتالیایی) آهسته و ملایم اجرا كردن. با لحن و ته.صدایی ملایم و نرم اجرا كردن.

 

Sourdine (فرانسوی) به معنای «خفه» اشارتی از سوی رهبر كه نوازنده ساز زهی یا بادی نوایی خفه از ساز خود بروز دهد.

 

Sans les sourdines اشارتی از سوی رهبر به نوازنده سازهای زهی و بادی كه از خفه كردن سازهای خود دست بردارند.

 

Spasschaft (آلمانی) سرزنده و شوخ اجرا كردن.

 

spiccato (ایتالیایی) اشارتی از سوی رهبر به نوازندگان ویولن و دیگر سازهای زهی آرشه.ای كه سبك و با سرعتی معتدل بنوازند (میان خرك و وسط آرشه).

 

spinato (ایتالیایی) نرم و یكدست اجرا كردن.

 

Spiritoso (ایتالیایی) سرزنده و با روح اجرا كردن.

 

Staccato (ایتالیایی) اجرای تند اما نرم و جدا از نتهای پیش و پس یك قطعه موسیقی.

 

Stark (آلمانی) به معنای «نیرومند» با صدای بلند و نیرومند و موكد اجرا كردن.

 

Starker (آلمانی) به معنای «قوی.تر» بلندتر و نیرومندتر اجرا كردن.

 

Stossa (ایتالیایی) به معنای «یكسان» نوازنده باید همانند قبل بنوازد و به نواختن ادامه بدهد.

 

Strascinando (ایتالیایی) به معنای «كشیدن» اشارتی از سوی رهبر به نوازنده تا آرشه خود را جوری به روی سیمها بكشد كه نُتها یكی پس از دیگری بدون وقفه نواخته شوند.

 

Stringendo (ایتالیایی) تندتر اجرا كردن كه معمولاً در آخر موومان یا یك بخش از موسیقی عرضه می.گردد به هنگامی كه پیش.بینی می.شود اوج یا تغییری جدید در تمپویی تندتر باید پدید آید.

 

Striciando (ایتالیایی) آرام نتی را به نت دیگر انتقال دادن یا راهنمایی كردن.

 

Sturmisch (آلمانی) به روشی توفانی، تند و با حرارت اجرا كردن.

 

Subito (ایتالیایی) به معنای «فوراً، بی.درنگ» چون Forte subito (ناگهان بلند)

 

Suivez (فرانسوی) به معنای «ادامه دادن، بخش دوم را بدون مكث ادامه دادن.

 

Talon,au (فرانسوی) با ته آرشه نواختن (نزدیك.ترین قسمت دسته ویولن به خرك)

 

Tanto (ایتالیایی) به معنای «تا آنجا كه» چون adagio ma nontanto آهسته اما زیاد آهسته) تا آنجا كه امكان دارد.

 

Tardo (ایتالیایی) با تمپویی آهسته نواختن.

 

Tardomente (ایتالیایی) (در مورد ویولن و ویولا) روی دسته نواختن تا صدایی سبك چون فلوت پدید آورد.

 

Tastiera, sulla (ایتالیایی) با ظرافت و نرم و لطیف اجرا كردن.

 

Teneramente (ایتالیایی) به معنای «نگه داشتن» اشارتی از سوی رهبر تا اجراكننده بر یك نُت و یا اكورد توقف كند تا ارزش آن را بیشتر معلوم بدارد.

 

Tenuto (ایتالیایی) با صدای بسیار بلند و با حرارت و تندروار اجرا كردن.

 

Tonante (ایتالیایی) تند و شتابانه اجرا كردن.

 

Tosto (فرانسوی) در مورد ویولن و ویولا، روی دسته نواختن تا صدایی سبك چون فلوت پدید آورد.

 

Touch surla (ایتالیایی) آرام و آهسته اجرا كردن Tranquillo

 

Trascinando (ایتالیایی) رفته.رفته آهسته و یا سنگین اجرا كردن.

 

Trattenuto (ایتالیایی) تا اندازه.ای آهسته كردن و یا جلوی شتاب را گرفتن.

 

Traumerisch (آلمانی) رویاوار اجرا كردن.

 

Treibend (آلمانی) با شتاب اجرا كردن به گونه.ای كه انگار به جلو رانده شود.

 

Triste (فرانسوی) غمگنانه، و سوگوارانه اجرا كردن.

 

Turca,alla (ایتالیایی) به سبك تركی اجرا كردن به شیوه موسیقی قرن 18 تركیه اجرا كردن به سبك دسته موسیقی نظامی نواختن.

 

Unrubig (آلمانی) بی.قرار، آشفته و سراسیمه اجرا كردن.

 

Vaghezza,con (ایتالیایی) ملایم، آسوده و مطبوع اجرا كردن.

 

Velato (ایتالیایی) معمولاً در خواندن به روشی پیچیده و نامفهوم، مبهم اجرا كردن.

 

Vellutato (ایتالیایی) به روشی بسیار نرم و آرام و راحت اجرا كردن.

 

Veloce (ایتالیایی) با تمپویی تند اجرا كردن.

 

Verschwindend (آلمانی) بیشتر و بیشتر نرم و آهسته اجرا كردن به گونه.ای كه انگار موسیقی دارد محو می.شود.

 

Vezzoso (ایتالیایی) نرم و دلپذیر اجرا كردن.

 

Vif (فرانسوی) سرزنده اجرا كردن.

 

Vivace (ایتالیایی) سرزنده و با روح اجرا كردن كه تقریباً با ضربی تندتر از الگرو اما نه سریع چون پرستو prosto عرضه گردد. با این همه غالباً با الگرو مورد استفاده قرار می.گیرد، همانند Allegrovivace كه به معنای تند و سرزنده است.

 

Vivement (فرانسوی) سرزنده و با روح Vivo اجرا كردن. (ایتالیایی) سرزنده و با روح اجرا كردن.

 

Volta (ایتالیایی) به معنای «زمان»

 

Prima volta زمان نخست

 

Seconda volta زمان دوم كه بر هر دو نشانه می.گذارند تا بخشی از موسیقی باید تكرار گردد.

 

Volti Subito (ایتالیایی) زود برگرداندن صفحه پارتیتور.

 

Vom,von (آلمانی) آغازی برای رهبری چون Vom Anfang به معنای تكرار كمپوزسیون و یا بخشی از آن از ابتدا.

 

Vuota (ایتالیایی) به معنای «خالی» اصطلاحی در رهبری چون Corda vuota (سیم.خالی) (در مورد ویولن، و ویولا و غیره) و Misura vuo (میزان تهی) (میزانی كه در آن تمام نوازندگان خاموش شوند.

 

 

 

Wuchtig (آلمانی) سنگین و با تأكیدی فراوان اجرا كردن.

 

Wurdig (آلمانی) به روشی سنگین، متین و موقر و تأكیدی مصرانه اجرا كردن.

 

Con zelo Zeloso (ایتالیایی) با انرژی و آتشین اجرا كردن همچون

 

Ziemlich (آلمانی) به معنای «كاملاً» چون Ziemlich schnell (كاملاً تند)

 

Zingara, alla (ایتالیایی) به شیوه موسیقی كولیان اجرا كردن.

 

Zogernd (آلمانی) با تردید اجرا كردن، جلوی تمپو را گرفتن، متوقف كردن ضرب

 

Zoppa, alla (ایتالیایی) با ریتمی سنكوپ پیدا كرده اجرا كردن.

Zurukhaltend (آلمانی) به معنای «جلوگیر» تا اندازه.ای آهسته و آرام اجرا كردن.

 

موفق و پیروز باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
F-Li    41,722

مدیر بـازنشسته

سلام محمدرضا جان.

خسته نباشی عزیزم.

تشکر ویژه میکنم عزیز.

یک سوالی هم دارم اینه که همه کسانی که موسیقی کار میکنن حتما باید با این اصطلاحات و واژه ها کاملا آشنا و مسلط باشن یا ضروری نیست؟:flower:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
M.Hosseini    113,783

مدیـر ارشـد سایت

سلام محمدرضا جان.

خسته نباشی عزیزم.

تشکر ویژه میکنم عزیز.

یک سوالی هم دارم اینه که همه کسانی که موسیقی کار میکنن حتما باید با این اصطلاحات و واژه ها کاملا آشنا و مسلط باشن یا ضروری نیست؟:flower:

سلام و عرض ادب خدمت سید عزیزم

خیر ضروری نیستند

چون در سطح بین المللی بنده این اصطلاحات را قرار دادم:flower::8:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
M.Hosseini    113,783

مدیـر ارشـد سایت

بسیار بسیار عالی...واژه هایی بود که تاحالا نشنیده بودم...مرسی داداش

سلام و عرض ادب

البته بحث اصطلاحات موسیقی بسیار پیچیده تر است

ولی این واژه نامه بین المللی است

و جهت اطلاعات و آگاهی

وگرنه شاید همیشه به کار هرکسی نیاد:flower:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Shahrooz Mican    19,572

کاربر سایت

سلام و عرض ادب

البته بحث اصطلاحات موسیقی بسیار پیچیده تر است

ولی این واژه نامه بین المللی است

و جهت اطلاعات و آگاهی

وگرنه شاید همیشه به کار هرکسی نیاد:flower:

 

اونکه صد البته...در کل خیلی خوب کاری کردین درج کردین این موضوع رو...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×
×
  • اضافه کردن...